Available languages:

Nazadnje pregledano: 08/05/2019

Garancije in vračila – Slovenija

Ali ima brexit posledice za vas?

Garancija za stvarno napako

Koliko časa velja zakonska garancija za nove in rabljene izdelke?

Za nove izdelke velja 2 leti in za rabljene 1 leto.

Kdo je odgovoren za odpravo napake?

Prodajalec, in sicer tudi pri nakupih prek spleta. Vendar lahko platforma deluje tudi kot posrednik, zato preberite pogodbene pogoje.

Do kdaj mora potrošnik prodajalca obvestiti o napaki?

V 2 mesecih po tem, ko je opazil napako.

Kdo mora dokazati, da napaka obstaja/ne obstaja, in koliko časa ima na voljo?

Prvo leto po nakupu izdelka mora prodajalec dokazati, da je izdelek brez napake (obrnjeno dokazno breme). Po tem roku mora napako dokazati potrošnik.

Ali lahko dokaze priskrbi drug organ za preskušanje?

Potrošnik se lahko obrne na neodvisnega strokovnjaka, vendar pa prodajalec mogoče ne bo sprejel njegovega mnenja. V primeru sodnega postopka lahko sodišče naroči mnenje neodvisnega sodnega izvedenca. Ministrstvo za pravosodje je pripravilo uradni seznam neodvisnih sodnih izvedencev.

Kakšne rešitve so brezplačne? Ali je treba rešitev poiskati v določenem roku?

Ni hierarhije rešitev. Potrošnik se lahko odloči za popravilo oziroma zamenjavo izdelka, znižanje nakupne cene ali vračilo plačanega zneska. Prodajalec mora poiskati rešitev v zakonskem roku 8 dni.

Ali popravljen/zamenjan izdelek krije nova garancija?

Za zamenjani izdelek ali zamenjani del izdelka velja novo garancijsko obdobje.

Ali se lahko potrošnik pritoži zoper uvoznika ali drugega posrednika v dobavni verigi, vključno proizvajalca?

Ne v okviru garancije za stvarno napako. V okviru obvezne slovenske enoletne garancije (glej spodaj) pa se potrošnik lahko pritoži zoper kogar koli v dobavni verigi.

V kolikšnem času je treba zadevo predati sodišču, če ni sporazumne rešitve?

Zastaralni rok je 2 leti od datuma, na katerega je bil prodajalec obveščen o napaki, razen če je bil rok ustavljen.

Ali nacionalna zakonodaja določa še druge garancije poleg garancije za stvarno napako?

Obvezna enoletna garancija velja za tehnične izdelke (kot so opredeljeni v pravilniku ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo). To garancijo mora izdati proizvajalec.

Tržna garancija

Kdo je odgovoren za uporabo te garancije?

Izdajalec garancije, bodisi prodajalec, proizvajalec ali tretji garant. Vedno upoštevajte priloženo dokumentacijo.

Koliko časa povprečno velja tržna garancija?

Od 1 do 5 let in v večini primerov 2 leti, tako kot dveletna garancija za stvarno napako. Dražje blago ima ponavadi daljšo garancijo, ki se pogosto uporablja za posebne dele proizvoda.

Ali je garancija brezplačna?

V skladu z opredelitvijo mora biti tržna garancija brezplačna. Če trgovec zaračuna za garancijo, ki velja več kot 2 leti, je ne sme niti imenovati niti oglaševati kot garancijo, ampak kot drugačen proizvod, denimo zavarovanje.

Ali mora trgovec garancijo pisno potrditi?

Trgovec mora zagotoviti tržno garancijo z garancijskim listom ali v kaki drugi trajni in dostopni obliki.

Katere informacije mora vsebovati?

Garancija mora vsebovati predmet garancije ter vse pomembne elemente, denimo trajanje in geografsko pokritost, podatke o podjetju in napotilo glede garancije za stvarno napako.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: