Ostatnio sprawdzono : 13/04/2018

Zwrot VAT

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

W zależności od tego, czy Twoja firma ma siedzibę w UE, czy w kraju spoza UE, obowiązują różne zasady dotyczące zwrotu podatku VAT.

Zobacz również

Udostępnij tę stronę: