Navigačný riadok

Aktualizované 06/12/2017

Cezhraničná DPH

Osobitné pravidlá sa uplatňujú v prípade nákupu alebo predaja tovaru/služby z alebo do iných krajín. 

Výrobky

Krajiny v rámci EÚ

Predaj spoločnostiam

Ak predávate tovar inej spoločnosti, ktorá má platné identifikačné číslo DPH, a tento tovar sa má poslať do inej krajiny EÚ, DPH neúčtujete.

Napriek tomu si môžete odpočítať DPH zo súvisiacich výdavkov (tovary/služby zakúpené osobitne na tento predaj).

Ak zákazník nemá platné IČ DPH, musíte účtovať DPH z predaja. V tomto prípade sa uplatňuje sadzba dane platná vo vašej krajine.

Predaj spotrebiteľom

Ak predávate a posielate tovar spotrebiteľom v inej krajine EÚ, musíte sa v tejto krajine zaregistrovať a účtovať DPH vo výške, ktorá sa v tejto krajine uplatňuje. Výnimku tvoria prípady, keď celková hodnota predaja v danej krajine za rok neprekročí stanovený limit (35 000 EUR alebo 100 000 EUR).

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Osobitné pravidláDeutschfrançaisEnglish sa uplatňujú na predaj výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani alebo nových dopravných prostriedkov (automobil, loď alebo lietadlo).

Nákup

Ak kúpite alebo prevezmete tovar na obchodné účely z inej krajiny EÚ, musíte k transakcii prirátať sadzbu DPH platnú vo vašej krajine, ako keby ste daný tovar predávali vy sami.

Zvyčajne si neskôr budete môcť túto sumu odpočítať.

Existuje niekoľko dôležitých výnimiekfrançaisDeutschEnglish z týchto základných pravidiel.

Krajiny mimo EÚ

Predaj

Na tovar predávaný zákazníkom mimo EÚ sa DPH neúčtuje. Napriek tomu si môžete odpočítať DPH zo súvisiacich výdavkov (tovary/služby zakúpené osobitne na tento predaj).

Nákup

Pri nákupe tovaru na účely podnikania od dodávateľa, ktorý má sídlo mimo EÚ, sa DPH všeobecne platí v mieste dovozu. Túto daň si môžete odpočítať v budúcom daňovom priznaní pod podmienkou, že váš predaj podlieha DPH.

Služby

Krajiny v rámci EÚ

Predaj spoločnostiam

Vo všeobecnosti platí, že pri poskytovaní služieb obchodným zákazníkom z iných členských štátov EÚ sa DPH neúčtuje. Vaši zákazníci zaplatia DPH za prijaté služby podľa príslušných sadzieb v ich krajine (pomocou mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti).

Môžete si však odpočítať DPH zo súvisiacich výdavkov (tovary/služby zakúpené osobitne na poskytnutie tejto služby).

Predaj spotrebiteľom

Vo všeobecnosti musíte svojim zákazníkom účtovať DPH podľa sadzby, ktorá sa uplatňuje vo vašej krajine, s výnimkou služieb televízneho a rozhlasového vysielania, telekomunikačných a elektronických služieb, ktoré vždy podliehajú platbe DPH v krajine koncového spotrebiteľa (v ktorej má súkromná osoba trvalé alebo zvyčajné bydlisko alebo kde má nezdaniteľná osoba sídlo).

Nákup

Pri nákupe a prijatí služieb na obchodné účely z inej krajiny EÚ musíte k transakcii prirátať sadzbu DPH platnú vo vašej krajine, ako keby ste dané služby predávali vy sami (pomocou mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, t. j. výmeru samotným daňovníkom).

Zvyčajne si neskôr budete môcť túto sumu odpočítať.

Existuje niekoľko dôležitých výnimiekfrançaisDeutschEnglish z týchto základných pravidiel.

Pravidlá v oblasti DPH sa musia uplatňovať v celej EÚ. Napriek tomu existujú určité územia, ktoré sú súčasťou členských štátov alebo sú s nimi historicky prepojené, kde sa v dôsledku osobitných okolností pravidlá neuplatňujú. Ide o tieto územia:

Osobitné územia

 • Alandské ostrovy
 • Francúzske zámorské departementy français
 • Územie Büsingen
 • ostrov Heligoland
 • vrch Athos
 • Campione d'Italia
 • talianske vody jazera Lugano
 • Livigno
 • Kanárske ostrovy
 • Ceuta
 • Melilla
 • Normanské ostrovy
 • Gibraltár

Aj mimo Únie existujú miesta, kde sa uplatňujú pravidlá EÚ pre DPH:

 • Monako
 • Ostrov Man
 • základne Spojeného kráľovstva na Cypre

Krajiny mimo EÚ

Predaj

Pri poskytovaní služieb zákazníkom mimo EÚ sa zvyčajne DPH neúčtuje (ak sa však služba poskytne v inej krajine EÚ, táto krajina môže rozhodnúť o účtovaní DPH) . Napriek tomu si môžete odpočítať DPH zo súvisiacich výdavkov (tovary/služby zakúpené osobitne na tento predaj).

Nákup pre podniky

Ak prijímate služby na účely podnikania od dodávateľa, ktorý má sídlo mimo EÚ, musíte vo všeobecnosti zaplatiť DPH podľa sadzby, ktorá sa uplatňuje vo vašej krajine, ako keby ste boli sami dodávateľom daných služieb (pomocou mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, t. j. výmeru samotným daňovníkom).

Zvyčajne si neskôr budete môcť túto sumu odpočítať.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.