Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 22/12/2017

Databeskyttelse og privatlivets fred

Indsamling og behandling af personoplysninger

EU's regler om databeskyttelse betyder, at dine personoplysninger kun må behandles under visse forhold og på visse betingelser, f.eks.

 • hvis du har givet dit samtykke (du skal oplyses om, at dine oplysninger indsamles)
 • hvis databehandlingen skal bruges i forbindelse med en kontrakt, jobansøgning eller låneanmodning
 • hvis der er et lovkrav om behandling af personoplysninger
 • hvis det sker af hensyn til dit liv og helbred, f.eks. hvis en læge skal have adgang til din journal, hvis du har været offer for en ulykke
 • hvis databehandlingen skal ske som led i opgaver, der er i offentlighedens interesse, eller som udføres af staten, skattevæsenet, politiet eller andre offentlige organer

Personoplysninger om din racemæssige eller etniske oprindelse, seksualitet, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske ståsted, medlemskab af en fagforening eller dit helbred må ikke behandles, bortset fra i helt bestemte tilfælde (f.eks. hvis du udtrykkeligt har givet tilladelse til det, eller hvis behandlingen sker af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller national ret).

Disse regler gælder både offentlige og private organer.

Behandling af personoplysninger

Den person, der håndterer dine oplysninger, kaldes "registeransvarlig". Vedkommende skal overholde EU's regler for, hvordan dine oplysninger håndteres og lagres:

 • dine oplysninger må kun indsamles til klart afgrænsede og legitime formål
 • de oplysninger, du bliver bedt om at give, må ikke være urimelige
 • oplysninger, der identificerer dig som person (f.eks. navn og kontaktoplysninger), må ikke lagres længere, end det er nødvendigt
 • du skal kunne rette, fjerne eller blokere urigtige oplysninger om dig selv
 • dine oplysninger skal beskyttes mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller ubemyndiget fremlæggelse

Hvis følsomme personoplysninger bliver stjålet, går tabt, eller nogen får ulovlig adgang til dem – det kaldes brud på persondatasikkerheden – skal den registeransvarlige indberette det til den nationale databeskyttelsesmyndighedEnglish. Den registeransvarlige skal også kontakte dig direkte, hvis dette brud medfører en risiko for dine personoplysninger eller dit privatliv.

Privatlivets fred inden for elektronisk kommunikation (internet og mobiltelefonnet)

EU's regler om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred i elektronisk kommunikation dækker kommunikation over internettet, f.eks. adgang til internettet og kommunikation over mobil- og fastnet.

Din udbyder skal overholde følgende regler:

 • fortrolig kommunikation – det er forbudt at aflytte, registrere eller lagre kommunikation uden dit samtykke
 • sikre net og tjenester – udbydere af elektroniske kommunikationstjenester skal sørge for, at deres tjenester er sikre
 • anmeldelse af brud på datasikkerheden – hvis en udbyder opdager et brud på datasikkerheden, som fører til tab eller tyveri af personoplysninger, skal udbyderen oplyse den nationale myndighed om det, og i visse tilfælde kunden
 • trafik- og lokaliseringsdata – disse oplysninger skal slettes eller anonymiseres, når de ikke længere skal bruges til kommunikations- eller afregningsformål, medmindre du har givet dit samtykke til, at de kan bruges på anden vis (eller hvis det kræves til retshåndhævelsesformål)
 • spam – du skal give dit samtykke, før der må sendes uopfordrede kommercielle meddelelser (bedre kendt som "spam") til dig. Det gælder også sms'er og andre elektroniske meddelelser
 • offentlige abonnentfortegnelser – du skal give forudgående samtykke, før dit telefonnummer, din e-mailadresse eller postadresse må optages i en offentlig abonnementsfortegnelse
 • nummervisning – du skal have mulighed for at nægte, at dit telefonnummer vises, når du foretager et opkald

Sagseksempel

Maria fra Spanien bruger meget tid på at chatte med sine venner på internettet. Efter at have set nogle historier i nyhederne, begyndte hun at blive lidt bekymret for, om hendes tjenesteudbyder kunne spore hendes beskeder.

Derefter besøgte Maria websitet for den spanske myndighed, der står for at beskytte personoplysninger, og fik bekræftet, at hun har ret til fortrolighed online, og hvad hendes udbyder må og ikke må gøre med hendes personoplysinger.

Hvad med cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger sitet. Cookies bruges meget til at få websites til at fungere mere effektivt ved at gemme dine indstillinger. Permanente cookies bruges også til at følge dig på nettet, når du browser og opretter brugerprofiler, så du derefter får vist målrettede reklamer ud fra dine præferencer.

EU's regler betyder, at et website, der bruger cookies skal oplyse dig om det, og at du skal give dit samtykke. Du skal altid have mulighed for at slå cookies fra eller afvise dem på dit apparat. Du har også ret til at vide, hvordan oplysningerne i cookien bruges.

Retten til at blive glemt

I visse tilfælde har du ret til at bede registeransvarlige om at rette, fjerne eller blokere urigtige oplysninger om dig selv. Det kaldes "retten til at blive glemt". Disse regler gælder også for søgemaskiner som f.eks. Google, fordi de også betragtes som registeransvarlige.

Du kan bede om, at links til personlige oplysninger om dig selv fjernes fra en søgemaskine, hvis oplysningerne er forkerte, utilstrækkelige, irrelevante eller uforholdsmæssige til brug for databehandling.

Yderligere oplysninger: Faktablad om EU-Domstolens afgørelse om retten til at blive glemt på søgemaskinerpdfEnglish

Hvad hvis mine data indsamles ulovligt eller misbruges?

Hvis du har mistanke om, at dine data ikke behandles efter reglerne eller er blevet behandlet ulovligt, kan du klage til den registeransvarlige (den person eller det organ, der behandler dine data).

Du har ret til:

 • at bede om at få data rettet, slettet eller blokeret
 • at kræve, at den registeransvarlige underretter alle, som allerede har set de forkerte data, medmindre dette er uforholdsmæssigt vanskeligt

Hvis du ikke får et rimeligt svar fra den registeransvarlige, kan du klage til din nationale myndighed for databeskyttelseEnglish

Nationale databeskyttelsesmyndigheder.

Hvert EU-land skal have mindst én myndighed for databeskyttelse. Den sikrer, at reglerne for databeskyttelse anvendes korrekt og behandler klager om overtrædelse af reglerne.

Du skal sende en skriftlig klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed. I visse lande er der standardformularer for klager eller mulighed for at sende en klage pr. e-mail.

Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer, at reglerne om databeskyttelse er overtrådt, kan den bestemme, at de relevante data skal slettes, og den kan forbyde den registeransvarlige at behandle yderligere data.

Søg i listen over nationale databeskyttelsesmyndighederEnglish.

I visse lande behandles overtrædelser af direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation undertiden af en anden myndighed end databeskyttelsesmyndigheden. Søg i listen over kompetente myndigheder for databeskyttelseEnglish.

Du kan også gå direkte til en kompetent national domstol.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning