Available languages:

Posljednji put provjereno: 08/05/2019

Jamstva i povrati – Hrvatska

Utječe li Brexit na vas?

Pravno jamstvo

Koliko vrijedi pravno jamstvo na novu i rabljenu robu?

Dvije godine, ali može se smanjiti na jednu za rabljenu robu.

Tko je odgovoran ako je proizvod neispravan?

Prodavač, čak i za kupnju preko internetske platforme. Međutim, platforma možda djeluje kao posrednik – provjerite njezine uvjete poslovanja.

Dokad potrošač mora obavijestiti prodavača da je proizvod neispravan?

U roku od dva mjeseca.

Tko mora dokazati da je proizvod neispravan odnosno da to nije slučaj i u kojem roku?

Prvih šest mjeseci od dostave proizvoda to mora dokazati prodavač („prebacivanje tereta dokazivanja"), a nakon toga kupac.

Postoji li treće tijelo koje može pomoći pri dokazivanju?

Potrošač može zatražiti stručno mišljenje servisa, ali ga prodavač ne mora prihvatiti. Ako se pokrene sudski postupak, sudac može prihvatiti mišljenje potrošačeva stručnjaka ili zatražiti neovisno stručno mišljenje.

Koja su pravna sredstva besplatno dostupna potrošaču? Postoji li rok za provedbu rješenja?

Pravna su sredstva „hijerarhijski poredana":

Nema roka za provedbu rješenja.

Je li popravljeni/zamijenjeni proizvod pokriven novim jamstvom?

Ne, pravno se jamstvo produljuje za vrijeme potrebno za popravak ili zamjenu proizvoda.

Može li potrošač poduzeti mjere protiv uvoznika ili bilo kojeg posrednika u opskrbnom lancu, pa i proizvođača?

Da, ali samo ako uvoznik ili proizvođač nudi vlastito komercijalno jamstvo.

Ako se ne iznađe sporazumno rješenje, kada se najkasnije može pokrenuti predmet na sudu?

Sve dok vrijedi dvogodišnje pravno jamstvo ili godinu dana od datuma na koji je potrošač otkrio da je proizvod neispravan.

Propisuju li se nacionalnim zakonodavstvima druga pravna jamstva uz jamstvo pravne usklađenosti?

Pravnim jamstvom od deset godina pokrivene su neispravnosti nepokretne imovine.

Komercijalno jamstvo

Tko je odgovoran za primjenu komercijalnog jamstva?

Stranka koja ga daje, prodavač, proizvođač ili treći jamac. Uvijek provjerite priloženu dokumentaciju.

Koliko u prosjeku vrijedi komercijalno jamstvo?

Od jedne do pet godina, ali većinom dvije kao i za pravno jamstvo. Skuplja roba obično ima dulje komercijalno jamstvo koje se često odnosi na njezine određene dijelove.

Je li besplatno?

Ne nužno. Trgovac može utvrditi uvjete te jamstvo stoga može biti besplatno ili uz plaćanje.

Mora li biti u pisanom obliku?

Prodavač mora osigurati komercijalno jamstvo kao pisani dokument ili u trajnom i pristupačnom obliku.

Koje su informacije potrebne?

Sadržaj komercijalnog jamstva, među ostalim svi ključni elementi poput njegova trajanja, cijene i zemljopisnog obuhvata, podaci o poduzeću koje ga nudi i podsjetnik na pravno jamstvo.

Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi

Podijeli: