Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 25/05/2018

Απαλλαγές από τον ΦΠΑ

Ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μπορούν να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Οι πωλήσεις αυτές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, χωρίς «δικαίωμα έκπτωσης». Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε τον ΦΠΑ που έχετε καταβάλει για αγορές που έχουν σχέση με τις πωλήσεις αυτές.

Εγγραφή επιχειρήσεων στο μητρώο ΦΠΑ

Κατά κανόνα, όταν πραγματοποιείτε πωλήσεις στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο ΦΠΑ. Κατά την εγγραφή σας στο μητρώο ΦΠΑ, θα σας χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ.

Αν πωλείτε προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρείται ότι απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να εγγράψετε την επιχείρησή σας στο μητρώο ΦΠΑ.

Απαλλαγές από τον ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ μπορείτε να ζητήσετε την υπαγωγή σας σε ειδικό καθεστώς που σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε συναλλαγές υπό ορισμένες προϋποθέσεις χωρίς να υποχρεούστε να χρεώνετε ΦΠΑ. Αν η επιχείρησή σας πραγματοποιεί φορολογητέες παραδόσεις προϊόντων ή παροχές υπηρεσιών οι οποίες είναι μικρότερες από ένα ορισμένο ετήσιο όριο, μπορεί να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καταβάλλετε ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές, δεν θα μπορείτε όμως να προβαίνετε σε έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών ή σε αναγραφή του ΦΠΑ στα τιμολόγια. Μπορείτε, αν επιθυμείτε, να επιλέξετε το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οπότε θα πρέπει να καταβάλλετε ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, θα έχετε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα εν λόγω όρια διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μπορεί να ισχύουν ειδικοί όροι. Σε ορισμένες χώρες δεν προβλέπεται απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο αμέσως μόλις πραγματοποιήσετε φορολογητέες πωλήσεις.

Το καθεστώς δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • πωλήσεις από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλες χώρες της ΕΕ
  • περιστασιακή οικονομική δραστηριότητα
  • απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ πωλήσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων σε πελάτες που είναι εγκατεστημένοι άλλη χώρα της ΕΕ
  • τυχόν άλλες συναλλαγές όπως ορίζονται από κάθε χώρα της ΕΕ.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΦΠΑ - ανά χώρα

(Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε τελευταία τον Μάιο του 2018)

Κράτος μέλος Απαλλαγή για μικρές επιχειρήσεις
  Εθνικό νόμισμα Ισόποσο σε ευρώ*
Αυστρία

30.000 EUR

 
Βέλγιο 25.000 EUR  
Βουλγαρία 50.000 BGN 25.565 EUR
Κύπρος 15.600 EUR  
Τσεχική Δημοκρατία 1.000.000 CZK 39.362 EUR
Γερμανία 17.500 EUR  
Δανία 50.000 DKK 6.713 EUR
Εσθονία 40.000 EUR  
Ελλάδα 10.000 EUR  
Ισπανία Ουδέν Ουδέν
Φινλανδία 10.000 EUR  
Γαλλία 82.800 EUR ή 42.900 EUR ή 33.100 EUR  
Κροατία 300.000 HRK 40.324 EUR
Ουγγαρία 8.000.000 HUF 25.567 EUR
Ιρλανδία 75.000 EUR Ή 37.500 EUR  
Ιταλία 65.000 EUR  
Λιθουανία 45.000 EUR  
Λουξεμβούργο 30.000 EUR  
Λετονία 40.000 EUR  
Μάλτα 35.000 EUR ή 24.000 EUR ή 14.000 EUR  
Κάτω Χώρες Ουδέν Ουδέν
Πολωνία 200.000 PLN 47.324 EUR
Πορτογαλία 10.000 EUR ή 12.500 EUR  
Ρουμανία 220.000 RON 47.180 EUR
Σουηδία 30.000 SEK 2.943 EUR
Σλοβακία 49.790 EUR  
Σλοβενία 50.000 EUR  
Ηνωμένο Βασίλειο 85.000 97.382 EUR
*Συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την 23η Μαρτίου 2018 (με εξαίρεση τη Ρουμανία όπου τα κατώτατα όρια εκφρασμένα σε RON βασίζονται στις αξίες σε ευρώ για ειδικά καθεστώτα στη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημερομηνία προσχώρησης, δηλαδή την 1.1.2007)

Φορολογική ελάφρυνση (προοδευτικές μειώσεις)

Οι μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από ένα καθορισμένο κατώτατο όριο ενδεχομένως να μπορούν να επωφεληθούν από προοδευτικές μειώσεις. Ακόμη και αν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη για υπαγωγή στο καθεστώς, οφείλετε να εγγραφείτε σε μητρώο ΦΠΑ. Ωστόσο, θα δικαιούστε ελάφρυνση για ένα μέρος του κύκλου εργασιών σας. Η ελάφρυνση μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνεται ο κύκλος εργασιών σας μέχρις ότου επιτευχθεί το κατώτατο όριο το οποίο έχει καθορίσει η χώρα της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας.

Τα κατώτατα αυτά όρια ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και μπορεί να ισχύουν ειδικοί όροι. Επί του παρόντος λίγες μόνο χώρες εφαρμόζουν αυτό το καθεστώς.

Το καθεστώς δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • πωλήσεις από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλες χώρες της ΕΕ
  • περιστασιακή οικονομική δραστηριότητα
  • απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ πωλήσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων σε πελάτες που είναι εγκατεστημένοι άλλη χώρα της ΕΕ
  • τυχόν άλλες συναλλαγές όπως ορίζονται από κάθε χώρα της ΕΕ.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.