Naršymo kelias

Atnaujinta 2017-12-06

Patronuojančiosios įmonės ir jų patronuojamosios įmonės

Tarpvalstybinis pelno paskirstymas

Jeigu vienoje ES šalyje turite patronuojančiąją įmonę, o jos patronuojamosios įmonės veikia kitoje ES šalyje, galite išvengti galimų mokestinių problemų (pvz., dvigubo apmokestinimo), susijusių su tarpvalstybiniu pelno paskirstymu tarp šių bendrovių.

Tai taikoma, jeigu:

 • jūsų patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės mokesčių tikslais yra įsteigtos skirtingose ES šalyse;
 • jūsų patronuojančioji įmonė ir patronuojamosios įmonės apmokestintos pelno mokesčiu (be galimybės būti atleistam nuo šio mokesčio);
 • jūsų patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės yra tinkamai įregistruotos kaip įmonės ar bendrovės (teisinė forma: Inc., S.A., GmbH., LLC ir t. t.);
 • jūsų patronuojančioji įmonė turi ne mažiau kaip 10 % kitoje ES šalyje įsteigtos jos patronuojamosios įmonės kapitalo (arba balsavimo teisių).

Atleidimas nuo mokesčio išskaitymo

Išskaičiuojamasis mokestis gali būti išskaitomas iš įmonės pelno prieš išsamią mokesčių deklaraciją (po to jis gali būti grąžintas arba pareikalauta papildomo mokesčio). Patronuojančiosioms ir jų patronuojamosioms įmonėms paskirstomas pelnas gali būti atleistas nuo išskaičiuojamojo mokesčio. Tai gali būti taikoma dvejopai:

 • jeigu paskirstote pelną iš patronuojamosios įmonės jos patronuojančiajai įmonei;
 • jeigu paskirstote pelną iš patronuojančiosios įmonės jos patronuojamosioms įmonėms.

Tai taikoma tiek patronuojamosios, tiek patronuojančiosios įmonių šalyse, jeigu jos abi yra ES šalys.

Dvigubo apmokestinimo panaikinimas

Dvigubo apmokestinimo (mokesčio reikalavimo tuo pačiu metu iš daugiau nei vienos šalies) atvejų gali pasitaikyti, jeigu tinkamai nesilaikoma mokesčių taisyklių. Kad išvengtumėte dvigubo paskirstomo pelno apmokestinimo, turėtumėte:

 • paprašyti ES šalies, kurioje įsteigta jūsų patronuojančioji įmonė, atleisti jus nuo pelno mokesčio, kuriuo apmokestinamas patronuojamosios įmonės (ir žemesnių pakopų patronuojamųjų įmonių) pelnas, arba suteikti mokesčio kreditą.

Hibridinės paskolos – dvigubas neapmokestinimas

Dvigubo neapmokestinimo atvejų gali pasitaikyti, jeigu tarpvalstybines hibridines paskolas laikote:

 • neapmokestinamu paskirstomu pelnu ES šalyje, kurioje įsteigta jūsų patronuojančioji įmonė;
 • į atskaitą įtrauktinomis išlaidomis ES šalyje, kurioje įsteigta patronuojamoji įmonė.

Kad to būtų išvengta;

 • ES šalis, kurioje įsteigta jūsų patronuojančioji įmonė, turi apmokestinti gautą paskirstytą pelną;
 • ES šalis, kurioje įsteigta patronuojamoji įmonė, turėtų būti informuojama, kad šis paskirstytas pelnas neapmokestinamas.

   

Kokių rūšių įmonėms taikomos šios taisyklės?

 • privačioms įmonėms;
 • akcinėms bendrovėms;
 • Europos bendrovėms;
 • Europos kooperatinėms bendrovėms.

Kai kuriais atvejais ES šalys turi pačios nuspręsti, kurioms įmonėms šios taisyklės taikomos. Daugiau informacijos rasite direktyvos, kurios nuoroda pateikiama nuorodų skyriuje toliau, priede.

Daugiau informacijos

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų. Kad jūsų vietos patarėjui būtų lengviau laiku ir tinkamai atsakyti, pateikite kuo daugiau informacijos.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

TaipNe

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.