Sti

Opdateret 19/02/2018

Mini-one-stop-shop-ordningen MOSS

Med mini-one-stop-shop-ordningen MOSS kan du levere følgende serviceydelser inden for EU uden at skulle registrere dig i hvert enkelt af de EU-lande, hvor du yder servicen:

 • telekommunikationsserviceydelser
 • tv- og radioserviceydelser
 • serviceydelser, der leveres elektronisk

Hvis din virksomhed er etableret uden for EU kan du også få gavn af ordningen, da der findes to typer ordninger: ordningen for EU-virksomheder ( EU-ordningen) og ordningen for ikke-EU-virksomheder ( ikke-EU-ordningen).

EU-ordningen
 

EU-ordningen er for virksomheder, der er etableret i EU.

Identifikationsmedlemsland

For at tilmelde dig ordningen, skal du vælge et identifikationsmedlemsland. Det skal være det EU-land, hvor din virksomhed hører hjemme (hvor hovedkontoret er).

Hvis firmaets hovedkontor ligger i et land uden for EU og har filialer i EU, kan du vælge et hvilket som helst EU-land, hvor du har en filial, som identifikationsmedlemsland.

Du kan ikke lade salg til identifikationsmedlemslandet indgå i ordningen. Salget til identifikationsmedlemslandet er underlagt de normale beskatningsregler for hjemmemarkedssalg.

Forbrugsmedlemsland

De EU-lande, hvor du leverer serviceydelserne, kaldes forbrugsmedlemslande.

Når du leverer en serviceydelse, skal du anvende de regler (mht. fakturering, kasseregnskab, uerholdelige fordringer osv.), som gælder i forbrugsmedlemslandet.

Etableringsmedlemsland

Hvis din virksomhed har filialer i andre EU-lande, kaldes disse etableringsmedlemslande. Leverancer fra disse filialer til et forbrugsmedlemsland skal også indgå i MOSS-selvangivelsen.

Leverancer til etableringsmedlemslandet eller -landene kan ikke indgå i EU-ordningen. Sådanne leverancer er underlagt de normale beskatningsregler for hjemmemarkedssalg.

Ikke-EU-ordningen
 

Ikke -EU-ordningen er for virksomheder, der er etableret uden for EU.

Identifikationsmedlemsland

For at tilmelde dig ordningen, skal du vælge et identifikationsmedlemsland. Det kan være et hvilket som helst EU-land efter dit eget valg.

Forbrugsmedlemsland

De EU-lande, hvor du leverer serviceydelserne, kaldes forbrugsmedlemslande. Det land, du har valgt som identifikationsmedlemsland kan også være et forbrugsmedlemsland.

Når du leverer en serviceydelse, skal du anvende de regler (mht. fakturering, kasseregnskab, uerholdelige fordringer osv.), som gælder i forbrugsmedlemslandet.

Hvis du skattepligtig uden for EU og momsregistreret eller forpligtet til at lade dig momsregistrere i EU, og hvis du ikke er etableret i EU, kan du ikke benytte ikke-EU-ordningen.

I så fald er du nødt til at lade dig momsregistrere og betale moms i hvert enkelt af de EU-lande, hvor du leverer serviceydelser.

Tilmelding

Du er ikke forpligtet til at tilmelde dig MOSS-ordningen, men en tilmelding giver dig mulighed for at levere visse serviceydelser til EU-lande uden at skulle lade dig registrere i hvert enkelt EU-land.

Hvis du vælger at tilmelde dig, skal du anvende reglerne for ordningen i alle de EU-lande, du leverer til. Du kan ikke vælge kun at lade ordningen gælde for bestemte medlemslande.

Du kan tilmelde dig begge ordninger på nettet via portalen for dit identifikationsmedlemsland.

Når dine tilmeldingsoplysninger er modtaget og godkendt, bliver de lagret i en database og videresendt til de relevante EU-lande.

Normalt løber tilmeldingen fra den første dag i kalenderkvartalet efter modtagelsen af din ansøgning om deltagelse i ordningen. (Kalenderkvartalerne er januar til marts, april til juni, juli til september og oktober til december). Hvis du f.eks. tilmelder dig MOSS den 20. juli, vil din tilmelding gælde fra den 1. oktober. Om nødvendigt kan du fremskynde dateringen, blot du informerer identifikationsmedlemslandet om det inden den 10. dag i den efterfølgende måned. Hvis du f.eks. allerede handler med et land og leverer en serviceydelse den 5. marts, skal du inden den 10. april informere identifikationsmedlemslandet om, at du ønsker at tilmelde dig ordningen. I så fald vil alle serviceydelser leveret fra og med den 5. marts være omfattet af ordningen.

Afmelding

Hvis du vil afmelde dig ordningen, skal du informere identifikationsmedlemslandet om det. Det skal ske mindst 15 dage før udløbet af kalenderkvartalet. Du får besked via nettet, når din anmodning om afmelding er godkendt. Fra dette tidspunkt kan du ikke anvende ordningen i noget EU-land i 6 måneder.

Ændring af identifikationsmedlemsland

Hvis du ønsker det, kan du ændre dit identifikationsmedlemsland. Hvis du er tilmeldt EU-ordningen, skal det nye identifikationsmedlemsland være et af dine etableringsmedlemslande. Hvis du er tilmeldt ikke-EU-ordningen, kan du vælge et hvilket som helst EU-land.

Du kan foretage ændringen samme dag, men du skal informere både det tidligere og det nye identifikationsmedlemsland om det. Denne underretning skal ske inden den 10. dag i måneden efter ændringen.

Udelukkelse fra ordningen

Du vil blive udelukket fra ordningen, hvis

 • du meddeler identifikationsmedlemslandet, at du ikke længere leverer de pågældende serviceydelser
 • du ikke leverer nogen af de pågældende serviceydelser i to på hinanden følgende år
 • du ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for deltagelse i ordningen
 • du i flere tilfælde ikke overholder reglerne for ordningen

Karantæneperiode

Du kan i visse tilfælde blive udelukket fra en eller begge MOSS-ordninger i en periode (kaldet karantæneperioden):

 • 6 måneder, hvis du beslutter at ophøre med at levere de serviceydelser, der er omfattet af ordningen
 • 6 måneder, hvis du frivilligt vælger frivilligt at forlade ordningen 
 • 2 år, hvis du i flere tilfælde ikke overholder reglerne for ordningen

Momsnummer

EU-ordningen

Du skal bruge det samme momsregistreringsnummer, som du i øjeblikket bruger til indenlandske momsangivelser.

Ikke-EU-ordningen

Du får tildelt et momsregistreringsnummer af det EU-land, du har valgt som identifikationsmedlemsland.

Momsangivelse

Du skal lave detaljerede kvartalsvise onlinemomsangivelser. Din momsangivelse skal indsendes senest 20 dage efter udgangen af hver indberetningsperiode (kalenderkvartal). Du kan ikke indsende en momsangivelse før udgangen af indberetningsperioden. Dit identifikationsmedlemsland videresender derefter de indsendte oplysninger på en sikker måde til det relevante forbrugsmedlemsland.

Disse momsangivelser laves ud over din almindelige indenlandske momsangivelse.

Tjek momssatser

Du kan tjekke momssatserne for telekommunikations-, tv- og radioservice og serviceydelser, der leveres elektronisk via skatteinformationsdatabasen for kommunikationEnglish.

Registrering

Du skal registrere alle dine aktiviteter med relation til MOSS-ordningen og være i stand til at stille disse oplysninger til rådighed med det samme. Du skal gemme alle dine momsangivelser 10 år efter udgangen af det år, hvor serviceydelsen blev leveret.

Du skal registrere og gemme følgende oplysninger:

 • det forbrugsmedlemsland, hvor serviceydelsen er leveret
 • typen af serviceydelse
 • dato for levering af serviceydelsen
 • en eventuel efterfølgende forhøjelse eller nedsættelse af det afgiftspligtige beløb
 • den anvendte momssats
 • det skyldige momsbeløb med angivelse af den anvendte valuta
 • datoen for og størrelsen af modtagne betalinger
 • et eventuelt acontobeløb, der er modtaget inden leveringen af tjenesteydelsen
 • fakturaoplysninger, hvis der er udstedt en faktura
 • kundens navn, hvis den afgiftspligtige person har kendskab det
 • de oplysninger, der er anvendt til at fastslå, hvor kunden er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

Du kan finde flere oplysninger om MOSS-ordningen i den detaljerede vejledning .

Du kan også læse mere om de specifikke regler i de enkelte lande og tilmelde digDeutschfrançaisEnglish beskeder om nyt angående MOSS-ordningen.

Vælg land:

 • ØstrigpdfEnglish
 • BelgienpdfEnglish
 • BulgarienpdfEnglish
 • KroatienpdfEnglish
 • CypernpdfEnglish
 • TjekkietpdfEnglish
 • DanmarkpdfEnglish
 • EstlandpdfEnglish
 • FinlandpdfEnglish
 • FrankrigpdfEnglish
 • TysklandpdfEnglish
 • GrækenlandpdfEnglish
 • UngarnpdfEnglish
 • IrlandpdfEnglish
 • ItalienpdfEnglish
 • LetlandpdfEnglish
 • LitauenpdfEnglish
 • LuxembourgpdfEnglish
 • MaltapdfEnglish
 • HollandpdfEnglish
 • PolenpdfEnglish
 • PortugalpdfEnglish
 • RumænienpdfEnglish
 • SlovakietpdfEnglish
 • SlovenienpdfEnglish
 • SpanienpdfEnglish
 • SverigepdfEnglish
 • StorbritannienpdfEnglish

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning.

Lokal erhvervsstøtte

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Hjælp og rådgivning

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning For at hjælpe din lokale rådgiver med at svare korrekt og hurtigst muligt beder vi dig give os så meget information som muligt.

EEN-logo

Kontaktformular

(Alle felter skal udfyldes)
Tak. Din besked er sendt.
På grund af tekniske problemer kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.
Angiv en gyldig e-mailadresse.

Oplysninger om personen

Oplysninger om virksomheden

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Frankrig

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grækenland

Athens

Holland

Den Haag

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumænien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjekkiske Republik

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østrig

Wien

3000/3000

De oplysninger, som indtastes i denne formular, sendes direkte til en partner i Enterprise Europe Network. Personoplysninger i formularen bruges kun til at hjælpe rådgiveren med at svare på forespørgslen. De gemmes ikke efterfølgende.