Navigációs útvonal

Frissítve 06/12/2017

A szűkített egyablakos ügyintézés (MOSS)

A szűkített egyablakos ügyintézés lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók anélkül nyújtsák a következő szolgáltatásokat az EU-ban, hogy nyilvántartásba kellene vetetniük magukat minden egyes uniós országban, ahol a szolgáltatásnyújtásra sor kerül:

 • telekommunikációs szolgáltatások,
 • televíziós és rádiós műsorszóró szolgáltatások,
 • elektronikus úton nyújtott szolgáltatások.

Azok a vállalkozások is élvezhetik a rendszer előnyeit, amelyeknek a székhelye nem az EU területén van, ugyanis kétféle szabályozás van hatályban: az Unióban letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás ( uniós szabályozás) és az Unióban nem letelepedett adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás ( nem uniós szabályozás).

Az uniós szabályozás
Az uniós szabályozás

Az uniós szabályozás az EU területén letelepedett vállalkozásokra vonatkozik.

Az azonosítót kiadó tagállam

Ahhoz, hogy vállalkozását az uniós szabályozás keretében nyilvántartásba vegyék, Önnek azonosítót kiadó tagállamot kell választania. Ez alapesetben az az ország, ahol a vállalkozás székhelye található.

Ha a vállalkozás székhelye az EU területén kívül található, de a cégnek vannak fióktelepei az EU-ban, Ön tetszése szerint választhat azok közül az uniós országok közül, ahol a vállalkozás fiókteleppel rendelkezik.

Az azonosítót kiadó tagállamban nyújtott szolgáltatások nem tartoznak a szabályozás alkalmazási körébe; ezekre az adott ország belföldi értékesítésekre vonatkozó adózási szabályai az irányadók.

A fogyasztás helye szerinti tagállam

A szabályozás értelmében a fogyasztás helye szerinti tagállamok azok az uniós országok, amelyeknek területén az Ön vállalkozása szolgáltatást nyújt.

A szolgáltatásnyújtásra (a számlázás, a pénzforgalmi elszámolás, a behajthatatlan követelés miatti adómérséklés stb. tekintetében) a fogyasztás helye szerinti tagállam jogszabályai az irányadók.

A letelepedés helye szerinti tagállam

A szabályozás értelmében letelepedés helye szerinti tagállamnak minősül minden olyan uniós ország, ahol az Ön vállalkozásának fióktelepe van. A fióktelepek által a fogyasztás helye szerinti tagállamokban nyújtott szolgáltatásokat szintén bele kell foglalni a szűkített egyablakos ügyintézés keretében benyújtandó adóbevallásba.

A letelepedés helye szerinti tagállam(ok)ban nyújtott szolgáltatások nem vonhatók be az uniós szabályozás alkalmazási körébe. Ezekre az adott ország belföldi értékesítésekre vonatkozó adózási szabályai az irányadók.

Nem uniós szabályozás
Nem uniós szabályozás

A nem uniós szabályozás azokra a vállalkozásokra vonatkozik, amelyek nincsenek az EU területén letelepedve.

Az azonosítót kiadó tagállam

Ahhoz, hogy vállalkozását e szabályozás keretében nyilvántartásba vegyék, Önnek azonosítót kiadó tagállamot kell választania. Ez bármelyik uniós ország lehet.

A fogyasztás helye szerinti tagállam

A szabályozás értelmében a fogyasztás helye szerinti tagállamok azok az uniós országok, amelyeknek területén az Ön vállalkozása szolgáltatást nyújt. Ezek közé tartozhat az az ország is, amelyet Ön azonosítót kiadó tagállamnak választott.

A szolgáltatásnyújtásra (a számlázás, a pénzforgalmi elszámolás, a behajthatatlan követelés miatti adómérséklés stb. tekintetében) a fogyasztás helye szerinti tagállam jogszabályai az irányadók.

Ha az Ön vállalkozása olyan nem uniós adóalany, amely héanyilvántartásba van véve vagy héanyilvántartásba vételre van kötelezve az EU-ban, és nincs letelepedve az Unió területén, nem esik a nem uniós szabályozás hatálya alá.

Ebben az esetben Önnek nyilvántartásba kell vétetnie vállalkozását és héabevallást kell benyújtania minden olyan uniós országban, ahol szolgáltatást nyújt.

Nyilvántartásba vétel

A szűkített egyablakos ügyintézési rendszerbe nem kötelező belépni. A nyilvántartásba vétel azonban lehetővé teszi az Ön vállalkozása számára, hogy több uniós országban nyújtson bizonyos szolgáltatásokat anélkül, hogy minden egyes országban külön nyilvántartásba kellene vétetnie magát.

Ha Ön úgy dönt, hogy belép a rendszerbe, a szabályozás szerint kell eljárnia minden olyan uniós ország tekintetében, amelynek területén szolgáltatást nyújt, nem teheti meg, hogy csak néhány országot választ ki közülük.

Mindkét szabályozás esetében online, az azonosítót kiadó tagállam portálján lehet nyilvántartásba vétetni a vállalkozást.

Az Ön által a nyilvántartásba vétel céljából megadott adatokat az illetékesek a szükséges ellenőrzések után elmentik a rendszer adatbázisában, és továbbítják minden érintett uniós országnak.

Alapesetben a vállalkozás a nyilvántartásba vételi kérelem időpontját követő naptári negyedév első napjától kerül be a nyilvántartásba. Ha például Ön július 20-án lép be a szűkített egyablakos ügyintézés rendszerébe, vállalkozása október 1-től lesz nyilvántartásba véve. Szükség esetén ezt az időpontot előre lehet hozni, feltéve, hogy Ön a következő hónap 10. napja előtt értesíti erről az azonosítót kiadó tagállamot. Ha például az Ön vállalkozása március 5-étől folytat kereskedelmi tevékenységet és nyújt szolgáltatást, április 10. előtt értesítenie kell az azonosítót kiadó tagállamot arról, hogy be szeretne lépni a szabályozási rendszerbe. Ha Ön így tesz, a szabályozás alkalmazható lesz az összes szolgáltatásra, amelyet vállalkozása március 5-től nyújt.

Törlés a nyilvántartásból

Ha Ön töröltetni szeretné vállalkozását a nyilvántartásból, értesítenie kell erről az azonosítót kiadó tagállamot. Ezt 15 nappal a folyó negyedév vége előtt kell megtennie. (Negyedévnek számít a januártól márciusig, az áprilistól júniusig, a júliustól szeptemberig, illetve az októbertől decemberig tartó időszak.) Ön elektronikus üzenetben kap értesítést kérelme elfogadásáról. Attól kezdve, hogy megkapta az értesítést, 6 hónapig egyetlen tagállamban sem élhet a szűkített egyablakos ügyintézés lehetőségével.

Az azonosítót kiadó tagállam megváltoztatása

Ha szeretné, választhat más országot az azonosítót kiadó tagállam szerepének betöltésére. Az uniós szabályozás esetében az azonosítót kiadó tagállam megváltoztatásakor a letelepedés helye szerinti tagállamok közül kell új országot választani. A nem uniós szabályozás esetében bármelyik uniós ország betöltheti ezt a szerepet.

A szerepcserére még egyazon napon sor kerülhet, de Önnek mind a két érintett tagállamot értesítenie kell a változtatásról, méghozzá a változtatás időpontját követő hónap 10. napja előtt.

Kizárás a szabályozás hatálya alól

Vállalkozása kizárásra kerül a szabályozás hatálya alól, ha:

 • Ön értesíti az azonosítót kiadó tagállamot, hogy vállalkozása már nem nyújt olyan szolgáltatást, amely a szabályozás hatálya alá tartozik;
 • 2 egymást követő éven keresztül nem nyújt olyan szolgáltatást, amely a szabályozás hatálya alá tartozik;
 • nem teljesíti a szabályozás alkalmazásához szükséges feltételeket;
 • rendszeresen megszegi a szűkített egyablakos ügyintézés szabályait.

Letiltási idő

Bizonyos körülmények között a szűkített egyablakos ügyintézés igénybevétele mindkét szabályozás esetében letiltható bizonyos időre (ez az úgynevezett letiltási idő). Ilyen körülménynek számít többek között:

 • ha Ön úgy dönt, hogy leállítja a szabályozás hatályába tartozó szolgáltatások nyújtását – a letiltási idő 6 hónap;
 • ha Ön úgy dönt, hogy önként kilép a rendszerből – a letiltási idő 6 hónap; 
 • ha Ön rendszeresen megszegi a szűkített egyablakos ügyintézés szabályait – a letiltási idő 2 év.

Héaazonosítószám

Az uniós szabályozás

Önnek azt a héaazonosító számot kell használnia, amelyet jelenleg a belföldi héabevallásában használ.

Nem uniós szabályozás

Ön az azonosítót kiadó tagállamnak választott uniós országtól kap héaazonosító számot.

Héabevallások

Önnek negyedévente részletes online héabevallást kell benyújtania. A héabevallást a bevallási időszak (naptári negyedév) végétől számított 20 napon belül kell benyújtania. A héabevallás nem nyújtható be a bevallási időszak vége előtt. Az azonosítót kiadó tagállam biztonságosan továbbítja a vonatkozó adatokat a fogyasztás helye szerinti tagállam(ok)nak.

A szűkített egyablakos ügyintézés keretébe tartozó héabevallás mellett a rendes belföldi héabevallást is be kell nyújtani.

A hozzáadottérték-adó mértéke

A távközlési, rádió- és televízióműsor-, valamint elektronikus szolgáltatások nyújtását terhelő hozzáadottérték-adó (Magyarországon: általános forgalmi adó) mértékéről a Tax Information Communication adatbázisbólEnglish lehet tájékozódni.

Nyilvántartás vezetése

Önnek nyilvántartást kell vezetnie a szűkített egyablakos ügyintézés keretébe tartozó tevékenységeiről, és a nyilvántartást elektronikus formában késés nélkül, bármikor rendelkezésre kell tudnia bocsátani. Az adóbevallásokat a vonatkozó szolgáltatásnyújtás évének végétől számítva 10 évig meg kell őriznie.

A nyilvántartásban a következő adatokat kell rögzítenie:

 • a fogyasztás helye szerinti tagállam, amelynek területén az Ön vállalkozása a szolgáltatást nyújtja;
 • a nyújtott szolgáltatás típusa;
 • a szolgáltatásnyújtás időpontja;
 • az adóalap esetleges további növelése vagy csökkentése;
 • az alkalmazott héamérték;
 • a fizetendő héa összege, a pénznem megadásával;
 • a teljesítés időpontja és a kapott ellenérték;
 • a szolgáltatásnyújtás teljesítése előtt kapott előlegek;
 • amennyiben számlakibocsátásra kerül sor, a számlán szereplő információk;
 • a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél neve, ha az adóalany birtokában van ennek az információnak;
 • a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél letelepedési helyének, illetve állandó lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási helyének meghatározására szolgáló információ.

A részletes útmutató további információkkal szolgál a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerről.

Az alábbiakban a tagállami szintű szabályokról is tájékozódhat, továbbá a szűkített egyablakos ügyintézési rendszerrel kapcsolatos fejleményeket ismertető hírlevelünkre is feliratkozhatDeutschfrançaisEnglish.

Ország kiválasztása

 • AusztriapdfEnglish
 • BelgiumpdfEnglish
 • BulgáriapdfEnglish
 • HorvátországpdfEnglish
 • CipruspdfEnglish
 • Cseh KöztársaságpdfEnglish
 • DániapdfEnglish
 • ÉsztországpdfEnglish
 • FinnországpdfEnglish
 • FranciaországpdfEnglish
 • NémetországpdfEnglish
 • GörögországpdfEnglish
 • MagyarországpdfEnglish
 • ÍrországpdfEnglish
 • OlaszországpdfEnglish
 • LettországpdfEnglish
 • LitvániapdfEnglish
 • LuxemburgpdfEnglish
 • MáltapdfEnglish
 • HollandiapdfEnglish
 • LengyelországpdfEnglish
 • PortugáliapdfEnglish
 • RomániapdfEnglish
 • SzlovákiapdfEnglish
 • SzlovéniapdfEnglish
 • SpanyolországpdfEnglish
 • SvédországpdfEnglish
 • Egyesült KirályságpdfEnglish

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg, hogy az Enterprise Europe Network helyi tanácsadója rövid időn belül megfelelő választ tudjon Önnek adni.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

IgenNem

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.