Laatste controle: 07/07/2022

Btw-regels en -tarieven: normale, speciale en verlaagde tarieven

De belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een verbruiksbelasting op bijna alle goederen en diensten die worden gekocht en verkocht voor gebruik of verbruik in de EU (In dit geval de 27 EU-lidstaten).

De EU heeft gestandaardiseerde btw-regels, maar de toepassing van die regels verschilt van land tot land. Meestal moet u btw betalen op alle goederen en diensten in alle stadia van de leveringsketen tot en met de verkoop aan de eindverbruiker. Dat wil zeggen van het begin tot het einde van het productieproces, bijvoorbeeld van de inkoop van onderdelen, via tussenstappen zoals vervoer, assemblage en verpakking, tot en met verzekering en verzending naar de eindverbruiker.

Wanneer wordt btw in rekening gebracht?

Bedrijven die in de EU zijn gevestigd, zijn over de aankoop- en verkoop van goederen binnen de EU meestal btw verschuldigd. De btw wordt dan in rekening gebracht en moet worden betaald in het EU-land waar de goederen door de consument worden gebruikt. Diensten worden belast in het EU-land waar ze worden geleverd.

Over goederen die worden uitgevoerd naar landen buiten de EU is geen btw verschuldigd. De btw moet dan worden betaald in het land van bestemming en als exporteur hoeft u geen aangifte te doen. U moet wel bij de belastingdienst bewijzen overleggen waaruit blijkt dat de goederen zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld een kopie van een factuur, een vervoersdocument of een invoerverklaring uit een land buiten de EU.

Alleen dan mag u de btw die u al bij eerdere transacties in verband met de uitgevoerde goederen heeft betaald, volledig aftrekken. Kunt u geen bewijzen overleggen, dan heeft u geen recht op terugbetaling van btw voor de uitgevoerde goederen.

Nationale btw-regels

De toepassing van de btw-regels verschilt van land tot land. Meer over de regels in het land waar uw bedrijf actief is.

Kies een land

Een btw-aangifte online indienen

Als uw bedrijf in de EU geregistreerd is, kunt u uw btw in (de meeste regio’s van) de volgende EU-landen online terugvragen:

Kies een land

Hoewel er in de hele EU btw wordt geheven, mogen de lidstaten zelf de hoogte daarvan bepalen. U vindt de tarieven in de tabel hieronder, maar als u zeker wilt zijn welke tarieven momenteel gelden, kunt u contact opnemen met de belastingdienst in uw land.

Btw-tarieven

Het btw-tarief is afhankelijk van het EU-land en van het product of de dienst waarop de transactie betrekking heeft. Er bestaan ook speciale tarieven die door bepaalde EU-landen werden toegepast voor zij lid van de EU werden.

Btw-tarieven in de EU-landen

Hoewel er in de hele EU btw wordt geheven, mogen de EU-landen zelf de hoogte daarvan bepalen. U vindt de huidige tarieven in onderstaande tabel. Bij de btw-instanties van uw land kunt u navragen of deze tarieven helemaal actueel zijn.

Btw-tarieven in de EU-landen

Lijst van btw-tarieven in de EU-landen (op 23 maart 2022)
Lidstaat Landcode Normaal tarief Verlaagd tarief Superverlaagd tarief "Parking"-tarief
Oostenrijk AT 20 10 / 13 - 13
België BE 21 6 / 12 - 12
Bulgarije BG 20 9 - -
Cyprus CY 19 5 / 9 - -
Tsjechië CZ 21 10 / 15 - -
Duitsland DE 19 7 - -
Denemarken DK 25 - - -
Estland EE 20 9 - -
Griekenland EL 24 6 / 13 - -
Spanje ES 21 10 4 -
Finland FI 24 10 / 14 - -
Frankrijk FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Kroatië HR 25 5 / 13 - -
Hongarije HU 27 5 / 18 - -
Ierland IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Italië IT 22 5 / 10 4 -
Litouwen LT 21 5 / 9 - -
Luxemburg LU 17 8 3 14
Letland LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Nederland NL 21 9 - -
Polen PL 23 5 / 8 - -
Portugal PT 23 6 / 13 - 13
Roemenië RO 19 5 / 9 - -
Zweden SE 25 6 / 12 - -
Slovenië SI 22 5 / 9,5 - -
Slowakije SK 20 10 - -

Normaal tarief

In elk EU-land geldt voor de meeste goederen en diensten het normale tarief. Dit tarief bedraagt minimaal 15%.

Verlaagd tarief

Er kunnen een of twee verlaagde tarieven gelden voor bepaalde producten en goederen (op basis van de lijst van bijlage III van de btw-richtlijn), maar meestal niet voor elektronisch geleverde diensten. Deze verlaagde tarieven bedragen minstens 5%.

Speciale tarieven

Sommige EU-landen mogen op bepaalde producten speciale btw-tarieven toepassen. Deze speciale tarieven gelden in EU-landen waar deze tarieven al op 1 januari 1991 van kracht waren.

De bedoeling was om voor een vlottere overgang naar de btw-regels van de EU te zorgen bij de invoering van de interne markt op 1 januari 1993, maar ze moesten eigenlijk geleidelijk worden uitgefaseerd.

Er zijn drie soorten speciale tarieven:

Superverlaagde tarieven

Superverlaagde tarieven van minder dan 5% gelden voor een beperkte lijst van goederen en diensten in bepaalde EU-landen.

Nultarief

Voor sommige leveringen geldt in bepaalde EU-landen het nultarief. De consument betaalt dan geen btw voor de gekochte producten en als ondernemer behoudt u het recht om de al betaalde btw af te trekken voor deze producten.

Parkingtarieven (of tussentarieven)

In bepaalde EU-landen gelden voor sommige goederen en diensten die niet voorkomen in bijlage III bij de btw-richtlijn, de zogenaamde parkingtarieven. De betrokken landen mogen op deze goederen en diensten een verlaagd tarief van minimaal 12% blijven toepassen.

Zie ook

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: