Naršymo kelias

Atnaujinta 2017-12-06

Minimalioji vieno langelio sistema (MOSS)

Minimalioji vieno langelio sistema (MOSS) suteikia jums galimybę ES teikti toliau nurodytas paslaugas, neįsiregistravus kiekvienoje ES šalyje, kurioje jas teikiate:

 • telekomunikacijų paslaugas,
 • televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugas,
 • elektroniniu būdu teikiamas paslaugas.

Net jeigu jūsų įmonė įsisteigusi už ES ribų, galite pasinaudoti šia sistema, nes siūlomos dviejų rūšių schemos: tiems, kas įsisteigę Europos Sąjungoje ( schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims), ir tiems, kas nėra įsisteigę Europos Sąjungoje ( schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims).

Schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims
Schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims

Schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims yra skirta Europos Sąjungoje įsisteigusioms įmonėms.

Registravimosi valstybė narė

Kad galėtumėte užsiregistruoti naudotis schema, turite pasirinkti registravimosi valstybę narę. Tai turėtų būti ES šalis, kurioje įsikūrusi jūsų įmonė (kurioje yra pagrindinė įmonės buveinė).

Jeigu pagrindinė jūsų įmonės buveinė yra už ES ribų, bet Europos Sąjungoje yra jūsų filialų, registravimosi valstybe nare galite pasirinkti bet kurią ES šalį, kurioje įsteigtas jūsų filialas.

Schemos negalima taikyti pardavimams registravimosi valstybėje narėje, už juos turi būti atsiskaitoma vadovaujantis įprastomis apmokestinimo taisyklėmis, taikomomis pardavimams šalies viduje.

Vartojimo valstybė narė

ES šalys, kuriose teikiate paslaugas, vadinamos vartojimo valstybėmis narėmis.

Kai teikiate paslaugą, turite taikyti vartojimo valstybės narės taisykles (sąskaitų faktūrų pateikimo, grynųjų pinigų apskaitos, skolos mažinimo ir kt.).

Įsisteigimo valstybė narė

Jeigu jūsų įmonė turi filialų kitose ES šalyse, jos vadinamos įsisteigimo valstybėmis narėmis. Šių filialų vartojimo valstybei narei suteiktos paslaugos taip pat turėtų būti įtrauktos į minimaliosios vieno langelio sistemos mokesčių deklaraciją.

Įsisteigimo valstybei narei (-ėms) suteiktos paslaugos negali būti įtrauktos į schemą Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims. Už jas turi būti atsiskaitoma vadovaujantis įprastomis apmokestinimo taisyklėmis, taikomomis pardavimams šalies viduje.

Schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims
Schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims

Schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims yra skirta už Europos Sąjungos ribų įsisteigusioms įmonėms.

Registravimosi valstybė narė

Kad galėtumėte užsiregistruoti naudotis schema, turite pasirinkti registravimosi valstybę narę. Tai gali būti bet kuri jūsų pasirinkta ES šalis.

Vartojimo valstybė narė

ES šalys, kuriose teikiate paslaugas, vadinamos vartojimo valstybėmis narėmis. Tarp jų gali būti ir jūsų pasirinkta registravimosi valstybė narė.

Kai teikiate paslaugą, turite taikyti vartojimo valstybės narės taisykles (sąskaitų faktūrų pateikimo, grynųjų pinigų apskaitos, skolos mažinimo ir kt.).

Jeigu jūs esate ES nepriklausantis apmokestinamasis asmuo (registruotas arba privalantis užregistruoti PVM mokėtoju ES) ir nesate įsisteigęs ES, negalite naudotis schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims.

Tokiu atveju jums reikės užsiregistruoti ir atsiskaityti už PVM kiekvienoje ES šalyje, kurioje teikiate paslaugas.

Registracija

Neprivalote užsiregistruoti naudotis MOSS schema, bet jeigu užsiregistruosite, galėsite teikti tam tikras paslaugas ES šalyse, nesiregistruodami atskirai kiekvienoje ES šalyje.

Jeigu užsiregistruojate, turite laikytis schemos taisyklių visose ES šalyse, kuriose teikiate paslaugas. Negalima nuspręsti įtraukti tik kai kurias valstybes nares.

Abiejų rūšių schemoms galima užsiregistruoti internetu, jūsų registravimosi valstybės narės interneto portale.

Gauti ir patvirtinti jūsų registracijos duomenys bus saugomi duomenų bazėje ir persiųsti atitinkamoms ES šalims.

Paprastai registracija prasideda pirmą kito kalendorinio ketvirčio dieną po to, kai paprašėte įtraukti jus į schemą. Pavyzdžiui, jei pateiksite prašymą įtraukti jus į MOSS liepos 20 d., jūsų registracija prasidės spalio 1 d. Jei reikia, šią datą galite paankstinti, jeigu tik pranešite registravimosi valstybei narei iki kito mėnesio 10-os dienos. Pavyzdžiui, jei jau vykdote veiklą ir teikiate paslaugą kovo 5 d., privalote pranešti registravimosi valstybei narei, kad pageidaujate būti įtraukti į schemą iki balandžio 10 d. Jei tai atliekama, visoms nuo kovo 5 d. jūsų teikiamoms paslaugoms taikomos sistemos sąlygos.

Išsiregistravimas

Jei norite išsiregistruoti iš schemos, turite apie tai pranešti registravimosi valstybei narei. Tai turėtų būti padaryta likus ne mažiau kaip 15 dienų iki kalendorinio ketvirčio pabaigos (kalendoriniai ketvirčiai yra: sausis–kovas, balandis–birželis, liepa–rugsėjis, spalis–gruodis). Kai jūsų prašymas bus priimtas, jums bus pranešta elektroninėmis priemonėmis. Nuo to momento 6 mėnesius nebegalite naudotis šia schema jokioje valstybėje narėje.

Registravimosi valstybės narės pakeitimas

Jei norite, galite pakeisti savo registravimosi valstybę narę. Jeigu naudojatės schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, nauja registravimosi valstybė narė turi viena iš jau nurodytų jūsų įsisteigimo valstybių narių. Jeigu naudojatės schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, galite pasirinkti bet kurią ES valstybę narę.

Pakeitimą galima padaryti tą pačią dieną, bet apie savo sprendimą turite informuoti tiek ankstesnę, tiek naują registravimosi valstybes nares. Tai turi būti padaryta iki 10-os mėnesio dienos po tokio pakeitimo.

Pašalinimas iš schemos

Būsite pašalinti iš schemos, jeigu:

 • pranešite registravimosi valstybei narei, kad nebeteikiate atitinkamų paslaugų,
 • 2 metus iš eilės neteiksite jokių atitinkamų paslaugų,
 • nebeatitiksite būtinų schemos sąlygų,
 • nuolatos nesilaikysite schemos taisyklių.

Karantino laikotarpis

Tam tikrais atvejais galite netekti galimybės naudotis vienos arba abiejų rūšių minimaliosios vieno langelio sistemos schemomis (vadinamąjį karantino laikotarpį):

 • jeigu nusprendžiate nutraukti paslaugų, kurioms taikoma schema, teikimą – nustatomas 6 mėnesių karantino laikotarpis,
 • jeigu nusprendžiate savanoriškai pasitraukti iš schemos – nustatomas 6 mėnesių karantino laikotarpis, 
 • jeigu nuolatos nesilaikote schemos taisyklių – nustatomas 2 metų karantino laikotarpis.

PVM mokėtojo kodas

Schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims

Turėtumėte naudoti tą patį PVM mokėtojo kodą, kurį šiuo metu naudojate teikdami savo šalies PVM deklaracijas.

Schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims

ES šalis, kurią pasirinkote savo registravimosi valstybe nare, suteiks jums PVM mokėtojo kodą.

PVM deklaracijos

Turite teikti išsamias ketvirtines elektronines PVM deklaracijas. PVM deklaracijos turėtų būti pateikiamos per 20 paskutinių kiekvieno mokestinio laikotarpio (kalendorinio ketvirčio) dienų. Negalima pateikti PVM deklaracijos prieš mokestinio laikotarpio pabaigą. Po to jūsų registravimosi valstybė narė šią informaciją saugiai perduoda atitinkamai vartojimo valstybei narei.

Šios PVM deklaracijos teikiamos papildomai prie įprastinių jūsų šalies PVM deklaracijų.

PVM tarifai

Telekomunikacijų, transliacijų ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms taikomus PVM tarifus galima pasitikrinti Informacijos mokesčių klausimais duomenų bazėjeEnglish.

Apskaita

Privalote vesti savo veiklos pagal MOSS schemą apskaitą ir turėti galimybę nedelsiant ją pateikti elektroninėmis priemonėmis. Deklaracijas reikėtų saugoti 10 metų nuo tų metų, kuriais paslauga buvo teikiama, pabaigos.

Jūsų vedamoje apskaitoje turi būti registruojama ši informacija:

 • vartojimo valstybė narė, kurioje teikiama paslauga,
 • teikiamos paslaugos rūšis,
 • paslaugos teikimo data,
 • bet kuris paskesnis apmokestinamosios vertės padidinimas arba sumažinimas,
 • taikomas PVM tarifas,
 • mokėtino PVM suma, nurodant naudojamą valiutą,
 • gautų mokėjimų data ir suma,
 • bet kokie mokėjimai į sąskaitą, gauti prieš paslaugos suteikimą,
 • jeigu išrašoma sąskaita faktūra, sąskaitoje faktūroje pateikta informacija,
 • paslaugą įsigyjančio kliento vardas ir pavardė (pavadinimas), jeigu jis apmokestinamajam asmeniui žinomas,
 • informacija, pagal kurią buvo nustatyta vieta, kur paslaugą įsigyjantis klientas yra įsisteigęs, turi nuolatinį adresą ar paprastai reziduoja.

Daugiau informacijos apie MOSS sistemą pateikiama išsamiame vadove .

Taip pat galite susipažinti su konkretesnėmis valstybių narių taisyklėmis ir užsisakytiDeutschfrançaisEnglish naujausias MOSS sistemos ataskaitas.

Pasirinkite šalį

 • AustrijapdfEnglish
 • BelgijapdfEnglish
 • BulgarijapdfEnglish
 • KroatijapdfEnglish
 • KipraspdfEnglish
 • ČekijapdfEnglish
 • DanijapdfEnglish
 • EstijapdfEnglish
 • SuomijapdfEnglish
 • PrancūzijapdfEnglish
 • VokietijapdfEnglish
 • GraikijapdfEnglish
 • VengrijapdfEnglish
 • AirijapdfEnglish
 • ItalijapdfEnglish
 • LatvijapdfEnglish
 • LietuvapdfEnglish
 • LiuksemburgaspdfEnglish
 • MaltapdfEnglish
 • NyderlandaipdfEnglish
 • LenkijapdfEnglish
 • PortugalijapdfEnglish
 • RumunijapdfEnglish
 • SlovakijapdfEnglish
 • SlovėnijapdfEnglish
 • IspanijapdfEnglish
 • ŠvedijapdfEnglish
 • Jungtinė KaralystėpdfEnglish

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų. Kad jūsų vietos patarėjui būtų lengviau laiku ir tinkamai atsakyti, pateikite kuo daugiau informacijos.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

TaipNe

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.