Τελευταίος έλεγχος : 13/04/2018

Επιστροφές ΦΠΑ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Για τις επιστροφές ΦΠΑ, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με το εάν η έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται εντός ή εκτός της ΕΕ.

Δείτε επίσης

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: