Sökväg

Uppdaterat 06/12/2017

Finland – bolagsskatt

Välj land

Välj land


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Bolagsskatten (samfundsskatten) i Finland är 20 procent. Inkomstskatt i Finlandsuomi

När du startar ett företag ska du

 • registrera företaget för bolagsskatt Etableringsanmälan
 • föra räkenskaper Bokföringens ABCsuomi
 • sammanställa en skattedeklaration Skattedeklarationsuomi
 • ansöka om förskottsskatt. Förskottsskatt måste betalas i förväg på inkomster från t.ex. näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet såsom uthyrningsverksamhet och vinst från överlåtelse av egendom. Skatteförvaltningen fastställer de skatter som företag ska betala i förskott. Förskottsskattsuomi

Lämna in bolagets skattedeklaration inom utsatt tid. Tidsfristen varierar beroende på typen av bolag.

 • Aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser ska lämna in sin skattedeklaration inom fyra månader efter räkenskapsperioden.
 • Aktiebolag och andelslagsuomi
 • Förening och stiftelsesuomi
 • Näringsidkare och yrkesutövare ska lämna in en skattedeklaration för sin näringsverksamhet senast den 3 april 2017. Deadline kan också vara den 9 eller 16 maj 2017. Kontrollera tidsfristen för skattedeklarationen på blanketten. Företagares makar ska också lämna in sin skattedeklaration vid samma tidpunkt.
 • Näringsidkare och yrkesutövaresuomi
 • Handelsbolag och kommanditbolag ska lämna in skattedeklarationen senast den 3 april 2017.
 • Handelsbolag och kommanditbolagsuomi
 • Jordbruksföretagare ska lämna in sin skattedeklaration senast den 28 februari 2017.
 • Jordbruksföretagare och skogsägaresuomi

På vilka vinster ska man betala bolagsskatt?

I Finlands skattesystem beräknas den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer enligt förvärvskälla. Det finns tre förvärvskällor: näringsverksamhet, jordbruk och annan verksamhet.

Med näringsverksamhet avses rörelse och yrkesutövning (NärSkL 1 §). Skattepliktiga näringsinkomster är inkomster i form av pengar eller förmåner med penningvärde.

Med jordbruk avses egentligt jordbruk samt sådant specialjordbruk eller annan verksamhet i anslutning till jord- eller skogsbruk som inte ska betraktas som särskild rörelse (GårdsSkl 2 § 2 mom.).

Förvärvskällan för annan verksamhet omfattar andra inkomster än inkomst av näringsverksamhet eller jordbruk (ISkL 2 § 1 mom.). Den här principen gäller också för värdepappersplacering. Även hyresinkomster från uthyrning av lägenhet eller fastighet till utomstående räknas som förvärvskälla för annan verksamhet.

Inkomster från värdepappersplaceringsuomi

Fastighetsinkomster och inkomster från aktieplaceringarsuomi

Betala inkomstskatt i Finland

Utländska företag som bedriver verksamhet i Finland kan anses ha ett fast driftställe i Finland. De är då är skyldiga att betala inkomstskatt på sina näringsinkomster i Finland. För vissa inkomster är företag alltid skyldiga att betala skatt till Finland även om de inte anses ha ett fast driftställe. Till den här typen av inkomster räknas t.ex. inkomster från uthyrning och försäljning av fastigheter.

Utländska företag med fast driftställe i Finland

Inkomstskatt för utländska företag i Finlandsuomi

Ändringar i inkomstskatten, förskottsbetalningen och skatteuppbörden för företag i slutet av 2017

Regeringens proposition med lagförslag om en reform av förskottsskatten och andra förfaranden gällande uppbärandet av skatt godkändes av riksdagen den 20 december 2016. Lagarna träder i kraft den 1 november 2017 och ska i regel tillämpas för första gången vid beskattningen för 2017 i fråga om samfunden och de samfällda förmånerna.

Ändringar i inkomstskatten för bolagsuomi

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Lokalt företagsstöd

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning. För att vår lokala rådgivare lättare ska kunna svara ber vi dig att lämna så mycket information som möjligt.

EEN-logo

Kontaktformulär

(Du måste fylla i alla fält)
Tack, ditt meddelande har skickats.
På grund av tekniska problem kunde meddelandet inte skickas. Försök igen senare.
Ange en giltig mejladress.

Personuppgifter

Uppgifter om företaget

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grekland

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Lettland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederländerna

Den Haag

Norge

Oslo

Österrike

Wien

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumänien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakien

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjeckien

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungern

Budapest

3000/3000

Uppgifterna i formuläret skickas direkt till en partner från Enterprise Europe Network. Dina personuppgifter används bara för att hjälpa rådgivaren att svara dig. Vi sparar dem inte.

Hjälp och råd