Available languages:

Senast kontrollerat: 08/05/2019

Garanti, reklamation och ångerrätt – Finland

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Reklamationsrätt

Hur länge har jag reklamationsrätt för nya och begagnade varor?

Det beror på den förväntade livslängden på både nya och begagnade varor.

Om det är fel på en vara, vem har ansvar för att rätta till felet?

Säljaren är ansvarig, också för köp på internet. Nätbutiken kan dock ha tagit på sig att agera mellanhand så läs villkoren.

När måste jag senast meddela säljaren om ett fel?

Du måste reklamera ett fel i varan till säljaren inom rimlig tid. Två månader anses vara rimlig tid.

Vem måste bevisa att fel och hur lång tid har jag på mig?

Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när du köpte den eller när den levererades till dig ("omvänd bevisbörda"). Efter sex månader är det du som ska bevisa att det var fel på varan.

Finns det ett utomstående testorgan som kan hjälpa till med bevis?

Du kan be en reparatör om ett expertutlåtande, men säljaren tar kanske inte hänsyn till utlåtandet. Om ett ärende går till domstol kan domaren godta ditt expertutlåtande eller be om ett utomstående expertutlåtande. Det finns också specialistbyråer som ger expertutlåtanden.

Vad har jag rätt till utan att betala extra? Finns det någon tidsgräns för att hitta en lösning?

Det finns en hierarki med lösningar:

Det finns ingen tidsfrist för när en lösning ska ha hittats.

Omfattas den reparerade eller utbytta varan av en ny garanti?

Det finns ingen specifik regel om detta.

Kan jag vidta åtgärder mot en importör eller någon annan mellanhand i leveranskedjan, däribland tillverkaren?

Ja, du kan reklamera en felaktig vara till en leverantör, men med vissa begränsningar.

Om det inte går att hitta någon lösning, när måste jag senast ta ärendet till domstol?

Du har normalt tre år på dig att stämma säljaren från tidpunkten då felet upptäcktes (eller borde ha upptäckts). Tiden kan förlängas.

Finns det någon annan reklamationsrätt enligt finsk lag vid sidan av den normala reklamationsrätten?

Nej.

Garantier

Vem ansvarar för garantin?

Den part som ställer garantin, oavsett om det är säljaren, tillverkaren eller en tredje part. Läs i den dokumentation som du fick vid köpet.

Hur länge gäller garantin i genomsnitt?

Den gäller i ett till fem år, men oftast i två år, precis som reklamationsrätten. Dyrare varor har oftast en längre garantitid som kan gälla specifika delar av varan.

Är garantin gratis?

Inte nödvändigtvis. Säljaren får fastställa villkoren, så den kan vara gratis eller erbjudas mot betalning. Om arrangemangen innebär extra kostnader, får de inte kallas för garantier.

Måste garantin bekräftas skriftligt?

Säljaren ska på begäran ge dig garantin skriftligt.

Vilka uppgifter ska garantin innehålla?

Det ska framgå vad garantin omfattar, bland annat alla viktiga uppgifter som varaktighet och geografisk täckning, uppgifter om företaget som ansvarar för garantin och en påminnelse om den lagstadgade reklamationsrätten.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: