Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 02/03/2017

Garantie en annulatie – België

Wettelijke garantie

Hoe lang is de wettelijke garantie op nieuwe en tweedehandsartikelen?

U heeft 2 jaar wettelijke garantie, maar voor tweedehandsartikelen geldt soms een garantie van 1 jaar.

Als het artikel kapot blijkt, wie is er dan verantwoordelijk?

De verkoper is verantwoordelijk, ook als het artikel online verkocht is. Maar soms fungeert de website als tussenpersoon en gelden er daarom speciale voorwaarden.

Binnen welke termijn moet ik als consument de verkoper laten weten dat er een probleem met het artikel is?

Als hierover niets in de verkoopovereenkomst staat, hoeft u als consument de verkoper niet binnen een specifieke periode op de hoogte te stellen. De verkoper mag in de overeenkomst aangeven hoe lang u de tijd heeft om een probleem te melden, maar die periode mag nooit korter dan 2 maanden zijn. Het is in ieder geval verstandig een probleem zo snel mogelijk te melden.

Wie moet aantonen dat er daadwerkelijk een probleem is en binnen hoeveel tijd moet dat gebeuren?

Binnen de eerste 6 maanden na levering moet de verkoper aantonen dat het artikel niet stuk was ("omgekeerde bewijslast"). Daarna is het aan u als consument om aan te tonen dat het artikel feitelijk bij levering al een defect had.

Is er een derde partij of testinstantie die kan helpen een defect aan te tonen?

Als consument mag u een reparateur om een deskundigenverslag vragen, maar dit wordt niet altijd geaccepteerd door de verkoper. Als het tot een rechtszaak komt, kan de rechter uw deskundigenverslag aanvaarden of zelf een onafhankelijke deskundige inschakelen.

Op welke gratis oplossingen heb ik als consument recht? Binnen welke termijn moet er een oplossing zijn?

Er is een "hiërarchie van oplossingen":

  • Eerst: gratis reparatie of ruilen (consument mag kiezen) binnen een redelijke termijn
  • Daarna: volledige terugbetaling of korting op de aankoopprijs als reparatie en ruilen niet binnen een redelijke termijn mogelijk zijn

De definitie van "redelijke termijn" kan variëren. Wanneer u als consument de verkoper aanschrijft om een beroep te doen op de wettelijke garantie, is het raadzaam dat u de verkoper een uiterste datum voorstelt en aangeeft dat u het verkoopcontract opzegt of een korting vraagt als er dan nog geen oplossing is.

Geldt er een nieuwe garantietermijn voor het gerepareerde of geruilde artikel?

Nee, de wettelijke garantie wordt alleen verlengd met de tijd die nodig was voor het repareren of vervangen van het artikel.

Kan ik als consument stappen ondernemen tegen de importeur of een andere tussenpersoon in de toeleveringsketen, tot aan de fabrikant toe?

Ja, maar alleen als de importeur of de fabrikant een eigen aanvullende garantie geeft.

Als er geen minnelijke schikking wordt getroffen, binnen welke periode moet ik dan naar de rechter stappen?

Dat moet u doen binnen de garantieperiode van 2 jaar of binnen 1 jaar nadat u het probleem heeft opgemerkt.

Bestaan er andere nationale wettelijke garanties naast de wettelijke overeenstemmingsgarantie?

Er is een garantie tegen verborgen gebreken, maar als consument moet u zo'n probleem zelf aantonen.

 

Aanvullende garantie

Wie is verantwoordelijk voor de toepassing van de garantie?

De partij die de garantie aanbiedt. Meestal is dat de verkoper of de fabrikant maar soms een andere partij. Ga dit na in de garantiepapieren.

Hoe lang geldt een aanvullende garantie meestal?

1 tot 5 jaar, maar meestal 2 jaar, net als de wettelijke garantie. Duurdere goederen hebben meestal een langere garantietermijn voor specifieke onderdelen.

Is aanvullende garantie gratis?

Niet altijd. De verkoper mag de voorwaarden bepalen, dus soms moet u betalen voor aanvullende garantie.

Moet een aanvullende garantie schriftelijk bevestigd worden?

De verkoper moet de aanvullende garantie in een schriftelijk document of in een duurzaam en toegankelijk formaat aanbieden.

Welke informatie is verplicht?

De inhoud van de garantie, alle noodzakelijke elementen, zoals de duur, prijs en geografische dekking, de gegevens van het bedrijf dat de garantie aanbiedt en een vermelding van de wettelijke garantie.

Algemene informatie hierover
Garantie en annulatie
Openbare raadpleging
    Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
    Vraag het aan de nationale instanties
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies