Navigačný riadok

Aktualizované 13/06/2017

Slovensko - Uplatňovanie a odpočet DPH

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Bežné zdaňovacie obdobie pri DPH je jeden kalendárny mesiac. DPH môžete vykazovať aj štvrťročne; podmienkou je, že ste DPH platili počas minimálne 12 celých mesiacov a že máte nižší ročný obrat ako 100 000 EUR.

Za bežných okolností by sa daňové priznanie k DPH malo predložiť do 25 dní od konca každého zdaňovacieho obdobia. Existuje však niekoľko výnimiek z tohto pravidla, napríklad v prípade dodávok tovaru oslobodeného od daní alebo pri uplatňovaní odpočítania dane.

Viac informácií o tejto problematike získate na týchto stránkach vnútroštátneho portálu:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/zdanovacie-obdobieEnglish

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/_danove-podanieEnglish

https://podpora.financnasprava.sk/219854-Zda%C5%88ovacie-obdobieEnglish

https://www.financnasprava.sk/en/businesses/taxes-businesses/value-added-tax/rights-and-obligations-of-foreEnglish

Ak je výsledkom podania daňového priznania k DPH nadmerná daňová výhoda (daňový nedostatok), táto suma sa odpočíta od dane splatnej v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak v tomto období ešte stále nemôžete odpočítať nadmernú daňovú výhodu (v dôsledku pretrvávajúceho daňového nedostatku), daňový úrad vám vráti náležitú sumu do 30 dní.

V určitých prípadoch sa môže stať, že nebudete povinný predložiť daňové priznanie v nasledujúcom zdaňovacom období, a vtedy vám daňový úrad automaticky uhradí náležitú sumu do 30 dní od uplynutia tohto obdobia.

Viac informácií o týchto požiadavkách nájdete na týchto stránkach vnútroštátneho portálu:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/_financne-vyrovnanieEnglish

https://www.financnasprava.sk/en/businesses/taxes-businesses/value-added-tax/rights-and-obligations-of-foreEnglish

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo