Navigačný riadok

Aktualizované 06/12/2017

Kontrola IČ DPH (VIES)

Pomocou online služby systému VIES si môžete overiť, či je identifikačné číslo DPH podniku zaregistrované na účely cezhraničného obchodu v rámci EÚ.

Začnite

Čo je VIES?

VIES (systém výmeny informácií o DPH) je vyhľadávač (nie databáza) Európskej komisie. Pri vyhľadávaní pomocou online služby VIES sa údaje získavajú z vnútroštátnych databáz.

Výsledok vyhľadávania, ktorý sa zobrazí v službe VIES, môže byť dvojaký: informácie o IČ DPH v EÚ existujú ( číslo je platné) alebo neexistujú ( číslo je neplatné).

Platný výsledok vyhľadávania

V prípade platného výsledku vyhľadávania sa informácie o IČ DPH v EÚ zobrazia v službe VIES.

Neplatný výsledok vyhľadávania

V prípade, že výsledok vyhľadávania je neplatný, znamená to, že identifikačné číslo pre DPH, ktoré si chcete overiť, nie je zaregistrované v príslušnej vnútroštátnej databáze, a to z jedného z týchto dôvodov:

  • číslo DPH neexistuje,
  • číslo DPH nebolo zaregistrované pre transakcie v rámci EÚ,
  • registrácia ešte nie je ukončená (niektoré krajiny EÚ vyžadujú osobitnú registráciu pre transakcie v rámci EÚ).

Tieto zmeny nie sú vždy zohľadnené okamžite vo vnútroštátnych databázach a následne v systéme VIES. V naliehavých prípadoch vám odporúčame kontaktovať English miestneho správcu dane.

Systém VIES je k dispozícii v 23 úradných jazykoch Európskej únie.

Čo ak sa nepodarilo overiť existujúce číslo?

Ak váš zákazník tvrdí, že je zaregistrovaný na daňové účely, ale overovanie prostredníctvom služby VIES túto skutočnosť nepotvrdzuje, môže požiadať o overenie daňový úrad vo svojej krajine. Daňový úrad od neho môže vyžadovať, aby sa dodatočne zaregistroval pre cezhraničné transakcie. Tento postup je v jednotlivých krajinám EÚ rôzny.

Žiadosť o dodatočné informácie

Ak neviete nájsť informácie v systéme VIES, mali by ste požiadať o dodatočné informácie príslušné vnútroštátne orgány. Vďaka nim by ste mali byť schopní potvrdiť:

  • či je IČ DPH platné a
  • či je k tomuto číslu priradené určité meno a adresa.

Možnosti kontaktovania vnútroštátnych orgánovfrançaisDeutschEnglish sa v jednotlivých krajinách líšia. Niektoré krajiny EÚ prevádzkujú online systémy, iné musíte kontaktovať telefonicky, poštou alebo faxom.

Na tejto webovej stránke si môžete skontrolovať, ktorá krajina má elektronický systém na kontrolu registrácií DPH:

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Vnútroštátne orgány z dôvodu ochrany údajov neposkytnú informácie o mene a adrese, ktoré sú priradené k IČ DPH. Poskytnú však informáciu, či pre dané IČ DPH existuje určité meno a adresa.

Údaje sú nedostupné

Vzhľadom na to, že vnútroštátne databázy sa musia aktualizovať, niekedy môže byť systém nedostupný. Komisia sa spolu s členskými štátmi snaží minimalizovať nedostupnosť databáz. Ak ste dostali chybové hlásenie z dôvodu nedostupnosti, počkajte niekoľko minút a potom skúste znova alebo neskôr.

Možné nepresné informácie

Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť informácií dostupných prostredníctvom online služby VIES, ktoré sa získavajú z vnútroštátnych databáz a nad ktorými Komisia nemá žiadnu kontrolu. Európska komisia nemôže kontrolovať, opravovať, dopĺňať ani vymazávať akékoľvek vnútroštátne registračné čísla DPH.

Doplňujúce informácie

Odporúčame, aby ste na účely prípadnej daňovej kontroly zdokumentovali overenie IČ DPH svojho zahraničného partnera.

Viac informácií o systéme VIES nájdete na stránke Najčastejšie otázky .

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti sa týka potvrdenia IČ DPH prostredníctvom systému VIES.

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.