Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 02/03/2017

Garantie en annulatie – Nederland

Wettelijke garantie

Hoe lang is de wettelijke garantie op nieuwe en tweedehandsproducten?

Dat hangt in beide gevallen af van de verwachte levensduur.

Als het product kapot blijkt, wie is er dan verantwoordelijk?

De verkoper is verantwoordelijk, ook als het product online verkocht is. Maar soms fungeert de website als tussenpersoon en gelden er daarom speciale voorwaarden.

Binnen welke termijn moet de consument de verkoper laten weten dat er een probleem met het product is?

De consument moet een probleem binnen een redelijke periode (2 maanden) melden.

Wie moet aantonen dat er daadwerkelijk een probleem is en binnen hoeveel tijd moet dat gebeuren?

Binnen de eerste 6 maanden na levering moet de verkoper aantonen dat het product niet stuk was ("omgekeerde bewijslast"). Daarna is het aan de consument om aan te tonen dat het product feitelijk bij levering al een defect had.

Is er een derde partij of testinstantie die kan helpen een defect aan te tonen?

De consument mag een willekeurige reparateur om een deskundigenverslag vragen, maar dit wordt niet altijd geaccepteerd door de verkoper. Als het tot een rechtszaak komt, kan de rechter het deskundigenverslag van de consument aanvaarden of zelf een onafhankelijke deskundige inschakelen. De consument moet in sommige gevallen de kosten van de deskundige betalen, maar kan de verkoper om terugbetaling vragen als zijn klacht gegrond wordt verklaard.

Op welke gratis oplossingen heeft de consument recht? Binnen welke termijn moet er oplossing zijn?

Er is een "hiërarchie van oplossingen":

  • Eerst: gratis reparatie of ruilen (consument mag kiezen) binnen een redelijke termijn
  • Daarna: volledige terugbetaling of korting op de aankoopprijs als reparatie en ruilen niet mogelijk zijn, maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden

Er geldt geen vaste termijn voor deze oplossingen.

Geldt er een nieuwe garantietermijn voor het gerepareerde of geruilde product?

Nee, de oorspronkelijke garantietermijn wordt alleen verlengd met de tijd die nodig was voor reparatie of ruilen,

Kan de consument stappen ondernemen tegen de importeur of een andere tussenpersoon in de toeleveringsketen, tot aan de fabrikant toe?

Ja, u kunt een klacht indienen tegen de importeur, de fabrikant of een eerdere verkoper in de toeleveringsketen.

Als er geen minnelijke schikking wordt getroffen, binnen welke periode moet ik dan naar de rechter stappen?

Dat moet normaal gesproken binnen twee jaar nadat de verkoper van het probleem op de hoogte gesteld is, tenzij de wettelijke verjaringstermijn opgeschort is.

Bestaan er andere nationale wettelijke garanties naast de wettelijke overeenstemmingsgarantie?

Ja, op grond van artikel 6:226 BW kan een aankoop geannuleerd worden op grond van fouten of een gebrek aan overeenstemming.

 

Aanvullende garantie

Wie is verantwoordelijk voor de toepassing van de garantie?

De partij die de garantie aanbiedt. Meestal is dat de verkoper of de fabrikant maar soms een andere partij. Ga dit na in de garantiedocumentatie.

Hoe lang geldt een aanvullende garantie meestal?

1 tot 5 jaar, maar meestal 2 jaar, net als de wettelijke garantie. Duurdere goederen hebben meestal een langere garantietermijn voor specifieke onderdelen van het product.

Is aanvullende garantie gratis?

Niet altijd. De verkoper mag de voorwaarden bepalen, dus soms moet u betalen voor aanvullende garantie.

Moet een aanvullende garantie schriftelijk bevestigd worden?

De verkoper moet de aanvullende garantie in een schriftelijk document of in een duurzaam en toegankelijk formaat aanbieden.

Welke informatie is vereist?

De inhoud van de garantie, alle noodzakelijke elementen, zoals de duur en geografische dekking, de gegevens van het bedrijf dat de garantie aanbiedt en een vermelding van de wettelijke garantie.

 

Informatie verstrekt door ECC-NetEnglish in juli 2016 - zie onze disclaimer.

Algemene informatie hierover
Garantie en annulatie
Openbare raadpleging
    Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
    Vraag het aan de nationale instanties
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies