Cesta

Aktualizováno 06/12/2017

Zvláštní režim jednoho správního místa

Díky zvláštnímu režimu jednoho správního místa můžete v zemích EU poskytovat tyto služby, aniž byste se museli v každé zemi zaregistrovat zvlášť:

 • telekomunikační služby
 • televizní a rozhlasové vysílání
 • elektronicky poskytované služby

Režim můžete využívat i tehdy, pokud má váš podnik sídlo mimo území EU. Existují totiž dva typy: režim pro podniky se sídlem v EU ( unijní režim) a režim pro podniky se sídlem mimo EU ( mimounijní režim).

Unijní režim
Unijní režim

Unijní režim je určen podnikům se sídlem na území EU.

Členský stát identifikace

Abyste se mohli do režimu zaregistrovat, musíte si vybrat tzv. členský stát identifikace. Měla by to být země EU, kde má váš podnik sídlo (kde se nachází jeho ústředí).

Pokud se ústředí vašeho podniku nachází mimo území EU a v Unii máte pouze pobočky, můžete si jako členský stát identifikace zvolit kteroukoli zemi EU, ve které máte pobočku.

Do režimu však nemůžete zahrnout prodej uskutečněný v členském státě identifikace. Ten musí být vyúčtován pomocí běžných daňových pravidel domácího prodeje.

Členský stát spotřeby

Zemím EU, kde služby poskytuje, se říká členské státy spotřeby.

Při poskytování služeb se musíte řídit pravidly členského státu spotřeby (fakturace, hotovostní účetnictví, nedobytné pohledávky apod.).

Členský stát usazení

Pokud má váš podnik pobočky v jiných zemích EU, označují se tyto země jako členské státy usazení. Dodávky z těchto poboček do členského státu spotřeby musí být do daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa rovněž zahrnuty.

Dodávky do členského státu usazení nelze zahrnout do unijního režimu. Ty musí být vyúčtovány pomocí běžných daňových pravidel domácího prodeje.

Mimounijní režim
Mimounijní režim

Mimounijní režim je určen podnikům se sídlem mimo území EU.

Členský stát identifikace

Abyste se mohli do režimu zaregistrovat, musíte si vybrat tzv. členský stát identifikace. Tím může být kterákoli země EU.

Členský stát spotřeby

Zemím EU, kde služby poskytujete, se říká členské státy spotřeby. Tím může být i ta země, kterou jste si zvolili jako členský stát identifikace.

Při poskytování služeb se musíte řídit pravidly členského státu spotřeby (fakturace, hotovostní účetnictví, nedobytné pohledávky apod.).

Pokud jste osoba povinná k dani mimo EU (která je registrována nebo která je povinna se zaregistrovat k placení DPH v EU) a v Unii nemáte sídlo, mimounijní režim využívat nemůžete.

V takovém případě se budete muset zaregistrovat a platit DPH ve všech zemích Unie, kde služby nabízíte.

Registrace

Registrace do zvláštního režimu jednoho správního místa není povinná. Pokud se však zaregistrujete, budete moci poskytovat určité služby na území členských států EU, aniž byste se museli v každé zemi zaregistrovat zvlášť.

Jestliže se do režimu zaregistrujete, budete muset uplatňovat jeho pravidla ve všech zemích EU, kde své služby poskytujete. Nemůžete si vybrat jen některé členské státy.

Do obou režimů se můžete se zaregistrovat online přes portál svého členského státu identifikace.

Poté, co vaše registrační údaje obdržíme a validujeme, budou uloženy v databázi a předány příslušným zemím EU.

Registrace obvykle začíná prvním dnem kalendářního čtvrtletí od okamžiku, kdy jste podali žádost o účast v režimu. Jestliže se například do režimu přihlásíte 20. července, vaše registrace začne běžet od 1. října. V případě potřeby lze toto datum posunout blíže. Musíte však o tom informovat členský stát identifikace před 10. dnem následujícího měsíce. Pokud například obchodujete a poskytujete služby již 5. března, musíte členský stát identifikace informovat o tom, že se chcete do režimu přihlásit, před 10. dubnem. V takovém případě budou všechny služby, které od 5. března poskytnete, do režimu zahrnuty.

Zrušení registrace

Pokud se chcete z režimu odhlásit, musíte o tom informovat členský stát identifikace. Musíte tak učinit alespoň 15 dní před koncem kalendářního čtvrtletí (kalendářní čtvrtletí trvají od ledna do března, od dubna do června, od července do září a od října do prosince). O schválení své žádosti budete informováni elektronickou cestou. Od toho okamžiku nemůžete režim využívat v žádném členském státě po dobu 6 měsíců.

Změna členského státu identifikace

Pokud chcete, můžete změnit svůj členský stát identifikace. V případě unijního režimu musí být nový členský stát identifikace uveden jako jeden z vašich členských států usazení. V případě mimounijního režimu si můžete vybrat kterýkoli členský stát EU.

Změnu můžete provést ve stejný den, musíte však o tom informovat jak nový, tak i starý členský stát identifikace, a to nejpozději před 10. dnem následujícího měsíce.

Vyloučení z režimu

Z režimu budete vyloučeni, pokud:

 • členskému státu identifikace oznámíte, že příslušné služby již nadále neposkytujete
 • nebudete po dobu 2 let poskytovat žádné služby
 • již nesplňujete nezbytné podmínky režimu
 • trvale porušujete pravidla režimu

Karanténa

V některých případech můžete být z jednoho či obou režimů vyloučeni (tzv. karanténa), pokud:

 • se rozhodnete nadále neposkytovat služby, na něž se daný režim vztahuje – 6 měsíců
 • se rozhodnete z režimu dobrovolně vystoupit – 6 měsíců 
 • trvale porušujete pravidla režimu – 2 roky

Číslo plátce DPH

Unijní režim

Měli byste používat totéž číslo plátce DPH, které nyní používáte pro vnitrostátní přiznání k DPH.

Mimounijní režim

Číslo plátce DPH vám přidělí země EU, kterou jste si zvolili jako členský stát identifikace.

Přiznání k DPH

Online budete muset podávat podrobné čtvrtletní přiznání k DPH, a to nejpozději do 20 dnů od konce každého zdaňovacího období (kalendářního čtvrtletí). Přiznání k DPH nemůžete podat před koncem zdaňovacího období. Tyto informace pak bezpečně předá členský stát identifikace příslušnému členskému státu spotřeby.

Tato daňová přiznání doplňují vaše běžné vnitrostátní přiznání k DPH.

Kontrola sazby DPH

Sazby DPH platné pro poskytování telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání a pro služby poskytované elektronicky můžete zkontrolovat prostřednictvím databáze pro komunikaci o daňových informacíchEnglish.

Vedení záznamů

O svých aktivitách v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa si musíte uchovávat záznamy, které byste měli být schopni dát kdykoli k dispozici v elektronické podobě. Také byste si měli uschovat kopii daňového přiznání po dobu 10 let od konce roku, v němž byla daná služba poskytována.

V záznamech by měly být uvedeny tyto informace:

 • členský stát spotřeby, do něhož byla služba poskytnuta
 • druh poskytnuté služby
 • datum poskytnutí služby
 • veškerá následná zvýšení nebo snížení základu daně
 • uplatněná sazba daně
 • výše splatné daně s uvedením použité měny
 • datum a výše obdržených plateb
 • veškeré platby na účet obdržené před poskytnutím služby
 • je-li vystavena faktura, informace na ní uvedené
 • jméno příjemce, je-li osobě povinné k dani známo
 • informace použité ke stanovení místa, kde je příjemce usazen nebo kde má bydliště nebo kde se obvykle zdržuje

Další informace o zvláštním režimu jednoho správního místa najdete v podrobných pokynech .

Můžete si také přečíst konkrétnější pravidla platná pro jednotlivé státy a přihlásit seDeutschfrançaisEnglish k odběru nejnovějších zpráv o režimu.

Zvolte zemi:

 • RakouskopdfEnglish
 • BelgiepdfEnglish
 • BulharskopdfEnglish
 • ChorvatskopdfEnglish
 • KyprpdfEnglish
 • Česká republikapdfEnglish
 • DánskopdfEnglish
 • EstonskopdfEnglish
 • FinskopdfEnglish
 • FranciepdfEnglish
 • NěmeckopdfEnglish
 • ŘeckopdfEnglish
 • MaďarskopdfEnglish
 • IrskopdfEnglish
 • ItáliepdfEnglish
 • LotyšskopdfEnglish
 • LitvapdfEnglish
 • LucemburskopdfEnglish
 • MaltapdfEnglish
 • NizozemskopdfEnglish
 • PolskopdfEnglish
 • PortugalskopdfEnglish
 • RumunskopdfEnglish
 • SlovenskopdfEnglish
 • SlovinskopdfEnglish
 • ŠpanělskopdfEnglish
 • ŠvédskopdfEnglish
 • Spojené královstvípdfEnglish

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.