Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Actualizare : 07/02/2018

Protecția datelor personale și a vieții private

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Normele UE privind protecția datelor prevăd că datele cu caracter personal pot fi prelucrate în anumite situații și în anumite condiții:

 • dacă v-ați dat consimțământul (trebuie să fiți informat că vi se colectează date cu caracter personal)
 • dacă prelucrarea datelor este necesară pentru încheierea unui contract, depunerea candidaturii pentru un loc de muncă sau solicitarea unui credit
 • dacă există o obligație juridică pentru prelucrarea datelor
 • dacă prelucrarea datelor este în „interesul dumneavoastră vital", de exemplu când un medic are nevoie de acces la dosarul dumneavoastră medical dacă suferiți un accident
 • dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public sau a sarcinilor care le revin guvernelor, autorităților fiscale, poliției și altor organisme publice.

Datele personale privind originea rasială sau etnică, orientarea sexuală, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la sindicate sau sănătatea nu pot fi procesate decât în cazuri specifice (de exemplu, când vă dați consimțământul explicit sau când prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza legislației europene sau naționale).

Aceste norme se aplică atât organismelor publice, cât și celor private.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Persoana sau entitatea care gestionează datele este „operatorul de date". Acesta trebuie să respecte normele UE privind prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal:

 • datele pot fi colectate numai în scopuri legitime clar definite
 • datele care vi se cer nu trebuie să fie excesive
 • datele care vă identifică personal (nume, date de contact) nu trebuie stocate mai mult decât este nevoie
 • trebuie să aveți posibilitatea de a corecta, elimina sau bloca datele incorecte referitoare la dumneavoastră
 • datele dumneavoastră trebuie să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii accidentale ori ilegale.

Dacă se fură, se pierd sau sunt accesate ilegal date sensibile cu caracter personal, altfel spus dacă se încalcă securitatea datelor cu caracter personal, furnizorul trebuie să comunice acest lucru autorității naționale responsabile de protecția datelorEnglish. Operatorul de date trebuie, de asemenea, să vă informeze în mod direct dacă există riscuri la adresa datelor personale și a vieții dumneavoastră private ca urmare a încălcării securității acestor date.

Protecția vieții private în comunicații electronice (rețele de internet și telefonie mobilă)

Normele UE privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private în comunicațiile electronice se referă la comunicarea pe internet (de exemplu, accesul la internet) și la comunicarea prin rețele de telefonie mobilă și fixă.

Furnizorul de servicii trebuie să respecte următoarele norme:

 • comunicări confidențiale - fără consimțământul dumneavoastră, acestea nu pot fi ascultate, interceptate sau stocate
 • rețele și servicii securizate - furnizorul trebuie să ia măsuri care să garanteze că serviciile oferite sunt sigure
 • notificări privind încălcarea securității datelor cu caracter personal - în cazuri de încălcare a securității datelor, care se soldează cu pierderea sau furtul de date cu caracter personal, furnizorul trebuie să informeze autoritatea națională și, în unele situații, abonatul sau persoana afectată
 • date de trafic și de localizare - aceste date trebuie șterse sau anonimizate când nu mai sunt necesare în scopuri de comunicare sau de facturare, cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul pentru utilizarea lor în alt mod (sau dacă se impune folosirea lor în contextul aplicării legii)
 • mesaje de tip spam - furnizorul nu are voie să vă trimită mesaje comerciale nesolicitate (spam-uri) decât dacă v-ați dat consimțământul în acest sens. Aceste norme acoperă inclusiv SMS-urile și alte mesaje electronice.
 • liste publice - furnizorul nu are voie să publice numărul de telefon, adresa de e-mail sau adresa dumneavoastră poștală, dacă nu v-ați dat consimțământul în acest sens
 • identificarea apelantului - trebuie să aveți opțiunea ca numărul dumneavoastră de telefon să nu se afișeze când efectuați un apel.

Caz real

Maria locuiește în Spania și comunică des cu prietenii pe internet prin chat. Însă anumite informații din presă au făcut-o să se teamă de faptul că furnizorul de internet i-ar putea citi mesajele.

Accesând site-ul autorității spaniole pentru protecția datelor, Maria a aflat că atunci când navighează pe internet consumatorii au dreptul la protecția vieții private și că există norme privind utilizarea datelor cu caracter personal de către prestatorii de servicii.

Care este rolul modulelor cookie?

Un cookie este un mic fișier text pe care un site îl plasează în calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl accesați. Modulele cookie sunt folosite pe scară largă pentru a eficientiza funcționarea site-ului prin salvarea preferințelor utilizatorilor. Cookie-urile de urmărire sunt folosite pentru a vă monitoriza navigarea pe internet, pentru a crea profiluri de utilizator și pentru a afișa mesaje publicitare specifice, pe baza preferințelor dumneavoastră.

Potrivit normelor UE, orice site care utilizează module cookie trebuie să vă informeze în legătură cu prezența acestora și să vă ceară consimțământul înainte de a le utiliza. Întotdeauna trebuie să aveți opțiunea de a dezactiva sau de a nu accepta module cookie pe dispozitivul dumneavoastră. De asemenea, aveți dreptul de a ști cum vor fi utilizate informațiile obținute cu ajutorul lor.

Dreptul de a fi uitat

În anumite cazuri, aveți dreptul de a-i cere operatorului de date să corecteze, să șteargă sau să blocheze datele incorecte referitoare la dumneavoastră. Este vorba despre așa-numitul „drept de a fi uitat". Aceste norme se aplică și în cazul motoarelor de căutare, cum ar fi Google, pentru că și acestea sunt considerate operatori de date.

Puteți cere ca linkurile către informații personale despre dumneavoastră să fie șterse din motoarele de căutare, dacă informațiile respective sunt incorecte, neadecvate, nerelevante sau excesive în contextul prelucrării datelor.

Ce se întâmplă dacă datele sunt colectate ilegal sau utilizate neadecvat?

Dacă sunteți de părere că datele dumneavoastră nu sunt prelucrate în conformitate cu normele sau au fost prelucrate ilegal, trimiteți o plângere către operatorul de date (persoana sau organismul care se ocupă de prelucrarea datelor dumneavoastră).

Aveți dreptul:

 • să cereți corectarea, ștergerea sau blocarea datelor
 • să îi cereți operatorului de date să îi notifice pe cei care au văzut deja datele incorecte, atâta timp cât acest lucru nu necesită un efort disproporționat.

Puteți să înaintați o plângere autorității naționale pentru protecția datelorEnglish, dacă nu obțineți un răspuns rezonabil din partea operatorului de date. 

Autoritățile naționale pentru protecția datelor

În fiecare țară din UE există cel puțin o autoritate de supraveghere în materie de protecție a datelor. Aceasta se asigură că legislația în domeniu este aplicată corect și gestionează plângerile privind eventualele încălcări ale normelor.

Ar trebui să trimiteți cererea în scris către autoritatea națională pentru protecția datelor. În unele țări există un formular standard, iar în altele puteți trimite plângerile prin e-mail.

Dacă autoritatea de supraveghere consideră că nu s-a respectat legislația privind protecția datelor, aceasta poate cere ca datele să fie șterse sau distruse și, în plus, îi poate interzice operatorului responsabil să mai prelucreze date.

Consultați lista autorităților naționale responsabile cu protecția datelorEnglish.

Cazurile de încălcare a Directivei UE privind confidențialitatea comunicațiilor electronice sunt uneori investigate de autorități naționale diferite de cele responsabile cu protecția datelor. Consultați lista autorităților competente în materie de protecție a confidențialității comunicațiilor electroniceEnglish.

De asemenea, puteți iniția o acțiune în fața instanței naționale competente.

Consultaţii publice
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere