Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 06/12/2017

Eżenzjonijiet mill-VAT

Xi oġġetti u servizzi bħall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u s-servizzi finanzjarji jistgħu jkunu eżenti mill-VAT.

Dan il-bejgħ huwa eżenti mill-VAT, mingħajr id-"dritt għal tnaqqis". Dan ifisser li ma tistax tnaqqas il-VAT li ħallast fuq xiri relatat ma' dan it-tip.

Reġistrar ta' negozju għall-VAT

Normalment, meta tagħmel xi bejgħ fin-negozju tiegħek jinħtieġlek tirreġistra għall-VAT. Meta tirreġistra n-negozju tiegħek għall-VAT, jinħariġlek numru ta' identifikazzjoni tal-VAT.

Iżda, fil-każijiet li ġejjin ir-reġistrazzjoni mhix meħtieġa.

Bejgħ eżenti mill-VAT

Jekk tagħmel bejgħ ta' prodotti jew servizzi li huma kkunsidrati eżenti mill-VAT mhux dejjem ikollok tirreġistra n-negozju tiegħek għall-VAT.

Skemi speċjali

Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE tista' tapplika għal skema speċjali li tgħin lin-negozji żgħar bħal dawk li jkun għadhom qed jibdew. Jekk il-kumpanija tiegħek tagħmel prodotti jew servizzi taxxabbli taħt ċertu limitu annwali, tista' tkun eżenti mill-VAT. Dan ifisser li ma tħallasx il-VAT lill-awtorità tat-taxxa iżda lanqas ma tkun tista' tnaqqas il-VAT jew tindika l-VAT fuq il-fatturi. Inti tista' — jekk tippreferi — volontarjament tagħżel l-arranġamenti normali tal-VAT, f'liema każ trid tħallas il-VAT u, konsegwentement, tkun tista' tnaqqas il-VAT.

Tajjeb li tkun taf li dawn il-limiti jvarjaw minn pajjiż għal ieħor u jistgħu japplikaw kundizzjonijiet speċjali.

LIMITI TAL-VAT - skont il-pajjiż

(Tabella aġġornata l-aħħar f'April 2017)

Stat Membru Kodiċi tal-pajjiż Limiti għall-applikazzjoni tal-iskema speċjali għal akkwisti minn persuni taxxabbli mhux intitolati li jnaqqsu t-taxxa tal-input u minn persuni ġuridiċi mhux taxxabbli Limiti għall-applikazzjoni tal-iskema speċjali għal bejgħ mill-bogħod Eżenzjoni għall-intrapriżi żgħar
    Munita nazzjonali Ekwivalenti tal-euro* Munita nazzjonali L-ekwivalenti tal-euro* Munita nazzjonali L-ekwivalenti tal-euro*
L-Awstrija AT EUR 11 000   EUR 35 000  

EUR

30 000

 
Il-Belġju BE EUR 11 200   EUR 35 000   EUR 25 000  
Il-Bulgarija BG BGN 20 000 EUR 10 226 BGN 70 000 EUR 35 791 BGN 50 000 EUR 25 565
Ċipru CY EUR 10 251.61   EUR 35 000   EUR 15 600  
Ir-Repubblika Ċeka CZ CZK 326 000 EUR 12 064 CZK 1 140 000 EUR 42 189 CZK 1 000 000 EUR 37 008
Il-Ġermanja DE EUR 12 500   EUR 100 000   EUR 17 500  
Id-Danimarka DK DKK 80 000 EUR 10 762 DKK 280 000 EUR 37 668 DKK 50 000 EUR 6 726
L-Estonja EE EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 16 000  
Il-Greċja EL EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 10 000  
Spanja ES EUR 10 000   EUR 35 000   Xejn Xejn
Il-Finlandja FI EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 10 000  
Franza FR EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 82 800 jew EUR 42 900 jew EUR 33 100  
Il-Kroazja HR HRK 77 000 EUR 10 332 HRK 270 000 EUR 36 231 HRK 230 000 EUR 30 864
L-Ungerija HU   EUR 10 000   EUR 35 000 HUF 8 000 000 EUR 26 067
L-Irlanda IE EUR 41 000   EUR 35 000   EUR 75 000 jew EUR 37 500  
L-Italja IT EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 25 000 jew EUR 30 000 jew EUR 40 000 jew EUR 50 000  
Il-Litwanja LT EUR 14 000   EUR 35 000   EUR 45 000  
Il-Lussemburgu LU EUR 10 000   EUR 100 000   EUR 30 000  
Il-Latvja LV EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 50 000  
Malta MT EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 35 000 jew EUR 24 000 jew EUR 14 000  
In-Netherlands NL EUR 10 000   EUR 100 000   Xejn Xejn
Il-Polonja PL PLN 50 000 EUR 11 610 PLN 160 000 EUR 37 154 PLN 200 000 EUR 46 442
Il-Portugall PT EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 10 000 jew EUR 12 500  
Ir-Rumanija RO RON 34 000 EUR 7 530 RON 118 000 EUR 26 135 RON 220 000 EUR 48 725
L-Iżvezja SE SEK 90 000 EUR 9 505 SEK 320 000 EUR 33 794 SEK 30 000 EUR 3 168
Is-Slovakkja SK EUR 13 941.45   EUR 35 000   EUR 49 790  
Is-Slovenja SI EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 50 000  
Ir-Renju Unit UK GBP 83 000 EUR 97 808 GBP 70 000 EUR 82 489 GBP 83 000 EUR 97 808
*Rati referenzjarji tal-kambju barrani tal-euro kif ippubblikati mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-21 ta' Frar 2017 (ħlief ir-Rumanija fejn il-limiti espressi f'RON huma bbażati fuq il-valuri tal-EUR għall-iskemi speċjali bir-rata tal-kambju fid-data tal-adeżjoni, jiġifieri l-1.1.2007)

F'xi pajjiżi, m'hemmx limitu għall-iskema speċjali u n-negozji għandhom jirreġistraw malli jagħmlu kwalunkwe bejgħ taxxabbli. Il-limitu japplika biss għal negozji stabbiliti f'dak il-pajjiż u mhux l-intrapriżi bbażati barra l-pajjiż.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.