Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2018-02-07

Duomenų apsauga ir privatumas

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

ES duomenų apsaugos taisyklės reiškia, kad jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tam tikrais atvejais ir tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui:

 • jei pareiškėte sutikimą (jūs turite būti informuoti, kad jūsų duomenys renkami),
 • jei duomenis tvarkyti reikia sutarties, darbo prašymo ar paskolos prašymo tikslais,
 • jei yra teisinė prievolė tvarkyti jūsų duomenis,
 • jei tvarkymas atitinka jūsų gyvybiškai svarbius interesus, pavyzdžiui, gydytojas turi susipažinti su jūsų asmeniniais medicininiais duomenimis jums patyrus nelaimingą atsitikimą,
 • jei duomenis tvarkyti reikia viešąjį interesą atitinkančioms funkcijoms arba vyriausybės, mokesčių administravimo įstaigų, policijos ar kitų viešųjų įstaigų funkcijoms atlikti.

Asmens duomenys apie jūsų rasinę ar etninę kilmę, lytinę orientaciją, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose ar sveikatos būklę negali būti tvarkomi, išskyrus konkrečius atvejus (pavyzdžiui, kai davėte aiškų sutikimą arba kai duomenis tvarkyti reikia dėl svarbaus viešojo intereso, remiantis ES ar nacionaline teise).

Šios taisyklės taikomos ir viešiesiems, ir privatiesiems subjektams.

Asmens duomenų tvarkymas

Jūsų duomenis tvarkantis asmuo ar įstaiga vadinama duomenų valdytoju. Tvarkydami ir saugodami jūsų asmens duomenis jie turi laikytis ES taisyklių:

 • jūsų duomenys gali būti renkami tik aiškiai apibrėžtais teisėtais tikslais,
 • jūsų neturi būti prašoma pateikti per daug duomenų,
 • duomenų, kurie apibūdintų jus kaip asmenį (pavyzdžiui, jūsų vardo ir pavardės, kontaktinių duomenų), negalima saugoti ilgiau, nei reikia,
 • jūs turite turėti galimybę ištaisyti ar pašalinti klaidingus savo duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą,
 • jūsų duomenys turėtų būti saugomi nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar atskleidimo.

Jei neskelbtini asmens duomenys pavagiami, prarandami ar neteisėtai panaudojami (tai vadinama asmens duomenų saugumo pažeidimu), duomenų teikėjas privalo apie tai pranešti nacionalinei duomenų apsaugos institucijaiEnglish. Duomenų valdytojas taip pat privalo tiesiogiai jums pranešti apie dėl pažeidimo kylančią riziką, susijusią su jūsų asmens duomenimis ar privatumu.

Jūsų privatumas elektroninių ryšių srityje (internete ir mobiliojo ryšio tinkluose)

ES asmens duomenų apsaugos ir privatumo elektroninių ryšių srityje taisyklės taikomos interneto ryšiui, pavyzdžiui, interneto prieigai, ir komunikacijai mobiliųjų bei fiksuotojo ryšio telefonų tinkluose.

Jūsų paslaugų teikėjas privalo laikytis šių taisyklių:

 • ryšių konfidencialumas – draudžiama slapta ar kitaip klausytis jūsų pokalbių ar juos įrašyti be jūsų sutikimo,
 • tinklų ir paslaugų saugumas – elektroninių ryšių teikėjai turi imtis priemonių savo paslaugų saugumui užtikrinti,
 • pranešimai apie duomenų apsaugos pažeidimus – jei teikėjas patiria duomenų saugumo pažeidimą, dėl kurio prarandami arba pavagiami asmens duomenys, jis turi apie tai pranešti nacionalinei institucijai, o kai kuriais atvejais – abonentui ar asmeniui,
 • srauto ir vietos nustatymo duomenys turi būti ištrinti arba padaryti anoniminiais, kai jų nebereikia ryšių ar sąskaitų išrašymo tikslais, išskyrus atvejus, kai esate davęs sutikimą juos naudoti kitokiu būdu (arba kai to reikalaujama teisėsaugos tikslais),
 • brukalas – kad jums būtų siunčiami nepageidaujami komerciniai pranešimai (vadinamasis brukalas), būtinas jūsų sutikimas. Tai taikoma ir SMS žinutėms bei kitiems elektroniniams pranešimams,
 • vieši sąrašai – kad jūsų telefono numeris, e. pašto adresas ir adresas būtų įtraukti į viešą sąrašą, būtinas jūsų išankstinis sutikimas,
 • skambintojo atpažinimas – turite teisę rinktis, kad jums skambinant jūsų telefono numeris nebūtų rodomas.

Atsitikimas

Ispanė Marija praleidžia daug laiko kalbėdama su draugais internetu. Bet per žinias išgirdusi, kad paslaugų teikėjai gali stebėti žinutes, ji susirūpino.

Paskaičiusi Ispanijos duomenų apsaugos įstaigos svetainėje pateiktą informaciją, Marija įsitikino turinti teisę į konfidencialų naudojimąsi elektroniniais ryšiais, sužinojo, kaip paslaugų teikėjas gali elgtis su jos asmens duomenimis ir kaip negali.

O slapukai?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliojo ryšio įrenginyje. Slapukai plačiai naudojami, kad, išsaugojus jūsų parinktis, interneto svetainės jums būtų patogesnės. Be to, sekimo slapukai naudojami, kad būtų stebimas jūsų interneto naudojimas, jums naršant, kuriant vartotojo paskyras, o tada, atsižvelgiant į jūsų pasirinkimus, skelbiama tikslinė interneto reklama.

ES taisyklės reiškia, kad bet kuri slapukus naudojanti svetainė turi jus įspėti, kad naudojami slapukai ir kad reikalingas jūsų sutikimas. Visada turėtumėte turėti teisę pašalinti slapukus ar jų nepriimti savo įrenginyje. Be to, turite teisę sužinoti, kaip bus naudojami slapukų informacija.

Teisė būti pamirštam

Tam tikrais atvejais turite teisę duomenų valdytojų prašyti ištaisyti, pašalinti klaidingus duomenis apie save ar sustabdyti jų tvarkymą. Tai vadinama teise būti pamirštam. Šios taisyklės taip pat taikomos paieškos sistemoms, tokioms kaip Google, nes ir jos laikomos duomenų valdytojais.

Galite prašyti iš paieškos sistemų pašalinti nuorodas į jūsų asmeninę informaciją, kai informacija yra netiksli, netinkama, neaktuali ar perteklinė duomenų tvarkymo tikslais.

Ką daryti, jei jūsų duomenys renkami ar naudojami neteisėtai?

Jei manote, kad jūsų duomenys tvarkomi ne pagal taisykles arba neteisėtai, galite pateikti skundą duomenų valdytojui (jūsų duomenis tvarkančiam asmeniui ar įstaigai).

Turite teisę:

 • prašyti ištaisyti, ištrinti duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą,
 • reikalauti, kad duomenų valdytojas praneštų jau mačiusiems neteisingus duomenis, išskyrus atvejus, kai tam reikėtų neproporcingai didelių pastangų.

Jei negaunate pagrįsto atsakymo iš duomenų valdytojo, galite pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos institucijaiEnglish

Nacionalinės duomenų apsaugos institucijos

Kiekviena ES šalis turi turėti bent vieną duomenų apsaugos priežiūros instituciją. Tokia institucija užtikrina, kad duomenų apsaugos teisė būtų tinkamai taikoma, ir nagrinėja skundus dėl taisyklių pažeidimų.

Skundą nacionalinei duomenų apsaugos institucijai turėtumėte pateikti raštu. Kai kuriose šalyse standartinę skundo formą arba skundus galima siųsti e. paštu.

Jei priežiūros institucija nustato, kad duomenų apsaugos teisės nesilaikyta, ji gali nurodyti duomenis ištrinti arba sunaikinti ir gali atitinkamam duomenų tvarkytojui uždrausti duomenis toliau tvarkyti.

Žr. nacionalinių duomenų apsaugos institucijųEnglish sąrašą.

Kartais E. privatumo direktyvos pažeidimus nagrinėja ne duomenų apsaugos institucija, o kita nacionalinė institucija. Žr. kompetentingų e. privatumo institucijųEnglish sąrašą.

Taip pat galite tiesiogiai kreiptis į kompetentingą nacionalinį teismą.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai