Available languages:

Последна проверка: 23/04/2019

Гаранции и връщане на стоки – България

Засегнати сте от Брексит?

Правна гаранция

Каква е продължителността на правната гаранция за нови стоки и стоки втора употреба?

Продължителността е 2 години за нови стоки и стоки втора употреба.

Ако продуктът е дефектен, кой носи отговорност за решаването на този проблем?

Продавачът — дори когато става дума за покупки, извършени чрез интернет платформа. Въпреки това платформата може да се е съгласила да действа като посредник, така че проверете реда и условията.

В какъв срок потребителят трябва да уведоми продавача за дефект?

Потребителят разполага с 2 месеца, за да уведоми продавача за дефект на продукта.

Кой трябва да докаже наличието/отсъствието на дефект и в какъв срок трябва да бъде направено това?

През първите шест месеца след доставката продавачът трябва да докаже, че продуктът не е бил дефектен („обръщане на тежестта на доказване"). След изтичането на този период потребителят трябва да докаже, че продуктът е бил дефектен.

Съществува ли изпитващ орган на независима трета страна, който може да помогне за доказване на дефекта?

Потребителят може да се обърне към сервиз за експертно становище, но то може да не бъде прието от продавача. В случай на съдебни процедури съдията може да приеме становището на експерта на потребителя или да поиска независимо експертно становище.

На каква безплатна компенсация има право потребителят? Има ли краен срок за изпълнение на решението?

Съществува йерархия на компенсациите:

Има ли нова гаранция за поправения/заменения продукт?

Не, правната гаранция се удължава с времето, необходимо за поправка или замяна на продукта.

Може ли потребителят да предприеме действия срещу вносителя или друг посредник по веригата на доставки, включително производителя?

Не, потребителят не може да предяви иск срещу вносителя или някой друг посредник.

Ако не бъде намерено извънсъдебно решение, какъв е срокът за предприемане на съдебни действия?

Предвиденият за целта период е 2 години от доставката на стоките, освен ако няма временно спиране на давностния срок.

Съществуват ли успоредно с гаранцията за правно съответствие и други правни гаранции, посочени в националното право?

Съществува гаранция за строителни дейности за период между 5 и 10 години.

 

Търговска гаранция

Кой е отговорен за прилагането на гаранцията?

Страната, която предлага гаранцията, независимо дали е продавачът, производителят или гарант от трета страна. Винаги се позовавайте на предоставената документация.

Колко е средната продължителност на търговската гаранция?

От 1 до 5 години, но това зависи от вида на съответния продукт. По-скъпите стоки обикновено имат по-дълга гаранция, която често се отнася за конкретни части на продукта.

Това безплатно ли е?

Не непременно. Търговецът определя условията, така че може да бъде безплатно или пък да се предлага срещу заплащане.

Необходимо ли е да бъде потвърдено писмено?

Продавачът трябва да предостави търговската гаранция в писмен документ или в устойчив и достъпен формат.

Каква информация е необходима?

Съдържанието на гаранцията, включително всички важни елементи като продължителност, цена и географски обхват, подробности за дружеството, което я предлага, и напомняне за правната гаранция.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: