Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Kontrollige käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit (süsteem VIES)

Te saate kontrollida, kas äriühing on registreeritud ELi piires piiriülese kauplejana ELi veebipõhise süsteemi VIES kaudu.

Alustagem

Mis on VIES?

VIES (käibemaksuteabe vahetamise süsteem) on Euroopa Komisjonile kuuluv otsingumootor (mitte andmebaas). VIES-süsteemi kaudu otsingu teostamisel hangitakse andmeid liikmesriikide käibemaksu andmebaasidest.

VIESi vahendi kaudu teostatava otsingu tulemuseks on üks kahest: käibemaksukohustuslasena registreerimise number on olemas ( kehtiv) või seda ei ole ( kehtetu).

Vastus: „kehtiv"

Vastuse „kehtiv" puhul kuvatakse VIESi vahendi vahendusel ELi käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Vastus: „kehtetu"

Kui süsteem annab vastuse „kehtetu", tähendab see seda, et käibemaksukohustuslasena registreerimise number, mida soovite kontrollida, ei ole asjakohase liikmesriigi andmebaasis registreeritud. See võib olla tingitud ühest järgmistest põhjustest:

  • käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit ei eksisteeri;
  • käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit ei ole aktiveeritud ELi-sisesteks tehinguteks;
  • registreerimine ei ole veel lõpule viidud (mõned ELi liikmesriigid nõuavad ELi-siseste tehingute puhul eraldi registreerimist).

Need muudatused ei kajastu alati koheselt riiklikes andmebaasides ja sellest tulenevalt ka süsteemis VIES. Kiireloomulistel juhtudel soovitame teil võtta ühendust English oma kohaliku maksuasutusega.

VIES on kättesaadav kõigis Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles.

Mida teha siis, kui olemasolevat numbrit ei ole võimalik kinnitada?

Kui teie klient väidab, et ta on käibemaksukohustuslasena registreeritud, kuid kontrollimine süsteemi VIES kaudu seda ei kinnita, võite paluda selle teabe kontrollimist asjaomase riigi maksuameti kaudu. Sel juhul võib osutuda vajalikuks täiendav registreerimine piiriüleste tehingute jaoks ELis. Asjaomane menetlus on liikmesriigiti erinev.

Täiendava teabe taotlemine

Kui te ei leia teavet süsteemi VIES kaudu, peaksite taotlema täiendavat teavet riiklikul tasandil oma ametiasutustelt. Seejärel peaks olema võimalik kinnitada:

  • kas käibemaksukohustuslasena registreerimise number on kehtiv või mitte;
  • kas käibemaksukohustuslasena registreerimise number on seotud konkreetse nime ja aadressiga.

Riiklike ametiasutustegafrançaisDeutschEnglish kontakteerumine on liikmesriikides erinev. Mõnedes ELi riikides on veebipõhised süsteemid, teistes riikides tuleb aga ühendust võtta telefoni, posti või faksi teel.

Saate allpool vaadata, millisel riigil on veebipõhine süsteem käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kontrollimiseks:

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Andmekaitse-eeskirjade tõttu ei väljasta riiklikud ametiasutused käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga seotud nime ja aadressi. Nad ainult kinnitavad seda, kas konkreetse käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga on seotud teatav nimi ja aadress.

Andmed puuduvad

Süsteem ei ole mõnikord kättesaadav riiklike andmebaaside arhiveerimise vajaduse tõttu. Komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, et tagada, et aeg, mille jooksul andmebaasid ei ole kättesaadavad, oleks minimaalne. Kui saate sellekohase veateate, peate mõne minuti ootama ja seejärel taas proovima või tegema seda mõne aja pärast uuesti.

Võimalikud ebatäpsused

Euroopa Komisjon ei saa võtta vastutust veebipõhises süsteemis VIES esitatud teabe täpsuse eest. Seda seepärast, et teavet saadakse riiklikest andmebaasidest, mille üle komisjonil puudub kontroll. Euroopa Komisjon ei saa kontrollida, parandada, lisada või kustutada mis tahes riiklikke käibemaksukohustuslasena registreerimise numbreid.

Lisateave

Soovitame teil asjaomast teavet jälgida, eelkõige seoses võimaliku maksukontrolliga.

Lisateabe saamiseks võite külastada süsteemi VIES käsitlevat KKK lehekülge.

Vastutuse välistamine seoses käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite kehtivuse tunnistamisega süsteemi VIES kaudu.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.