Available languages:

Laatste controle: 17/09/2018

Btw-teruggave – België

Uitgavencategorieën waarvoor geen btw-teruggave mogelijk is

Voor bepaalde categorieën uitgaven is geen btw-teruggave mogelijk. In België zijn dat:

  • leveringen en intracommunautaire verwervingen van tabaksproducten
  • leveringen en intracommunautaire verwervingen van alcoholhoudende dranken, daaronder niet begrepen die welke bestemd zijn om te worden wederverkocht of om te worden verkocht of om te worden verstrekt ter uitvoering van een dienst
  • kosten van logies, maaltijden en dranken voor verbruik ter plaatse, daaronder niet begrepen de kosten die worden gedaan voor het personeel dat buiten de onderneming belast is met een levering van goederen of een dienstverrichting, of door belastingplichtigen die op hun beurt dezelfde diensten tegen vergoeding verstrekken
  • kosten van onthaal (alle kosten voor public relations)
  • goederen en de diensten die andere belastingplichtigen aan reisbureaus leveren ten behoeve van alle prestaties die deel uitmaken van of behoren tot een reis en die rechtstreeks de reizigers ten goede komen (margeregeling voor reisbureaus)
  • de aan- en verkoop van tweedehandsauto's en andere goederen door belastingplichtigen binnen de margeregeling voor tweedehandsgoederen

U kunt meer hierover lezen op het nationale belastingportaal .

Teruggavevoorwaarden

In België kunnen de autoriteiten ook btw teruggeven aan bedrijven die buiten de EU gevestigd zijn, zelfs indien de autoriteiten van dat land geen vergelijkbare teruggaveregeling hebben voor Belgische bedrijven (geen verplichte wederkerigheid).

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: