Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 07/02/2018

Zaštita podataka i privatnost

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Propisima EU-a o zaštiti podataka regulirano je da se vaši osobni podaci mogu obrađivati samo u nekim situacijama i pod određenim uvjetima, primjerice:

 • ako ste dali pristanak (morate biti obaviješteni da se vaši podaci prikupljaju)
 • ako je obrada podataka nužna za sklapanje ugovora, prijavu za posao ili zahtjev za kredit
 • ako postoji pravna obveza obrade vaših podataka
 • ako je obrada u vašem „ključnom interesu", primjerice ako ste imali nesreću i liječniku je potreban pristup vašim osobnim zdravstvenim podacima
 • ako je obrada nužna za izvršavanje zadaća u javnom interesu ili zadaća koje provode državne službe, porezna tijela, policija ili druga javna tijela.

Osobni podaci o vašem rasnom ili etničkom podrijetlu, seksualnoj orijentaciji, političkim stajalištima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u sindikatima ili zdravstvenom stanju ne smiju se obrađivati osim u posebnim slučajevima (npr. kada ste izrijekom dali pristanak ili kada je obrada nužna zbog znatnog javnog interesa, na temelju prava EU-a ili nacionalnih zakona).

Ti se propisi primjenjuju na privatna i javna tijela.

Obrada osobnih podataka

Osoba ili tijelo koje obrađuje vaše podatke naziva se voditelj obrade podataka. Oni moraju poštovati pravila EU-a o rukovanju vašim osobnim podacima i njihovoj pohrani:

 • podaci se mogu prikupljati samo u jasno definirane legitimne svrhe
 • od vas se ne smije tražiti navođenje prekomjernih podataka
 • podaci pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati (npr. ime ili podaci za kontakt) ne smiju se čuvati dulje no što je to nužno
 • mora vam se omogućiti da ispravite, uklonite ili blokirate netočne podatke o sebi
 • podaci se moraju štititi od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene i otkrivanja.

Ako se osjetljivi osobni podaci ukradu, izgube ili im se ilegalno pristupi – to se naziva kršenje tajnosti osobnih podataka – pružatelj usluge mora to prijaviti nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu podatakaEnglish. Voditelj obrade podataka mora vas izravno obavijestiti ako postoje rizici u vezi s vašim osobnim podacima ili privatnosti zbog takvog kršenja.

Vaša privatnost u kontekstu elektroničkih komunikacija (internet i mreže mobilne telefonije)

Propisima EU-a o zaštiti osobnih podataka i privatnosti u elektroničkim komunikacijama obuhvaćena je komunikacija putem interneta, primjerice pristup internetu, i komunikacija putem mobilnih i fiksnih telefonskih mreža.

Vaš davatelj usluga mora poštovati sljedeća pravila:

 • povjerljivost komunikacija – zabranjuje se slušanje, prisluškivanje ili pohrana komunikacija bez vašeg pristanka
 • sigurnost mreža i usluga – davatelji usluga elektroničkih komunikacija jamče uspostavu mjera za sigurnost usluga
 • obavijesti o kršenju tajnosti podataka – ako je davatelj usluga izložen povredi sigurnosti koja dovede do gubitka ili krađe osobnih podataka mora obavijestiti nacionalno tijelo, a u nekim slučajevima i pretplatnika ili pojedinca
 • podaci o prometu i lokaciji – ti se podaci moraju brisati ili anonimizirati kada više nisu nužni za komunikaciju ili izdavanje računa, osim ako ste dali pristanak da se ti podaci koriste na drugi način (ili ako to zahtijevaju tijela za provedbu zakona)
 • neželjena pošta – morate dati pristanak prije no što vam se pošalje netražena komercijalna e-pošta (naziva se „neželjena pošta"); time su obuhvaćene SMS poruke i druge elektroničke poruke
 • javni imenici – morate dati prethodni pristanak za navođenje telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese u javnom imeniku
 • identifikacija pozivatelja – morate imati mogućnost da se vaš telefonski broj ne prikazuje kada upućujete pozive.

Primjer

Maria iz Španjolske provodi mnogo vremena razgovarajući s prijateljima na internetu. Nakon što je na vijestima vidjela nekoliko reportaža, počela je brinuti prate li pružatelji usluga i njezine poruke.

Maria je tada provjerila internetske stranice španjolskog tijela nadležnog za zaštitu podataka te je doznala da ima pravo na povjerljivost na internetu, kao i što njezin davatelj usluga može, odnosno ne može učiniti s njezinim osobnim podacima.

A kolačići?

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj internetskoj stranici. Kolačići se posvuda upotrebljavaju za spremanje vaših preferencija kako bi internetske stranice radile učinkovitije. Kolačići za praćenje upotrebljavaju se za praćenje vaše uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju vaših preferencija.

Propisima EU-a određeno je da vas svaka internetska stranica na kojoj se upotrebljavaju kolačići mora obavijestiti o tome, a vi morate dati pristanak. Uvijek morate imati mogućnost deaktiviranja ili neprihvaćanja kolačića na svojem uređaju. Imate pravo znati i kako će se ti podaci upotrijebiti.

Pravo na zaborav

Imate pravo, u nekim slučajevima, zatražiti od voditelja obrade podataka da isprave, uklone ili blokiraju netočne podatke o vama. To se naziva „pravo na zaborav". Ta se pravila primjenjuju i na tražilice, kao što je Google, jer se smatra da su i one voditelji obrade podataka.

Možete zatražiti uklanjanje poveznica na osobne podatke o vama s tražilica ako su podaci netočni, neprimjereni, nebitni ili prekomjerni s obzirom na svrhu obrade podataka.

Što ako se vaši podaci prikupljaju nezakonito ili se zloupotrebljavaju?

Ako mislite da se s vašim podacima ne postupa u skladu s propisima ili da su oni nezakonito obrađeni, možete poslati pritužbu voditelju obrade podataka (osobi ili tijelu koje obrađuje vaše podatke).

Imate pravo:

 • zatražiti ispravak, brisanje ili blokiranje podataka
 • zatražiti da voditelj obrade podataka obavijesti osobe koje su već vidjele netočne podatke, osim ako to zahtijeva nesrazmjerni napor.

Ako ne dobijete razuman odgovor od voditelja obrade podataka, možete poslati pritužbu nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu podatakaEnglish

Nacionalna nadležna tijela za zaštitu podataka

Svaka država članica EU-a mora imati barem jedno nadzorno tijelo za zaštitu podataka. Ona osiguravaju ispravnu primjenu zakona o zaštiti podataka te obrađuju eventualne pritužbe o kršenju propisa.

Svoju pritužbu trebali biste pisanim putem poslati nacionalnom nadležnom tijelu za zaštitu podataka. U nekim državama postoji standardni obrazac za pritužbe ili je pritužbe moguće slati e-poštom.

Ako nadležno tijelo utvrdi da zakon o zaštiti podataka nije poštovan, može naložiti brisanje ili uništavanje podataka te može dotičnom voditelju obrade podataka zabraniti daljnju obradu podataka.

Pretražite popis nacionalnih nadležnih tijela za zaštitu podatakaEnglish.

Kršenja Direktive o elektroničkoj privatnosti ponekad nadzire drugo nacionalno tijelo, a ne tijelo za zaštitu podataka. Pretražite popis nadležnih tijela za elektroničku privatnostEnglish.

Svoj predmet možete izravno iznijeti pred nadležnim nacionalnim sudom.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje