Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 08/12/2017

Internetiühendus

Internetiühendus

Teil peab kõikjal ELis olema juurdepääs taskukohase hinnaga kvaliteetsetele elektroonilise side teenustele, sealhulgas interneti baasühendusele. Igas riigis peaks olema vähemalt üks teenuseosutaja, kes seda teile võimaldab. Seda nõuet teatakse ka kui universaalteenuse põhimõtet.

Mõnel konkreetsel juhul, näiteks tehnilise teostatavusega seotud probleemide korral, ei ole teie taotlust võimalik käsitada „mõistlikuna" ja selle täitmisest võidakse keelduda.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma riigi reguleeriva asutusegaEnglish . See aitab teil universaalteenuse osutajaga ühendust saada.

Näide

Jack kolis elama Šotimaa kaugesse maapiirkonda ja soovis saada oma uude majja internetiühendust. Pärast seda, kui mitmest ettevõttest öeldi talle, et nende võrgustik ei hõlma tema piirkonda, sai ta lõpuks teada, kes on universaalteenuse osutaja Šotimaal. Ta võttis ettevõttega ühendust ning sai nende kaudu internetiühenduse.

Võrgu neutraalsus

Teil on õigus omada juurdepääsu veebisisule ja -teenustele ning neid vastavalt oma soovile jagada. Teie internetiteenuse osutaja ei või blokeerida, aeglustada ega diskrimineerida mis tahes veebisisu, -rakendusi või -teenuseid, v.a kolmel erijuhul, kui ta:

 • järgib õiguslikke kohustusi, nagu kohtumäärus konkreetse ebaseadusliku sisu blokeerimise kohta;
 • püüab säilitada võrgu turvalisust ja terviklikkust, näiteks võideldes viiruste või pahavara vastu;
 • püüab leevendada erakorralist või ajutist võrgu ülekoormust.

Seda teatakse ka võrgu neutraalsusena.

Näide

Ühendkuningriigist pärit John alustas hiljuti tööd Saksamaal. Ta soovis oma perega rääkimiseks kasutada videokõnede rakendust, et vähendada telefoniarveid. Meeldiva üllatusena avastas ta, et tal on võimalik valida mitme videokõnede rakenduse vahel, mida ta saab tasuta oma internetiühenduse abil kasutada.

Võrgu neutraalsust käsitlevad ELi õigusnormid ei luba internetiteenuse osutajatel rakendusi blokeerida ega küsida videokõnede rakenduste kasutamise eest lisatasu.

Internetiteenusega liitumine

Teie internetiteenuse osutaja peab teile esitama järgmise teabe:

 • hinnad, tariifid ja tasud, sealhulgas valikuvõimalused ja paketid;
 • standardtingimused;
 • teenuse kvaliteet (näiteks allalaadimise kiirus).

Näide

Laura Rumeeniast soovis saada koju internetiühendust, kuid ei olnud kindel erinevates pakettides pakutavate teenuste kvaliteedis.

Õnneks − nagu on nõutud õigusaktidega − esitasid kõik teenuseosutajad vajalikud üksikasjad oma veebisaidil. Samuti sai Laura veelgi rohkem teavet Rumeenia elektroonilise side valdkonda reguleerivalt riiklikult asutuselt.

Internetiteenuse osutaja peab:

 • teid aegsasti teavitama ka sellest, kui ta soovib lepingut muuta (nt tariife tõsta);
 • teile andma võimaluse lepingust ilma trahvideta taganeda, kui te ei nõustu uute tingimustega;
 • pakkuma mõistliku miinimumkehtivusajaga lepingut – lepingu esialgne kehtivusaeg ei tohiks ületada 12 kuud; kaheaastased või pikemad lepingud on ebaseaduslikud.

Näide

Eric soovis saada oma korterisse internetiühendust oma üheaastase üliõpilasvahetuse ajaks Londonis, kuid mitmed teenuseosutajad ütlesid talle, et minimaalne liitumisperiood on kaks aastat.

Eric konsulteeris elektroonilise side valdkonna riikliku reguleeriva asutusega, kes selgitas talle tema õigusi. Ta võttis teenuseosutajatega uuesti ühendust ning sai sõlmida ka üheaastase lepingu.

Eriotstarbeline abi puuetega kasutajatele

Kui olete puudega kasutaja, on teil õigus tavatarbijatega samaväärsetele teenustele.

Samuti võib teil olla õigus teie teenuseosutaja pakutavatele eriseadmetele, nagu suurendamistarkvara või ekraanilugeja, kui teil on nägemispuue.

Teie riigi reguleeriv asutusEnglish saab teile selliste juurdepääsuõiguste kohta täpsemat teavet anda.

Näide

Prantsusmaalt pärit Véronique on osalise nägemisvõimega ning vajab veebisaitide lugemisel abi.

Sõbra soovitusel võttis ta ühendust universaalteenuse osutajaga Prantsusmaal, et saada endale võimaluse korral ekraanilugeja. Teenuseosutaja võimaldas Véronique'ile soovitud tarkvara.

ELi õigusaktid
 • Universaalteenuse direktiiv – mitteametlik konsolideeritud versioon (2002/22/EÜ) pdf English
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid