Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono : 20/06/2018

Przepisy dotyczące podatku VAT i stawki VAT

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

W UE obowiązują standardowe przepisy dotyczące VAT-u, ale ich stosowanie może się w praktyce różnić w zależności od kraju UE. Zazwyczaj musisz płacić VAT od wszystkich towarów i usług, w tym od sprzedaży konsumentowi końcowemu. VAT jest również pobierany na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego (zakup komponentów, montaż, transport itp.).

W przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę w UE VAT jest naliczany od większości transakcji sprzedaży i zakupu w UE.

VAT nie jest pobierany w przypadku eksportu do krajów spoza UE. W takim przypadku podatek od wartości dodanej jest płacony w kraju przywozu i trzeba przedstawić dowód, że towar został wywieziony do kraju spoza UE.

Więcej informacji na temat podatku VAT w poszczególnych krajach przedstawiono poniżej.

Wybierz kraj:

 • Rumuniaroen
 • Szwecjaseen
 • Słowacjasksken
 • Słoweniasislen
 • Węgryhuen
 • Włochyiten
 • Zjednoczone Królestwouken
 • Łotwalvlven

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana, możesz złożyć deklarację VAT online (w większości regionów) w następujących krajach UE:

Wybierz kraj:

 • Francjafrfr
 • Grecja*gr
 • Irlandiaieen
 • Litwaltlten
 • Maltamten
 • Niderlandynlen
 • Polska*pl
 • Portugalia*pt
 • Republika Czeska*cz
 • Rumuniaroen
 • Szwecjaseen
 • Słowacjasken
 • Słowenia*si
 • Węgry*hu
 • Włochyiten
 • Zjednoczone Królestwouken

  Zobacz również

  Udostępnij tę stronę: