Τελευταίος έλεγχος : 19/06/2018

ΦΠΑ επί των τιμολογίων

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Κανονικά, εάν είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΦΠΑ και πραγματοποιείτε πωλήσεις σε άλλες επιχειρήσεις, πρέπει να εκδίδετε τιμολόγιο ΦΠΑ — είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Πρέπει να προσθέτετε κατά κανόνα τον ΦΠΑ στην τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών στο τιμολόγιο.

Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα τιμολόγια που δίνετε σε πελάτες, μαζί με το ποσό του ΦΠΑ που χρεώνεται καθώς και άλλα τυποποιημένα στοιχεία.

Εξαιρέσεις

Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις ως προς τον κανόνα αυτό.

Για παράδειγμα, εάν παρέχετε μια υπηρεσία σε άλλη επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε χώρα της ΕΕ άλλη από αυτήν στην οποία έχει την έδρα της η επιχείρησή σας, ο ΦΠΑ δεν θα εμφανίζεται στο τιμολόγιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία δεν υπόκειται στον ΦΠΑ, αλλά απλώς ότι ο ΦΠΑ θα πρέπει να υπολογίζεται και να καταβάλλεται απευθείας από τον επιχειρηματικό σας εταίρο στην άλλη χώρα της ΕΕ.

Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν εξάγετε προϊόντα σε χώρες εκτός της ΕΕ, το τιμολόγιό σας δεν θα αναγράφει τον ΦΠΑ. Κατά κανόνα, ο αγοραστής στην τρίτη χώρα θα υπόκειται στους κανόνες εισαγωγής που ισχύουν στη χώρα του.

Προσεχείς κανονισμοί της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: