Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-03-02

Garantijos ir grąžinimas – Lietuva

Teisinė garantija

Kiek laiko naujoms ir naudotoms prekėms galioja teisinė garantija?

Naujoms ir naudotoms prekėms garantijos galiojimo trukmė yra 2 metai.

Jei gaminys yra su trūkumu, kas turėtų ištaisyti padėtį?

Pardavėjas, net jeigu pirkinys įsigytas internetinėje prekyvietėje. Tačiau gali būti, kad prekyvietė yra sudariusi susitarimą veikti tik kaip tarpininkė, todėl perskaitykite skelbiamas sąlygas.

Iki kada vartotojas turi informuoti pardavėją apie trūkumus?

Vartotojas, pastebėjęs trūkumą, turi imtis veiksmų per pagrįstą laikotarpį. Tačiau konkretaus termino nėra, išskyrus garantijos pabaigos po 2 metų nuo prekės pristatymo laikotarpį.

Kas turi įrodyti, kad trūkumas yra arba jo nėra, ir kiek tam skirta laiko?

Per pirmuosius 6 mėnesius nuo gaminio pristatymo įrodyti, kad prekė buvo be trūkumų, privalo pardavėjas („prievolės įrodyti perkėlimas"). Praėjus šiam laikui prievolė įrodyti, kad prekė turi defektą, tenka vartotojui.

Ar yra kokia nors trečioji šalis (bandymų įstaiga), kuri gali padėti pateikti įrodymą?

Padėti vartotojams įrodyti, kad prekė turi trūkumų, gali Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Vartotojai taip pat gali paprašyti, kad remonto dirbtuvės ar nepriklausomas ekspertas pateiktų neįpareigojančią nuomonę.

Kokiomis teisių gynimo priemonėmis vartotojai gali naudotis nemokamai? Ar yra koks nors terminas, iki kurio sprendimas turi būti įgyvendintas?

Yra tam tikra naudojimosi teisių gynimo priemonėmis eilės tvarka:

  • pirma, prekė turi būti taisoma arba keičiama, atsižvelgiant į vartotojo pageidavimus, tai turi būti atliekama per pagrįstą laiką ir nemokamai;
  • antra, jeigu prekės pataisyti arba pakeisti neįmanoma, turi būti grąžinami sumokėti pinigai arba sumažinta prekės kaina, bet tik tam tikromis sąlygomis.

Pinigai turi būti grąžinti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės grąžinimo, nebent vartotojas ir pardavėjas susitarė kitaip.

Ar pataisytam arba pakeistam gaminiui taikoma nauja garantija?

Ne. Teisinės garantijos laikotarpis pratęsiamas tik tiek, kiek reikia prekei pataisyti arba pakeisti.

Ar vartotojas gali imtis veiksmų prieš importuotoją arba bet kurį tiekimo grandinės tarpininką iki pat gamintojo imtinai?

Jeigu perkant nesusitarta kitaip, vartotojas gali teikti pretenziją tik pardavėjui.

Jeigu draugiško sprendimo pasiekti nepavyksta, per kiek laiko reikia pateikti ieškinį teismui?

Per 2 metus nuo prekių pristatymo dienos, jeigu nesustabdytas šio teisinio laikotarpio skaičiavimas.

Ar yra kokių nors kitų nacionaliniais įstatymais nustatytų teisinių garantijų, taikomų kartu su teisine atitikties garantija?

Ne.

 

Prekybos garantija

Kas atsakingas už garantijos taikymą?

Šią garantiją teikianti šalis – pardavėjas, gamintojas arba garantuojančioji trečioji šalis. Visada remkitės pateiktais dokumentais.

Kiek laiko vidutiniškai galioja prekybos garantija?

1–5 metų, o dauguma atvejų – 2 metus kaip ir teisinė garantija. Brangesnėms prekėms paprastai suteikiama ilgesnė garantija, kuri dažnai taikoma konkrečioms produkto dalims.

Ar ji teikiama nemokamai?

Nebūtinai. Prekiautojas gali nustatyti sąlygas, todėl ji gali būti teikiama nemokamai arba už mokestį.

Ar ji turi būti patvirtinta raštu?

Vartotojui paprašius, pardavėjas turi pateikti prekybos garantiją rašytiniu dokumentu.

Kokia informacija turi būti nurodyta?

Turi būti nurodytas garantijos turinys, visi esminiai elementai, pavyzdžiui, trukmė ir geografinė teritorija, kurioje garantija galioja, garantiją teikiančios įmonės duomenys ir priminimas apie teisinę garantiją.

Žr. pagrindinę informaciją šia tema
Garantijos ir grąžinimas
Viešosios konsultacijos
    Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?
    Klauskite nacionalinių administravimo įstaigų
    Pagalbos tarnybos
    Pagalba ir patarimai