Available languages:

Posljednji put provjereno : 06/12/2017

Trošarine – Hrvatska

Na nacionalnom portalu možete saznati više o trošarinskom postupanju u Republici Hrvatskoj.

Dodatne informacije o visinama i načinu obračuna trošarina/posebnih poreza u Republici Hrvatskoj (svi trošarinski proizvodi i njihove pripadajuće visine trošarina).

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

/

Potpora lokalnim poduzećima - Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: