Available languages:

Ultima verificare: 08/05/2019

Garanții și returnări – România

Sunteți afectat de Brexit?

Garanția legală

Cât timp este valabilă garanția legală pentru bunuri noi și de ocazie?

În mod normal, garanția legală este de 2 ani, dar poate fi mai mică pentru produsele cu o durată de viață mai scurtă. În cazul bunurilor de ocazie, poate fi redusă la 1 an.

Dacă produsul este defect, cine răspunde de remedierea situației?

Vânzătorul, chiar și în cazul achizițiilor de pe internet. Cu toate acestea, este posibil ca platforma să fi convenit să acționeze doar ca intermediar, așa încât vă recomandăm să citiți condițiile și clauzele contractuale.

Cât timp are cumpărătorul la dispoziție pentru a-i notifica vânzătorului un defect?

2 luni de la observarea defectului.

Cine trebuie să dovedească prezența/absența unei defecțiuni și cât timp are la dispoziție pentru a face acest lucru?

În primele 6 luni de la livrarea produsului, vânzătorul este cel care trebuie să demonstreze că produsul nu era defect („inversarea sarcinii probei"). După aceea, consumatorul va trebui să dovedească existența defecțiunii.

Există posibilitatea ca o parte terță să furnizeze dovezi?

Consumatorul poate cere opinia unui atelier de reparații sau a unui expert judiciar, dar s-ar putea ca aceasta să nu fie acceptată de către vânzător. În cazul unei proceduri judiciare, judecătorul va solicita opinia unui expert independent. Mărturia extrajudiciară ar putea să fie admisă ca mijloc de probă dar, pentru o dovadă deplină, este nevoie de avizul unui expert judiciar.

La ce căi de atac are acces consumatorul în mod gratuit? Există un termen-limită pentru punerea în aplicare a soluției?

Există așa-numita ierarhie a remediilor posibile.

Vânzătorul sau reparatorul are la dispoziție 15 zile calendaristice pentru a readuce produsul la conformitate, din momentul în care consumatorul notifică defectul sau predă produsul vânzătorului ori reprezentantului acestuia. Dacă perioada necesară pentru reparare depășește 15 zile calendaristice, consumatorul are dreptul să anuleze contractul și să fie rambursat.

În ceea ce privește produsele cu utilizare pe termen lung, cum ar fi dispozitivele electronice, dacă, în cursul perioadei de garanție, totalul intervalelor în care produsul nu a funcționat din cauza defectelor depășește 10 % din respectiva perioadă de garanție, consumatorul poate solicita înlocuirea sau o rambursare a costurilor.

Produsul reparat/înlocuit este acoperit de o nouă garanție?

În cazul produselor cu utilizare pe termen lung, cum ar fi dispozitivele electronice, produsul înlocuit este acoperit de o nouă garanție care începe din momentul înlocuirii.

În cazul produselor reparate, garanțiile legale și comerciale se prelungesc cu o perioadă egală cu timpul scurs din momentul în care consumatorul i-a notificat vânzătorului defectul sau i-a predat produsul, până în momentul în care produsul a fost reparat, iar consumatorul a fost înștiințat cu privire la acest lucru sau până în momentul în care produsul i-a fost livrat.

Consumatorul poate lua măsuri împotriva importatorului sau a oricărui intermediar din lanțul de aprovizionare, inclusiv împotriva fabricantului?

Teoretic da, în conformitate cu dispozițiile Codului civil privind răspunderea civilă și numai prin intermediul unei proceduri judiciare. Consumatorul trebuie să dovedească existența unei defect, pagubele suferite și legătura dintre acestea și defectul în cauză.

Dacă nu se poate găsi o soluție amiabilă, care este termenul-limită pentru introducerea de acțiuni în justiție?

Termenul de prescripție este de 3 ani de la descoperirea defectului, cu excepția cazului în care există o suspendare a acestuia.

Există alte garanții juridice stabilite de dreptul național, care coexistă cu garanția legală de conformitate?

Există o garanție împotriva defectelor ascunse, dar consumatorul trebuie să dovedească existența un astfel de defect.

Garanția comercială

Cine răspunde de aplicarea garanției?

Partea care oferă această garanție, fie că este vorba de vânzător, de producător sau de o terță parte garantă. Consultați întotdeauna documentația furnizată.

În medie, cât durează o garanție comercială?

Între 1 și 5 ani, în majoritatea cazurilor 2 ani, ca și garanția legală. Produsele mai scumpe au, de obicei, o perioadă mai lungă de garanție, care se aplică adesea anumitor părți ale produsului.

Garanția comercială este gratuită?

Nu neapărat. Comerciantul poate stabili condițiile și, prin urmare, garanția poate fi gratuită sau contra cost.

Garanția comercială trebuie să fie confirmată în scris?

Vânzătorul trebuie să ofere garanția comercială în scris la cererea consumatorului. Pentru produse cu utilizare pe termen lung, garanția comercială trebuie să fie întotdeauna confirmată în scris.

Ce informații trebuie să includă garanția?

Aceasta trebuie să includă conținutul garanției, toate elementele esențiale, cum ar fi durata, datele de identificare a produsului, perioada medie în care poate fi utilizat produsul, modul în care va fi aplicată garanția (întreținere, reparare, înlocuire și termenele pentru fiecare măsură), detalii privind compania care oferă garanția și cea care oferă serviciul, precum și o trimitere la garanția legală.

Principalele informații pe această temă

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: