Navigation path

Oppdatert: 21/03/2018

Særavgifter

Grunnleggende regler
Grunnleggende regler

Hvis ditt firma fremstiller eller handler med varer som er underlagt forbrukeravgifter (alkohol, alkoholholdige drikkevarer, energiprodukter, elektrisitet, tobakksprodukter), må du kjenne til gjeldene regler for betaling av forbrukeravgifter.

Velg et land

Velg et land


* Informasjon som ennå ikke er gitt av nasjonale myndigheter

Forskjellige EU-land kan i tillegg ilegge andre avgifter på disse produktene.

EU-reglene om særavgifter gjelder ikke i de følgende områdene av EU:

Regioner

 • Kanariøyene
 • De franske oversjøiske departementerfrançais
 • Kanaløyene
 • Ålandsøyene
 • Helgoland
 • Enklaven Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • Italiensk farvann i Luganosjøen

I noen tilfeller er betalte forbrukeravgifter basert på det som ilegges i et annet land:

 • Monaco-baserte virksomheter må betale franske satser for forbrukeravgifter.
 • San Marino-baserte virksomheter må betale italienske satser for forbrukeravgifter.
 • Storbritannias suverene baseområder Akrotiri og Dhekelia må betale kypriotiske satser for forbrukeravgifter.
 • Man må betale britiske satser for forbrukeravgifter.

Berørte produkter

Alkohol/alkoholholdige drikkevarer

 • Øl eller blandinger av øl med ikke alkoholholdige drikkevarer.
 • Vin.
 • Andre gjærede drikkevarer som f.eks. sider.
 • Mellomliggende produkter som f.eks. sherry eller portvin.
 • Etanol — unntatt når den brukes til å fremstille andre produkter som ikke er beregnet for å konsumeres av mennesker (hvis den brukes til oppvarming eller som drivkraft vil den kunne klassifiseres som et energiprodukt).
 • Brennevin.

Reduserte satser og fritak

EU-reglene fastsetter minstesatser for forbrukeravgifter på alkohol/alkoholholdige drikkevarer. Se den fullstendige listen over satser for forbrukeravgifter som gjelder i EU for alkohol/alkoholholdige drikkevarerpdfEnglish[1 MB].

Det er noen tilleggsregler som vil kunne komme til anvendelse i enkelte land:

 • Små bryggerier (som produserer maksimalt 200 000 hl øl i året) eller destillerier (som produserer maksimalt 10 hl rent alkohol i året) kan få en reduksjon på opptil 50 % av standard avgifter.
 • Små vinprodusenter som fremstiller mindre enn 1000 hl i året kan også få reduksjoner eller unntak.
 • Forbrukeravgifter trenger ikke betales på hjemmelagde produkter som ikke er produsert for kommersielle formål, med unntak av brennevin.
 • Reduserte satser for forbrukeravgifter vil kunne komme til anvendelse for vin og gjærede drikkevarer på 8,5 % alkoholvolum eller mindre.

Energiprodukter og elektrisitet

Disse blir avgiftsbelagt når de brukes som:

 • motordrivstoff;
 • drivstoff for oppvarming.

Energiprodukter brukt som råstoff eller som middel for kjemisk reduksjon, eller i elektrolytiske og metallurgiske prosesser ligger utenfor direktivets rekkevidde, hvilket innebærer at medlemsstatene står fritt til å beslutte om det skal ilegges avgift på slik bruk.

De viktigste produktene som avgiftsbelegges er:

 • mineraloljer;
 • fast brensel: kull, koks, brunkull;
 • naturgass;
 • elektrisitet;
 • alkoholer, hvis de er beregnet for bruk som oppvarmingsdrivstoff eller motordrivstoff;
 • animalske eller vegetabilske oljer, hvis de er beregnet for bruk som oppvarmingsdrivstoff eller motordrivstoff.

Reduserte satser og fritak

Obligatoriske avgiftsfritak:

 • Energiprodukter og elektrisitet som brukes for å fremstille elektrisitet (men vil kunne avgiftsbelegges av miljømessige grunner).
 • Energiprodukter levert for bruk som drivstoff for luftnavigering, unntatt når de brukes for privat fonøyelsesflygning.
 • Energiprodukter levert for bruk som drivstoff for navigering innenfor Fellesskapets farvann, unntatt når de brukes for private fornøyelsesfartøy.

Valgfrie avgiftsfritak eller reduksjoner under EUs minste avgiftsnivåer:

 • «Grønn» elektrisitet.
 • Elektrisitet fra svært effektiv kombinert varme- og strømgenerering.
 • Energiprodukter brukt i kombinert varme- og strømproduksjon.
 • Navigering i innenlandske farvann.
 • Elektrisitet, naturgass, kull og fast brensel forbruket av husholdningene.
 • Energiintensiv virksomhet (enkelte regler må respekteres).
 • Biodrivstoff (enkelte regler må respekteres).

Valgfrie avgiftsdifferensieringer over EU minste avgiftsnivåer:

 • Offentlig transport.
 • Ambulanser.
 • Kommersiell bruk av gassolje (store lastebiler).
 • Differensiering i henhold til energiproduktets kvalitet og kvantitet, (f.eks. svovelinnhold i drivstoffet).

EU-reglene fastsetter minstesatser for forbrukeravgifter på energiprodukter. Se den fullstendige listen over forbrukeravgiftsatsene som gjelder i EU på energiprodukterpdfEnglish[2 MB].

Tobakksprodukter

EUs lovgivningfrançaisDeutschEnglish på forbrukeravgifter for produsert tobakk definerer følgende avgiftspliktige kategorier:

 • Sigaretter.
 • Sigarer.
 • Sigarilloer.
 • Røyketobakk (så som finskåret rulletobakk).

EUs lovgivning fastsetter prinsippene for avgiftsileggelse og fastsetter minstesatsene som skal anvendes.
Se den fullstendige listen over forbrukeravgiftssatsene som gjelder i EU på tobakksprodukterpdfEnglish[852 KB].

Andre fritak


Avgiftsvarer er generelt fritatt for forbrukeravgift når de brukes:

 • i diplomatiske eller konsulære relasjoner;
 • av væpnede styrker av NATO-medlemmer;
 • av internasjonale organisasjoner.

Når avgiftsproduktene blir fraktet for slike formål, må de ledsages av et fritakssertifikat.

EU-landene kan også frita avgiftsvarer fra forbrukeravgift når de selges:

 • i tax-free-butikker og bæres i den reisendes personlige bagasje til et land utenfor EU eller til et EU-territorium som ikke er underlagt EUs generelle regler for forbrukeravgift;
 • om bord på et fly eller skip under en flyvning eller sjøkryssing til eller fra et land utenfor EU eller til eller fra et EU-territorium som ikke er underlagt EUs generelle regler for forbrukeravgift.
Hvem betaler og når
 

Salg til en annen virksomhet

Når skal forbrukeravgift betales?

Det er en viktig forskjell mellom det tidspunkt et produkt blir gjenstand for forbrukeravgift og det tidspunkt denne avgiften må være betalt.

De fleste avgiftsvarer blir underlagt forbrukeravgift så snart de blir produsert, eller importeres til EU.

Men denne avgiften kan faktisk suspenderes og er ikke nødt til å bli betalt før produktet blir «frigitt for forbruk». Dette betyr det øyeblikk produktene ikke lenger er underlagt ordninger med avgiftssuspensjon. Merk at for å være i stand til å produsere, lagre og frakte avgiftsvarer uten å betale avgift (under forbrukeravgiftens suspensjon) kreves en spesiell autorisasjon fra det aktuelle landfrançaisDeutschEnglish.

Hvis avgiftsproduktene blir ødelagt eller tapt på grunn av uforutsette årsaker eller naturkatastrofer før de blir frigitt for forbruk, trengs ingen forbrukeravgift å måtte betales.

Hvem betaler forbrukeravgiften?

Forbrukeravgiften betales av:

 • den person eller virksomhet som er «autorisert lagerholder» for det sted hvor avgiftsproduktene blir produsert, bearbeidet, lagret, avsendt eller mottatt;
 • enhver annen person – sender, mottaker, transportør, tredjepart som gir en fraktgaranti, osv. – den som forårsaker at varene forlater ordningen med avgiftssuspensjon;
 • den person som deklarerer importen, hvis varene blir importert og ikke straks blir satt under en ordning med avgiftssuspensjon.

Transport av varer til ulike EU-land uten å betale avgift

For å sette deg – som selger – i stand til å transportere varer, men opprettholde suspensjonen av forbrukeravgiften (avgiften vil bli betalt av kjøperen i destinasjonslandet I henhold til dette landets satser) må du overholde følgende regler.

Regel 1 - Garanti mot transportrisiko


Det EU-land hvor varene blir sendt fra krever at de dekkes av en garanti som dekker transportrisiko som er gyldig i hele EU.

Denne garantien kan også avgis av deg som selger (lagerholder eller registrert vareavsender), eller av transportør eller kjøper – eller av to eller flere av dem/deg.

EU-landet for avsendelse kan frafalle dette kravet hvis varene blir transportert utelukkende innenfor dets grenser.

På samme måte trengs det ikke noen garanti for forsendelser av energiprodukter innenfor EU, det på betingelse av at frakten finner sted til sjøs eller via faste rørledninger, og dersom det er en avtale mellom de involverte medlemsstatene.

Regel 2 – Elektronisk administrativt dokument (e-AD)

I tillegg til garantien må du også sende et elektronisk administrativt dokument (e-AD) til den ansvarlige avgiftsmyndighet i ditt landfrançaisDeutschEnglish ved hjelp av System for avgiftsbevegelse og kontroll (Excise movement & control system, EMCS)françaisDeutschEnglish.

Myndighetene:

 • sjekker validiteten av data i e-AD (f.eks. AvgiftsautorisasjonsnummerΕλληνικάespañolfrançaisLietuviųmagyarNederlandsromânăsvenskaSlovenščinaSlovenčinaportuguêspolskiбългарскиčeštinaDanskDeutschEestihrvatskiitalianoLatviešusuomiEnglish for selger og kjøper) og forsyner deg med sin administrative referansekode;
 • videresender e-AD til deres motpartmyndighet i kjøperens EU-land (som videresender til kjøper).

Før transporten begynner, må du skrive ut e-AD med dens administrative referansekode og gi den til transportselskapet.

Når som helst før transporten begynner, kan du kansellere e-AD. Under transporten kan du også endre destinasjonen ved hjelp av EMCS-systemet.

Hvis EMCS-systemet ikke er tilgjengelig, kan du fortsatt transportere varene uten å betale forbrukeravgift dersom:

 • de ledsages av et papirdokument som inneholder de samme data som e-AD;
 • du varsler den ansvarlige myndighet i landetfrançaisDeutschEnglish for avsendelse om dette. Noen land insisterer på at forhandleren må ha tillatelse før det gis adgang til å dra.

Regel 3 – mottak av varer

Kjøperen har 5 virkedager på seg til å bekrefte mottak av varene i EMCS-systemet. Deretter:

 • sjekker de ansvarlige myndigheter i EUs destinasjonsland bekreftelsens validitet;
 • registrerer de en mottaksrapport og videresender denne til deres myndighetsmotpart i avsendelseslandet – som videresender det til deg, selgeren.

Etter at du har mottatt denne rapporten, kan du be om at din garanti blir frigitt.

Hvis du følger disse 3 reglene, vil du ikke – som selger – være nødt til å betale forbrukeravgift på de transporterte varene.

Legg nøye merke til den mengde som angis i mottaksrapporten — det er kun for denne bekreftede mengden du ikke trenger å betale avgift.

Hvis noen produkter blir tapt eller skadet under transport – og dette bekreftes av myndighetene i det land hvor tapet eller skaden inntraff eller ble oppdaget – kan du endre den mottatte og bekreftede mengden i dokumentasjonen overensstemmende.

Sjekk en forretningspartners avgiftsnummer

Hvis du ønsker å finne ut om en forretningspartners avgiftsautorisasjonsnummer er gyldig eller ikke, kan du bruke systemet for SEED avgiftsautorisasjončeštinaromânăΕλληνικάDeutschSlovenščinaEestiitalianoSlovenčinaportuguêsmagyarpolskiNederlandsDanskhrvatskiLatviešuбългарскиMaltiLietuviųfrançaissuomiespañolsvenskaEnglish .

Hvis din partner har et gyldig nummer, vil SEED vise deg en liste over produkter de er autorisert til å forhandle.

Salg til private kunder

Hvis du selger avgiftsvarer direkte til private kunder og salgsstedet er ditt land, vil du måtte belaste forbrukeravgifter i henhold til satsene som gjelder i ditt land.

Det er ingen begrensninger i hva private personer kan kjøpe og ta med seg når de reiser mellom EU-land, så lenge de produktene som kjøpes er for personlig bruk og ikke for videresalg, med unntak for nye transportmåter. Avgifter (MVADeutschfrançaisEnglish og forbrukeravgifterDeutschfrançaisEnglish) vil bli inkludert i prisen for produktene i medlemsstaten for innkjøp og ingen ytterligere betaling av avgifter kan bli aktuell i noen annen medlemsstat.

Tobakk og alkohol

Imidlertid gjelder særskilte regler i tilfelle av varer som er underlagt forbruksavgifter, så som alkoholholdige drikkevarer og tobakksprodukter. Hvis en privatperson kjøper slike produkter i en medlemsstat og tar dem med til en annen medlemsstat, vil prinsippet om at ingen forbrukeravgift må betales i medlemsstaten for destinasjonen, kun gjelde dersom varene er:

 • for den reisendes egen bruk; og
 • de transporteres av den reisende selv.

For å avgjøre om disse produktene er for den reisendes egen bruk, må medlemsstatene ta i betraktning alle relevante faktorer. En av faktorene er mengden av varer. Medlemsstatene vil kunne sette veiledende nivåer for å angi den øvre grense for hvilke mengder av varer som generelt anses å være til den reisendes egen bruk. De veiledende nivåene bør være minst:

a) Tobakksprodukter

 • sigaretter 800 artikler
 • sigarillo (sigarer som veier ikke mer enn 3 g hver) 400 artikler
 • sigarer 200 artikler
 • Røyketobakk 1,0 kg

b) Alkoholholdige drikkevarer

 • brennevinsdrikker 10 liter
 • mellomliggende produkter 20 liter
 • viner (inkludert maksimalt 60 liter musserende viner) 90 liter
 • øl 110 liter

Med hensyn til tobakksprodukter vil EU-landene kunne begrense antall sigaretter du kan ta med deg fra enkelte andre EU-land som ennå ikke belaster minstenivået for forbrukeravgift. Denne begrensningen kan ikke være lavere enn 300 sigaretter.

Slik situasjonen er nå, anvender Danmark, Irland, Italia, Kroatia, Østerrike, Slovenia Sverige og Tyskland denne lavere begrensningen for reisende som kommer fra Bulgaria, Kroatia, Latvia, Litauen, Romania eller Ungarn.

Internett- og fjernsalg

Hvis du selger avgiftsvarer til dine private forbrukere over Internett, må du betale forbrukeravgift og satser for de land hvor forbrukerne bor.

I de fleste EU-land er oppnevning av en avgiftsrepresentant obligatorisk, deres rolle er å betale forbrukeravgift på dine vegne, hvis dette har blitt godkjent av det aktuelle landets ansvarlige myndighetfrançaisDeutschEnglish.

Før du forsender må du:

 • informere destinasjonslandets ansvarlige myndighet om leveringen;
 • skaffe til veie en garanti for at forbrukeravgiftene vil bli betalt.

Få avgift refundert

Hvis du allerede har betalt forbrukeravgifter i ditt eget land på de varer du har solgt (for å unngå å betale to ganger), kan du få dette beløpet refundert. For å oppnå dette, må du:

 • informere dine egne myndigheter om forsendelsen, (i tillegg til destinasjonslandet);
 • forsyne dem med dokumentasjon for at du har betalt avgift på varene i destinasjonslandet.

Tobakksprodukter

nternettsalg av tobakksprodukter i noen EU-land vil kunne kreve at selgeren:

 • bruker destinasjonslandets avgiftsstempler eller andre fiskale markeringer for å vise at forbrukeravgiften er blitt betalt der;
 • skaffer til veie helseadvarsler på de(t) språk som gjelder i destinasjonslandet;
 • registrerer seg i den medlemsstat hvor selgeren er etablert og i forbrukerens medlemsstat.

Medlemsstatene vil kunne forby grenseoverskridende fjernsalg av tobakksprodukter til forbrukere basert på artikkel 18 i EUs direktiv 2014/40/EU.

Referanser

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning.

Lokal forretningsstøtte

Hjelpetjenester

Kom i kontakt med spesialiserte hjelpetjenester

Hjelpetjenester

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning. For å assistere rådgiveren I det lokale området med å respondere på en betimelig og riktig måte, må du oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

JaNei

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.