Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

Käibemaksumäärad

Käibemaks on kehtestatud kõigis liikmesriikides, kuid maksumäärad sätestab iga riik ise. Leiate maksumäärad altpoolt tabelist, kuid et olla kindel maksumäära õigsuses, kontrollige seda oma riigi kohaliku maksuhalduri juures.

ELi liikmesriikides kehtivad käibemaksumäärad

Liikmesriikides kehtivad käibemaksumäärad (ajakohastatakse kaks korda aastas – jaanuaris ja juulis)
Liikmesriik Riigikood Harilik maksumäär Vähendatud maksumäär Oluliselt vähendatud maksumäär Ajutine maksumäär
Austria AT 20 10/13 - 13
Belgia BE 21 6/12 - 12
Bulgaaria BG 20 9 - -
Küpros CY 19 5/9 - -
Tšehhi CZ 21 10/15 - -
Saksamaa DE 19 7 - -
Taani DK 25 - - -
Eesti EE 20 9 - -
Kreeka EL 23 6/13 - -
Hispaania ES 21 10 4 -
Soome FI 24 10/14 - -
Prantsusmaa FR 20 5,5/10 2,1 -
Horvaatia HR 25 5/13 - -
Ungari HU 27 5/18 - -
Iirimaa IE 23 9/13,5 4,8 13,5
Itaalia IT 22 5/10 4 -
Leedu LT 21 5/9 - -
Luksemburg LU 17 8 3 14
Läti LV 21 12 - -
Malta MT 18 5/7 - -
Madalmaad NL 21 6 - -
Poola PL 23 5/8 - -
Portugal PT 23 6/13 - 13
Rumeenia RO 19 5/9 - -
Rootsi SE 25 6/12 - -
Sloveenia SI 22 9,5 - -
Slovakkia SK 20 10 - -
Ühendkuningriik UK 20 5 - -

 

Käibemaksumäärade kohta leiate täpsemat teavet maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadiDeutschfrançaisEnglish veebisaidilt.

Sõltuvalt tootest või teenusest kohaldatakse tehingute suhtes erinevaid käibemaksumäärasid.

Harilik maksumäär

Igas riigis kehtib enamiku kaubatarnete ja teenuste suhtes harilik maksumäär. See ei tohi olla madalam kui 15%.

Vähendatud maksumäär

Mõningate kaupade ja teenuste suhtes võib kohaldada vähendatud maksumäära (neid võib olla kuni kaks), mis üldjuhul ei või olla madalam kui 5%.

Erandid

Mõnes riigis on lubatud teatavate kaupade või teenuste suhtes kohaldada spetsiaalseid maksumäärasid.

Oluliselt vähendatud maksumäär

Mõnes riigis kohaldatakse mõningate tehingute suhtes 5 protsendist madalamat maksumäära, mida nimetatakse oluliselt vähendatud maksumääraks või ülisoodusmääraks. Sellist määra kasutatakse näiteks Hispaanias, kus puuetega inimeste jaoks transpordivahendite hooldamise ja kohandamise puhul kehtib 4protsendine käibemaksumäär.

Nullmäär

Mõnes riigis on teatavate tehingute suhtes kehtestatud nullmäär. Nullmäära puhul ei pea tarbija käibemaksu maksma, kuid te võite siiski maha arvata käibemaksu, mille tasusite ostude puhul, mis on otseselt seotud asjaomase tehinguga, näiteks ekspordi ja kolmandate riikide tarbijatele osutatud konkreetsete finantsteenuste puhul.

Ajutine maksumäär

Seda maksumäära kohaldatakse teatavate kaupade ja teenuste suhtes, mille puhul ei saa kasutada vähendatud maksumäära ja mille suhtes mõned ELi riigid 1. jaanuaril 1991 juba kohaldasid vähendatud maksumäära. Need riigid saavad jätkata hariliku maksumäära asemel sellise vähendatud maksumäära kohaldamist tingimusel, et see ei ole madalam kui 12%.

Ajutised määrad pidid kehtima üleminekuaja jooksul, et erandite kaotamine oleks pärast ühtse turu kehtima hakkamist 1. jaanuaril 1993 sujuvam. Need oli kavas järk-järgult kaotada.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.