Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Emaettevõtted ja nende tütarettevõtted

Piiriülesed kasumieraldised

Kui teie emaettevõte asub ühes ja tütarettevõte teises ELi liikmesriigis, on teil nende äriühingutega seotud piiriüleste kasumieraldiste puhul võimalik kõrvaldada võimalikud maksuprobleemid (nt topeltmaksustamine).

See kehtib juhul, kui:

 • teie emaettevõte ja tütarettevõtted asuvad (maksustamise eesmärgil) erinevates ELi liikmesriikides;
 • teie emaettevõte ja tütarettevõtted on kohustatud tasuma äriühingu tulumaksu (vabastusvõimaluseta);
 • teie emaettevõte ja tütarettevõtted on nõuetekohaselt registreeritud äriühingu või korporatsioonina (õiguslik vorm: Inc., S.A., GmbH, LLC, jne);
 • teie emaettevõte omab vähemalt 10% teises ELi liikmesriigis asuva tütarettevõtte omakapitalist (või hääleõigustest).

Kinnipeetava maksu vabastus

Kinnipeetav maks võetakse äriühingu kasumilt maha enne täieliku maksudeklaratsiooni esitamist (pärast seda võidakse see tagasi maksta või kohaldada täiendavaid makse). Emaettevõtete ja nende tütarettevõtete kasumieraldised võivad olla maksuvabad. See toimib mõlemas suunas:

 • kui teete kasumieraldisi oma tütarettevõttelt emaettevõttele;
 • kui teete kasumieraldisi emaettevõtjalt tütarettevõtetele.

See kehtib nii tütarettevõtte kui ka emaettevõtte asukohariigis, kui mõlemad riigid kuuluvad ELi.

Topeltmaksustamise kaotamine

Topeltmaksustamine (kui teilt nõutakse samaaegselt makse rohkem kui ühe riigi poolt) võib esineda juhul, kui te ei järgi nõuetekohaselt maksueeskirju. Selleks et vältida kasumieraldiste topeltmaksustamist peate:

 • taotlema ELi riigilt, kus teie emaettevõte asub, maksuvabastust või maksukrediiti äriühingu tulumaksult, mida makstakse tütarettevõtte (ning tütarettevõtete tütarettevõtete) kasumilt.

Hübriidlaenud – topeltmaksuvabastus

Topeltmaksuvabastus võib esineda juhul, kui käsitlete piiriüleste hübriidlaenude makseid kui:

 • maksuvabu kasumieraldisi ELi liikmesriigis, kus asub teie emaettevõte;
 • maksuvaba kuluna ELi liikmesriigis, kus asub teie tütarettevõte.

Selle vältimiseks on vaja, et:

 • ELi liikmesriik, kus asub teie emaettevõte, nõuab teilt makse saadud kasumieraldistelt;
 • ELi liikmesriigile, kus asub teie tütarettevõte, teatab, et need kasumieraldised kuuluvad maksudest mahaarvamisele.

   

Millist liiki ettevõtteid need eeskirjad hõlmavad?

Mõnel juhul otsustavad ELi liikmesriigid ise selle üle, milliseid ettevõtteid nende eeskirjadega hõlmatakse. Lisateave direktiivi lisas (esitatud allpool viitedokumentides).

Viited

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.