Navigacijski put

Ažurirano 06/12/2017

Matična društva i njihova društva kćeri

Prekogranične raspodjele dobiti

Ako imate matično društvo u jednoj od zemalja EU-a i društva kćeri u drugoj, možete ukloniti moguća porezna pitanja (npr. dvostruko oporezivanje) povezana s prekograničnim raspodjelama dobiti između tih društava.

To se primjenjuje ako:

 • vaše matično društvo i društva kćeri imaju poslovni nastan – u porezne svrhe – u različitim zemljama EU-a
 • vaše matično društvo i društva kćeri podliježu porezu na dobit trgovačkih društava (bez mogućnosti izuzeća)
 • vaše matično društvo i društva kćeri ispravno su registrirani kao trgovačko društvo (pravni oblik: Inc., S.A., GmbH., LLC, d.o.o. itd.)
 • vaše matično društvo ima najmanje 10 % udjela u kapitalu (ili u pravu glasa) u društvu kćeri s poslovnim nastanom u drugoj zemlji EU-a.

Izuzeća od plaćanja poreza po odbitku

Porez po odbitku može se naplatiti na dobiti trgovačkih društava prije podnošenja potpune porezne prijave (nakon čega se može dobiti povrat tih sredstava ili se može naplatiti dodatni porez). Za matična društva i društva kćeri raspodjela dobiti može se izuzeti od plaćanja poreza po odbitku. To vrijedi u oba smjera:

 • ako raspodjeljujete dobit svojeg društva kćeri matičnom društvu
 • ako raspodjeljujete dobit matičnog društva društvima kćerima.

To vrijedi i u zemlji društva kćeri i u zemlji matičnog društva ako su obje zemlje u EU-u.

Uklanjanje dvostrukog oporezivanja

Do dvostrukog oporezivanja (istovremenih poreznih zahtjeva više zemalja) može doći ako ne slijedite pravilno porezna pravila. Stoga biste u svrhu izbjegavanja dvostrukog oporezivanja svojih raspodjela dobiti trebali:

 • u zemlji EU-a vašeg matičnog društva podnijeti zahtjev za odobravanje izuzeća od plaćanja poreza na dobit koji društvo kći (i bilo koje društvo kći nižeg ranga) plaća na dobit ili za odobravanje poreznog kreditana njega.

Hibridni zajmovi – dvostruko neoporezivanje

Do dvostrukog neoporezivanja može doći ako plaćanja povezana s prekograničnim hibridnim zajmovima vodite kao:

 • neoporezivu raspodjelu dobiti u zemlji EU-a vašeg matičnog društva
 • trošak koji se može odbiti od poreza u zemlji EU-a društva kćeri.

Kako bi se to izbjeglo:

 • zemlja EU-a vašeg matičnog društva mora oporezivati primljene raspodjele dobiti
 • zemlja EU-a društva kćeri trebala bi biti upoznata s time da se te raspodjele dobiti mogu odbiti od poreza.

   

Koje su vrste društava obuhvaćene ovim pravilima?

U nekim slučajevima zemlje EU-a same odlučuju o tome koja su društva obuhvaćena tim pravilima. U odjeljku upućivanja (u nastavku) možete pronaći poveznicu na prilog Direktive kako biste saznali više.

Upućivanja

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet. Kako biste savjetniku na svojem području omogućili da vam odgovori točno i na vrijeme, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

DaNe

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.