Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 06/12/2017

Απαλλαγές από τον ΦΠΑ

Ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μπορούν να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Οι πωλήσεις αυτές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, χωρίς "δικαίωμα έκπτωσης". Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε τον ΦΠΑ που έχετε καταβάλει για αγορές που έχουν σχέση με τις πωλήσεις αυτές.

Εγγραφή επιχειρήσεων στο μητρώο ΦΠΑ

Κατά κανόνα, όταν πραγματοποιείτε πωλήσεις στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο ΦΠΑ. Κατά την εγγραφή σας στο μητρώο ΦΠΑ, θα σας χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ.

Ωστόσο, στις ακόλουθες περιπτώσεις η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη.

Πωλήσεις που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ

Αν πωλείτε προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρούνται ως απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ, δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να εγγράψετε την επιχείρησή σας στο μητρώο ΦΠΑ.

Ειδικά καθεστώτα

Στις περισσότερες χώρες είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για ένταξη σε ειδικό καθεστώς ως βοήθεια σε μικρές επιχειρήσεις, όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Αν η επιχείρησή σας πραγματοποιεί φορολογητέες παραδόσεις προϊόντων ή παροχές υπηρεσιών οι οποίες είναι μικρότερες από ένα ορισμένο ετήσιο όριο, μπορεί να απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καταβάλλει ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές, αλλά μετά δεν θα μπορεί να προβεί σε έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών ή σε αναγραφή του ΦΠΑ στα τιμολόγια. Μπορείτε, αν επιθυμείτε, να επιλέξετε το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οπότε θα πρέπει να καταβάλλετε ΦΠΑ και, κατά συνέπεια, θα μπορείτε να προβείτε σε έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα εν λόγω όρια ή τα κατώτατα όρια διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μπορεί να ισχύουν ειδικοί όροι.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΦΠΑ - ανά χώρα

(Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε τελευταία τον Απρίλιο του 2017)

Κράτος μέλος Κωδικός χώρας Κατώτατο όριο για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος για αγορές που πραγματοποιούν φορολογούμενοι χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου επί των εισροών και μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα Κατώτατο όριο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις εξ αποστάσεως Απαλλαγή για τις μικρές επιχειρήσεις
    Εθνικό νόμισμα Ισόποσο σε ευρώ* Εθνικό νόμισμα Ισόποσο σε ευρώ* Εθνικό νόμισμα Ισόποσο σε ευρώ*
Αυστρία AT EUR 11 000   EUR 35 000  

EUR

30 000

 
Βέλγιο BE EUR 11 200   EUR 35 000   EUR 25 000  
Βουλγαρία BG BGN 20 000 EUR 10 226 BGN 70 000 EUR 35 791 BGN 50 000 EUR 25 565
Κύπρος CY EUR 10 251.61   EUR 35 000   EUR 15 600  
Τσεχική Δημοκρατία CZ CZK 326 000 EUR 12 064 CZK 1 140 000 EUR 42 189 CZK 1 000 000 EUR 37 008
Γερμανία DE EUR 12 500   EUR 100 000   EUR 17 500  
Δανία DK DKK 80 000 EUR 10 762 DKK 280 000 EUR 37 668 DKK 50 000 EUR 6 726
Εσθονία EE EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 16 000  
Ελλάδα EL EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 10 000  
Ισπανία ES EUR 10 000   EUR 35 000   Ουδέν Ουδέν
Φινλανδία FI EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 10 000  
Γαλλία FR EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 82 800 ή EUR 42 900 ή EUR 33 100  
Κροατία HR HRK 77 000 EUR 10 332 HRK 270 000 EUR 36 231 HRK 230 000 EUR 30 864
Ουγγαρία HU   EUR 10 000   EUR 35 000 HUF 8 000 000 EUR 26 067
Ιρλανδία IE EUR 41 000   EUR 35 000   EUR 75 000 Ή EUR 37 500  
Ιταλία IT EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 25 000 ή EUR 30 000 ή EUR 40 000 ή EUR 50 000  
Λιθουανία LT EUR 14 000   EUR 35 000   EUR 45 000  
Λουξεμβούργο LU EUR 10 000   EUR 100 000   EUR 30 000  
Λετονία LV EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 50 000  
Μάλτα MT EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 35 000 ή EUR 24 000 ή EUR 14 000  
Κάτω Χώρες NL EUR 10 000   EUR 100 000   Ουδέν Ουδέν
Πολωνία PL PLN 50 000 EUR 11 610 PLN 160 000 EUR 37 154 PLN 200 000 EUR 46 442
Πορτογαλία PT EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 10 000 ή EUR 12 500  
Ρουμανία RO RON 34 000 EUR 7 530 RON 118 000 EUR 26 135 RON 220 000 EUR 48 725
Σουηδία SE SEK 90 000 EUR 9 505 SEK 320 000 EUR 33 794 SEK 30 000 EUR 3 168
Σλοβακία SK EUR 13 941,45   EUR 35 000   EUR 49 790  
Σλοβενία SI EUR 10 000   EUR 35 000   EUR 50 000  
Ηνωμένο Βασίλειο UK GBP 83 000 EUR 97 808 GBP 70 000 EUR 82 489 GBP 83 000 EUR 97 808

*Συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 21 Φεβρουαρίου 2017 (με εξαίρεση τη Ρουμανία για την οποία τα κατώτατα όρια εκφράζονται σε και υπολογίζονται με βάση τις τιμές EUR για ειδικά καθεστώτα σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία προσχώρησης, δηλ. την 1.1.2007)

Σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχει όριο όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα και οι επιχειρήσεις οφείλουν να εγγραφούν στο μητρώο αμέσως μόλις πραγματοποιήσουν φορολογητέες πωλήσεις. Το όριο κάθε χώρας ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε αυτή τη χώρα και όχι για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.