Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 04/04/2018

Spółki dominujące i ich spółki zależne

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Transgraniczny podział zysku

Jeżeli spółka dominująca znajduje się w jednym kraju UE, a jej spółki zależne w innym, można zapobiec potencjalnym problemom podatkowym (np. podwójnemu opodatkowaniu) związanym z transgranicznym podziałem zysku między tymi spółkami.

Jest to możliwe, jeżeli:

 • spółka dominująca i jej spółki zależne mają siedzibę – do celów podatkowych – w różnych krajach UE
 • spółka dominująca i jej spółki zależne podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych (bez możliwości uzyskania zwolnienia)
 • spółka dominująca i jej spółki zależne są prawidłowo zarejestrowane jako spółki (forma prawna: Inc., S.A., GmbH., LLC itp.)
 • spółka dominująca posiada co najmniej 10 proc. udziałów w kapitale (lub praw głosu) w spółce zależnej z siedzibą w innym kraju UE.

Zwolnienia z podatku u źródła

Podatek u źródła może być pobierany od zysków przedsiębiorstwa przed złożeniem pełnej deklaracji podatkowej (po jej złożeniu podatek zostanie zwrócony lub zostanie naliczona dodatkowa kwota podatku). W przypadku spółek dominujących i ich spółek zależnych podział zysku może zostać zwolniony z podatku u źródła. Działa to w obu przypadkach:

 • jeśli zyski zostaną przekazane przez spółkę zależną spółce dominującej
 • jeśli zyski zostaną przekazane przez spółkę dominującą spółkom zależnym.

Zasada ta ma zastosowanie zarówno do kraju spółki zależnej, jak i do kraju spółki dominującej, jeżeli oba kraje należą do UE.

Uniknięcie podwójnego opodatkowania

Do podwójnego opodatkowania (równoczesnego pobrania podatku przez więcej niż jeden kraj) może dojść, jeśli spółka nie stosuje się prawidłowo do przepisów podatkowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania podziału zysku, należy:

 • zwrócić się do kraju UE, w którym ma siedzibę spółka dominująca, o udzielenie kredytu podatkowego lub zwolnienia podatkowego z podatku od osób prawnych naliczanego od zysków osiąganych przez spółkę zależną (lub inne jednostki zależne niższego poziomu).

Pożyczki hybrydowe – podwójne nieopodatkowanie

Do podwójnego nieopodatkowania może dojść, jeśli potraktuje się płatności w ramach transgranicznych pożyczek hybrydowych jako:

 • zwolniony z podatku podział zysku w kraju UE, w którym ma siedzibę spółka dominująca
 • wydatek, w przypadku którego przysługuje odliczenie podatku, w kraju UE, w którym ma siedzibę spółka zależna.

Aby temu zapobiec:

 • kraj UE, w którym ma siedzibę spółka dominująca, musi opodatkować otrzymany przez nią w ramach podziału zysk
 • kraj UE, w którym ma siedzibę spółka zależna, powinien zostać poinformowany o tym, że od tego podziału zysku przysługuje odliczenie podatku.

Jakiego rodzaju przedsiębiorstwa są objęte tymi przepisami?

W niektórych przypadkach to kraje UE decydują, które przedsiębiorstwa są objęte tymi przepisami. Więcej informacji znajduje się w załączniku do dyrektywy (link u dołu strony).

Informacje

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.