Navigācijas ceļš

Atjaunināts 06/12/2017

Mātesuzņēmumi un meitasuzņēmumi

Pārrobežu peļņas sadale

Ja mātesuzņēmums un meitasuzņēmumi atrodas katrs savā ES valstī, ir iespējams novērst iespējamās nodokļu problēmas (piemēram, nodokļu dubulto uzlikšanu), kad runa ir par pārrobežu peļņas sadali starp šiem uzņēmumiem.

Priekšnoteikumi:

 • mātesuzņēmums un meitasuzņēmumi atrodas – un maksā nodokļus – dažādās ES valstīs;
 • mātesuzņēmums un meitasuzņēmumi maksā uzņēmumu ienākuma nodokli (bez atbrīvojuma iespējām);
 • mātesuzņēmums un meitasuzņēmumi ir pareizi reģistrēti kā uzņēmumi vai sabiedrības (ar tādu juridisko statusu kā SIA, Inc., S.A., GmbH, LLC u.c.);
 • mātesuzņēmumam pieder vismaz 10 % no citā ES valstī esoša meitasuzņēmuma kapitāla (vai balsstiesībām).

Atbrīvojumi no ieturamā nodokļa

Ieturamo nodokli var piemērot uzņēmuma peļņai pirms pilnas nodokļu deklarācijas iesniegšanas (pēc tam var saņemt atpakaļ pārmaksāto daļu vai var nākties maksāt papildus). Mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem sadalāmo peļņu var atbrīvot no ieturamā nodokļa. Tas darbojas abpusēji:

 • kad meitasuzņēmuma peļņu dividendēs saņem mātesuzņēmums;
 • kad mātesuzņēmums peļņā dalās ar meitasuzņēmumiem.

Tā notiek gan meitasuzņēmuma, gan mātesuzņēmuma valstī, ja tās abas ir Eiropas Savienības dalībvalstis.

Nodokļu dubultas uzlikšanas novēršana

Nodokļu dubultā uzlikšana (kad nodokli vienlaikus pieprasa vairāk nekā viena valsts) var notikt, ja nav pareizi izpildīti nodokļu noteikumi. Lai izvairītos no nodokļu dubultas uzlikšanas, sadalot peļņu, jums būtu:

 • jālūdz ES valstij, kurā atrodas mātesuzņēmums, piešķirt nodokļa atbrīvojumu vai nodokļu kredītu attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokli, ko maksā par tiešo un zemāka līmeņa meitasuzņēmumu dividendēm.

Hibrīdaizdevumi – nodokļu dubultā neuzlikšana

Nodokļu dubultā neuzlikšana var rasties saistībā ar pārrobežu hibrīdaizdevuma maksājumiem:

 • ja tos mātesuzņēmuma ES valstī uzskata par sadalīto beznodokļu peļņu;
 • ja meitasuzņēmuma ES valstī tos uzskata par nodokļu aprēķina vajadzībām atskaitāmiem izdevumiem.

Lai to novērstu:

 • ES valstij, kurā atrodas mātesuzņēmums, jāuzliek nodoklis sadalītajai peļņai;
 • ES valsts, kurā atrodas meitasuzņēmums, būtu jāinformē, ka šī sadalītā peļņa ir nodokļu aprēķina vajadzībām atskaitāmi izdevumi.

   

Uz kādiem uzņēmumu veidiem attiecas šie noteikumi?

Dažos gadījumos ES valstis pašas var izlemt, uz kādiem uzņēmumiem attiecas šie noteikumi. Lai uzzinātu vairāk, iepazīstieties ar direktīvas pielikumu, kas sniegts zemāk pie atsauces dokumentiem.

Uzziņām

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.