Available languages:

Senast kontrollerat : 16/03/2018

Garanti, reklamation och ångerrätt – Sverige

Reklamationsrätt

Hur länge har jag reklamationsrätt för nya och begagnade varor?

Du kan reklamera en ny eller begagnad vara du har köpt i upp till tre år.

Om det är fel på en vara, vem har ansvar för att rätta till felet?

Säljaren är ansvarig, också för köp på internet. Nätbutiken kan dock ha tagit på sig att agera mellanhand, så läs villkoren. En privatpersons försäljning omfattas av reklamationsrätten om köpen görs via en kommersiell mellanhand.

När måste jag senast meddela säljaren om ett fel?

Du måste reklamera den felaktiga varan hos företaget inom skälig tid efter att du upptäckte felet men det finns ingen specifik sista dag förutom den lagstadgade reklamationstiden på tre år. Du är alltid i rätt tid om du reklamerar varan inom två månader efter det att du upptäckt felet.

Vem måste bevisa att fel och hur lång tid har jag på mig?

Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när du köpte den eller när den levererades till dig ("omvänd bevisbörda"). Efter sex månader är det du som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan.

Finns det ett utomstående testorgan som kan hjälpa till med bevis?

Du kan be vilken reparatör som helst om ett expertutlåtande, men de är inte skyldiga att yttra sig och säljaren tar kanske inte hänsyn till utlåtandet. Om ett ärende går till domstol kan domaren godta ditt expertutlåtande eller be om ett utomstående expertutlåtande.

Vad har jag rätt till utan att betala extra? Finns det någon tidsgräns för att hitta en lösning?

Det finns en hierarki av lösningar:

En lösning måste hittas inom rimlig tid.

Omfattas den reparerade eller utbytta varan av en ny garanti?

Det finns ingen uttrycklig regel om detta.

Kan jag vidta åtgärder mot en importör eller någon annan mellanhand i leveranskedjan, däribland tillverkaren?

Ja, det kan du. Om säljaren är insolvent, har upphört med sin verksamhet eller inte går att hitta, har du rätt att reklamera en felaktig vara hos någon mellanhand i leveranskedjan.

Om det inte går att hitta någon lösning, när måste jag senast dra ärendet inför domstol?

Du har normalt tio år på dig att stämma säljaren efter att varan har levererats till dig. Säljaren har tre år på sig att göra sina fordringar gällande.

Finns det någon annan reklamationsrätt enligt svensk lag vid sidan av den normala reklamationsrätten?

Ja, det finns det. Det finns en lagstadgad tioårig reklamationsrätt för fel på fast egendom.

 

Garantier

Vem ansvarar för garantin?

Den part som ställer garantin, oavsett om det är säljaren, tillverkaren eller en tredje part. Läs i den dokumentation som du fick vid köpet.

Hur länge gäller garantin i genomsnitt?

Den gäller i ett till fem år, och vanligtvis i två år, precis som reklamationsrätten. Dyrare varor har oftast en längre garantitid som kan gälla specifika delar av varan.

Är garantin gratis?

Inte nödvändigtvis. Säljaren får fastställa villkoren, så den kan vara gratis eller erbjudas mot betalning.

Måste garantin bekräftas skriftligt?

Säljaren ska ge dig garantin skriftligt eller i ett annat varaktigt och tillgängligt format.

Vilka uppgifter ska garantin innehålla?

Det ska framgå vad garantin omfattar, alla viktiga uppgifter som varaktighet och geografisk täckning, uppgifter om företaget som ansvarar för garantin och en påminnelse om den lagstadgade reklamationsrätten.

 

Information från ECC-Net i juli 2016 – se vårt rättsliga meddelande.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: