Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 06/12/2017

Malta - Taxxa fuq il-kumpaniji

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Ir-rata tat-taxxa fuq il-kumpaniji għal Malta hi ta' 35%

Meta tistabbilixxi l-entità ta' negozju tiegħek, għandek tiżgura li tagħmel dan li ġej:

  • Irreġistra għat-taxxa fuq il-kumpanijiEnglish - Issa r-reġistrazzjoni tista' ssir onlajn permezz tal-portal tar-Reġistru. Qabel ir-reġistrazzjoni, l-applikant għandu jirreġistra għal kont u jikseb Ċertifikat Diġitali personali billi jirreġistra għal ID elettronika. L-MFSA imbagħad tivvettja l-applikazzjoni fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol. L-MFSA tikkomunika n-numru C lid-Dipartiment tat-Taxxi Interni (IRD) u l-IRD imbagħad joħloq Numru tat-Taxxa fuq l-Introjtu (Income Tax). Dan normalmenat isir fi żmien sagħtejn. L-IRD imbagħad jikkomunika dan in-numru lill-kumpanija bl-email mingħajr ma l-intraprenditur ma jkollu għalfejn jogħqod iżur lill-IRD separatament.
  • Żomm rekords tal-kontabilità - Kull kumpanija inkorporata f'Malta hi obbligata mill-Att tal-Kumpaniji li żżomm sett standard ta' kotba statutorji kif ukoll rekords xierqa tal-kontabilità. Il-kotba jridu jkunu aġġornati regolarment u r-rekords iridu jkunu konsistenti minn sena għall-oħra. Ir-rekords iridu jinkludu dettalji tax-xiri u l-bejgħ kollha, riċevuti u ħlasijiet, u l-assi u l-obbligazzjonijiet. Il-kumpaniji jridu jżommu dettalji tal-istokk li jkollhom fi tmiem is-sena u r-rekords kollha użati biex jittieħed l-istokk fiżiku li jkollhom fi tmiem il-perjodu ta' kontabilità.
  • Ipprepara dikjarazzjoni tat-taxxa fuq il-kumpanijiEnglish
  • Ħallas it-taxxa fuq il-kumpaniji sad-data ta' skadenza - Il-ħlas irid isir meta tissottometti d-dikjarazzjoni tat-taxxa.
  • Daħħal it-taxxa fuq il-kumpaniji tiegħek sad-data ta' skadenza - Id-data ta' skadenza biex iddaħħal id-dikjarazzjonijiet tat-taxxa fuq il-kumpaniji hi 9 xhur wara d-data tal-għeluq tal-kontijiet, l-aktar kmieni hu Marzu tas-sena ta' wara.

Liema huma l-profitti li fuqhom tħallas it-taxxa fuq il-kumpanija?

Il-profitti taxxabbli jinkludu l-flus li l-kumpanija jew l-assoċjazzjoni tiegħek tagħmel minn:

  • Twettiq ta' negozju
  • Investimenti
  • Bejgħ ta' assi għal aktar milli qamu (qligħ taxxabbli)

Jekk il-kumpanija tiegħek hi bbażata f'Malta, din tħallas taxxa fuq il-kumpanija fuq il-profitti kollha minn Malta u minn barra minn Malta.

Jekk il-kumpanija tiegħek mhijiex ibbażata f'Malta iżda għandha uffiċċju jew fergħa hemmhekk, se tħallas taxxa fuq il-kumpanija biss fuq il-profitti mill-attivitajiet tagħha f'Malta.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri