Available languages:

Forretninger
Senest tjekket: 05/09/2019

Garantier og returnering – Danmark

Brexit – hvad nu?

Retslig garanti

Hvor lang er den retlige garanti for nye og brugte varer?

Garantien er på 2 år for nye og brugte varer.

Hvem har ansvaret for at bringe orden i tingene, hvis produktet er defekt?

Det har sælger, også ved køb på en internetplatform. Platformen kan dog have indgået en aftale om at fungere som mellemled, så tjek vilkår og betingelser.

Hvornår skal forbrugeren senest gøre sælger opmærksom på en mangel?

Der er ingen nøjagtig frist. Vedkommende skal bare handle inden for en rimelig frist.

Hvem skal bevise, hvorvidt der er eller ikke er en mangel, og hvor lang tid har de til det?

Sælger skal bevise, at varen ikke var defekt, i de første 6 måneder efter levering ("omvendt bevisbyrde"). Derefter er det forbrugeren, der skal bevise, at den var defekt.

Findes der et tredjepartsprøvningsorgan, som kan hjælpe med at forelægge bevis?

Både sælgeren og forbrugeren kan kontakte en ekspert, som er tilknyttet et dansk alternativt tvistbilæggelsesorgan, for at få vedkommendes mening. I tilfælde, hvor det alternative tvistbilæggelsesorgan dækker udgifterne til tredjepartsprøvningen, afgør tvistbilæggelsesorganet om det er nødvendigt at bruge en ekspert i det konkrete tilfælde.

Hvilke afhjælpende foranstaltninger har forbrugeren ret til uden omkostninger? Er der en frist for, hvornår løsningen skal være gennemført?

Der findes et "hierarki over afhjælpende foranstaltninger":

Hvis løsningen ikke er gennemført inden for en rimelig frist, har forbrugeren ret til refusion.

Er den reparerede/erstattede vare dækket af en ny garanti?

Ja, du får en ny garanti på 2 år, hvis varen erstattes. Hvis den repareres, er reparationen omfattet er den almindelige lovbestemte forældelsesfrist på 3 år.

Kan forbrugeren træffe foranstaltninger over for importøren eller andre mellemled i forsyningskæden til og med producenten?

Nej, forbrugeren kan kun klage til forhandleren.

Hvad er fristen for at bringe sagen for retten, hvis der ikke kan findes en mindelig løsning?

Forældelsesfristen er 3 år fra den dag, manglen opdages (eller burde være opdaget), medmindre den lovbestemte forældelsesfrist er suspenderet.

Kan andre garantier i den nationale lovgivning fungere side om side med den retlige garanti?

Nej.

Handelsmæssig garanti

Hvem er ansvarlig for den handelsmæssige garanti?

Den part, som tilbyder garantien. Det kan være sælgeren, producenten eller en tredjepart. Tjek altid de udleverede dokumenter.

Hvor lang er en handelsmæssig garanti i gennemsnit?

Det afhænger af typen af garanti.

Er den gratis?

Ikke nødvendigvis. Forhandleren fastlægger selv betingelserne, så den kan være gratis eller tilbydes mod betaling.

Skal den bekræftes skriftligt?

Nej. Den kan bekræftes mundtligt, men skal omfatte de nødvendige oplysninger (se nedenfor). 

Hvilke oplysninger skal den omfatte?

Den handelsmæssige garanti skal informere forbrugeren om:

Den handelsmæssige garanti er alligevel bindende, hvis disse oplysninger ikke gives.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: