Navigointipolku

Päivitetty 06/12/2017

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä (MOSS)

Keskitetyn MOSS-erityisjärjestelmän (Mini One Stop Shop) ansiosta palveluntarjoajat voivat tarjota seuraavia palveluja EU:n alueella ilman, että niiden on rekisteröidyttävä erikseen kussakin kohdemaassa.

 • televiestintäpalvelut
 • televisio- ja radiolähetyspalvelut
 • sähköisesti suoritettavat palvelut.

Myös EU:n ulkopuolisiin maihin sijoittautuneet yritykset voivat käyttää MOSS-järjestelmää, sillä siinä on omat erityisjärjestelmänsä EU:hun sijoittautuneille yrityksille ( unionin järjestelmä) ja sen ulkopuolisille yrityksille ( muu kuin unionin järjestelmä).

Unionin järjestelmä
Unionin järjestelmä

Unionin järjestelmä on tarkoitettu EU:hun sijoittautuneille yrityksille.

Tunnistamisjäsenvaltio

Erityisjärjestelmään rekisteröityvän yrityksen on ilmoitettava yksi EU-maa tunnistamisjäsenvaltiokseen. Tämä on yleensä se EU-maa, jossa yrityksellä on kotipaikka (päätoimipaikka).

Jos yrityksen päätoimipaikka on EU:n ulkopuolella ja sillä on sivutoimipaikkoja EU:ssa, se voi valita tunnistamisjäsenvaltiokseen minkä tahansa EU-maan, jossa sillä on kiinteä toimipaikka.

Tunnistamisjäsenvaltion sisällä tapahtuvia myyntejä ei voi ilmoittaa MOSS-erityisjärjestelmässä, vaan ne ilmoitetaan kansallisella alv-ilmoituksella.

Kulutusjäsenvaltio

Kulutusjäsenvaltio on se EU-maa, jossa palvelu on myyty.

Palveluntarjoajan on sovellettava myynteihinsä kulutusjäsenvaltion sääntöjä (laskutus, kassaperusteinen kirjanpito, huonon velan verohelpotus jne.).

Sijoittautumisjäsenvaltio

Muut EU-maat, joissa yrityksellä on kiinteä toimipaikka, ovat sijoittautumisjäsenvaltioita. Näistä maista kulutusjäsenvaltioon suuntautuvat myynnit on myös ilmoitettava MOSS-erityisjärjestelmässä.

Sijoittautumisjäsenvaltioon suuntautuvia myyntejä ei voida ilmoittaa unionin järjestelmässä, vaan ne ilmoitetaan kansallisella alv-ilmoituksella.

Muu kuin unionin järjestelmä
Muu kuin unionin järjestelmä

Muu kuin unionin järjestelmä on tarkoitettu EU:n ulkopuolelle sijoittautuneille yrityksille.

Tunnistamisjäsenvaltio

Erityisjärjestelmään rekisteröityvän yrityksen on ilmoitettava yksi EU-maa tunnistamisjäsenvaltiokseen. EU:n ulkopuolinen yritys saa valita tunnistamisjäsenvaltioksi minkä tahansa EU-maan.

Kulutusjäsenvaltio

Kulutusjäsenvaltio on se EU-maa, jossa palvelu on myyty. Myös tunnistamisjäsenvaltioksi valittu maa voi olla kulutusjäsenvaltio.

Palveluntarjoajan on sovellettava myynteihinsä kulutusjäsenvaltion sääntöjä (laskutus, kassaperusteinen kirjanpito, huonon velan verohelpotus jne.).

Jos EU:n ulkopuolelle sijoittautunut verovelvollinen on rekisteröitynyt tai sen on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi EU:ssa, se ei voi käyttää tätä unionin ulkopuolisille yrityksille tarkoitettua erityisjärjestelmää.

Sen on sen sijaan rekisteröidyttävä verovelvolliseksi ja suoritettava vero erikseen jokaisessa EU-maassa, jossa se tarjoaa palveluja.

Rekisteröityminen

MOSS-erityisjärjestelmään rekisteröityminen ei ole pakollista, mutta rekisteröitynyt yritys voi myydä tiettyjä palveluja EU-maihin ilman, että sen täytyy rekisteröityä erikseen jokaisessa EU-maassa.

Järjestelmään rekisteröityvän yrityksen on noudatettava järjestelmän sääntöjä kaikkiin EU-maihin suuntautuvassa myynnissään – se ei voi päättää soveltaa järjestelmää vain joihinkin EU-maihin suuntautuvassa myynnissä.

Kumpaankin erityisjärjestelmään voi rekisteröityä verkossa oman tunnistamisjäsenvaltion verohallinnon asiointipalvelussa.

Kun rekisteröinti-ilmoitus on hyväksytty, yrityksen tiedot tallennetaan keskustietokantaan ja toimitetaan tiedoksi muille asianomaisille EU-maille.

Rekisteröinti tulee yleensä voimaan pyynnön esittämistä seuraavan kalenterivuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä. Jos esimerkiksi yritys tekee rekisteröinti-ilmoituksen 20.7., rekisteröinti tulee voimaan 1.10. Voimaantulon ajankohtaa voidaan tarvittaessa aikaistaa, kunhan yritys ilmoittaa asiasta tunnistamisjäsenvaltiolle seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Jos yritys on esimerkiksi aloittanut kaupankäynnin ja suorittaa palvelun 5.3., sen on ilmoitettava tunnistamisjäsenvaltiolle ennen 10.4. haluavansa liittyä järjestelmään. Tällöin kaikki 5.3. alkaen suoritetut palvelut kuuluvat järjestelmän piiriin.

Rekisteröitymisen päättäminen

Jos yritys haluaa lopettaa järjestelmän käytön, sen on ilmoitettava asiasta tunnistamisjäsenvaltiolle. Tämä olisi tehtävä vähintään 15 päivää ennen kalenterivuosineljänneksen päättymistä (vuosineljännekset ovat tammi–maaliskuu, huhti–kesäkuu, heinä–syyskuu ja loka–joulukuu). Yritykselle ilmoitetaan sähköisesti, kun sen ilmoitus on hyväksytty. Tämän jälkeen se ei voi käyttää järjestelmää missään EU-maassa 6 kuukauden ajan.

Tunnistamisjäsenvaltion vaihtaminen

Yritys voi halutessaan vaihtaa tunnistamisjäsenvaltiotaan. Unionin järjestelmässä uuden tunnistamisjäsenvaltion on oltava jokin yrityksen aiemmin ilmoittamista sijoittautumisjäsenvaltiosta. Unionin ulkopuolisille yrityksille tarkoitetussa järjestelmässä yritys voi valita tunnistamisjäsenvaltioksi minkä tahansa EU-maan.

Tunnistamisjäsenvaltion vaihdon voi tehdä samana päivänä kuin yritys ilmoittaa asiasta, mutta ilmoitus on annettava sekä vanhalle että uudelle tunnistamisjäsenvaltiolle. Tämä on tehtävä ennen vaihtoa seuraavan kuukauden 10. päivää.

Yrityksen poistaminen MOSS-järjestelmästä

Yritys voidaan poistaa erityisjärjestelmästä, jos

 • se ilmoittaa tunnistamisjäsenvaltiolle, että se ei enää tarjoa kyseisiä palveluita
 • se ei ole suorittanut kyseisiä palveluita 2 peräkkäisen vuoden aikana
 • se ei enää täytä järjestelmän edellytyksiä
 • se ei muistutuksista huolimatta noudata järjestelmän sääntöjä.

Karanteeniaika

Tietyissä tilanteissa yritys voidaan sulkea toisen tai jommankumman järjestelmän ulkopuolelle, esimerkiksi jos se

 • lopettaa järjestelmän kattamien palvelujen tarjoamisen – 6 kuukauden karanteeniaika
 • lopettaa oma-aloitteisesti järjestelmän käytön – 6 kuukauden karanteeniaika 
 • se ei muistutuksista huolimatta noudata järjestelmän sääntöjä – 2 vuoden karanteeniaika.

Arvonlisäveronumero

Unionin järjestelmä

Yrityksen on käytettävä samaa alv-numeroa kuin kansallisen järjestelmän alv-ilmoituksissaan.

Muu kuin unionin järjestelmä

Yritykselle annetaan alv-numero siinä EU-maassa, jonka se valitsee tunnistamisjäsenvaltiokseen.

Arvonlisäveroilmoitukset

Yrityksen on annettava erityisjärjestelmässä alv-ilmoitus sähköisesti neljännesvuosittain. Alv-ilmoitus on annettava 20 päivän kuluessa kunkin ilmoituskauden (vuosineljänneksen) päättymisestä. Ilmoitusta ei voi antaa ennen ilmoituskauden päättymistä. Tunnistamisjäsenvaltio välittää yrityksen alv-ilmoituksen kulutusjäsenvaltiolle.

Yrityksen on erityisjärjestelmän alv-ilmoituksen lisäksi tehtävä normaali kansallisen järjestelmän alv-ilmoitus.

Alv-kantojen tarkistaminen

Televiestintä-, radio- ja televisiolähetyspalveluihin sekä sähköisiin palveluihin sovellettavat alv-kannat voi tarkistaa Tax Information Communication (TIC) -tietokannastaEnglish.

Kirjanpito

Yrityksen on pidettävä kirjaa erityisjärjestelmän piiriin kuuluvasta toiminnastaan, ja sen on voitava toimittaa ne sähköisesti viipymättä. Sen on pidettävä kirjaa alv-ilmoituksistaan 10 vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona palvelu suoritettiin.

Kirjanpitoon on sisällytettävä seuraavat tiedot:

 • kulutusjäsenvaltio, johon palvelu on suoritettu
 • suoritetun palvelun laji
 • palvelun suorituspäivä
 • veron perusteen mahdolliset myöhemmät lisäykset tai vähennykset
 • sovellettu arvonlisäverokanta
 • maksettavan arvonlisäveron määrä ja käytetty rahayksikkö
 • vastaanotettujen maksujen päivämäärä ja suuruus
 • ennen palvelun suoritusta vastaanotetut ennakkomaksut
 • jos laaditaan lasku, laskun sisältämät tiedot
 • asiakkaan nimi, jos se on verovelvollisen tiedossa
 • tiedot, joita käytetään sen paikan määrittämiseksi, johon asiakas on sijoittautunut tai jossa tällä on kotipaikkansa tai vakinainen asuinpaikkansa.

Lisätietoa arvonlisäveron erityisjärjestelmästä on MOSS-oppaassa .

Järjestelmästä saa lisätietoa myös EU-maiden kansallisilta verohallinnoilta sekä tilaamalla MOSS-uutiskirjeenDeutschfrançaisEnglish.

Valitse maa:

 • ItävaltapdfEnglish
 • BelgiapdfEnglish
 • BulgariapdfEnglish
 • KroatiapdfEnglish
 • KyprospdfEnglish
 • TšekkipdfEnglish
 • TanskapdfEnglish
 • ViropdfEnglish
 • SuomipdfEnglish
 • RanskapdfEnglish
 • SaksapdfEnglish
 • KreikkapdfEnglish
 • UnkaripdfEnglish
 • IrlantipdfEnglish
 • ItaliapdfEnglish
 • LatviapdfEnglish
 • LiettuapdfEnglish
 • LuxemburgpdfEnglish
 • MaltapdfEnglish
 • AlankomaatpdfEnglish
 • PuolapdfEnglish
 • PortugalipdfEnglish
 • RomaniapdfEnglish
 • SlovakiapdfEnglish
 • SloveniapdfEnglish
 • EspanjapdfEnglish
 • RuotsipdfEnglish
 • Yhdistynyt kuningaskuntapdfEnglish

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua. Vastaamista helpottaa ja nopeuttaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

KylläEn

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.