Navigatsioonitee

Viimati ajakohastatud 13/06/2018

Idufirma

Alates 30. märtsist 2019 lõpetatakse kõigi ELi õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva või kui Euroopa Ülemkogu ja Ühendkuningriik otsustavad ühehäälselt kaheaastast läbirääkimiste perioodi pikendada. Lisateave õiguslike tagajärgede kohta ettevõtjatele:

Kui soovite alustada uut ettevõtet või laiendada oma ettevõte tegevust teise ELi riiki, on teil vaja teada selles riigis kehtivaid nõudeid ja seal tegutseva riikliku kontaktpunkti andmeid.

Leidke erinevates ELi liikmesriikides üles ettevõtlusega alustamiseks õige koht:

Valige riik

Valige riik


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Teie õigused

ELi kodanikuna on teil õigus

  • asutada oma ettevõte (kasvõi füüsilisest isikust ettevõtjana) mis tahes ELi riigis või Islandil, Norras või Liechtensteinis;
  • luua filiaal juba ühes ELi liikmesriigis registreeritud ning ELis tegutsevale äriühingule.

Nõuded

Nõuded on riigiti erinevad. EL kutsub liikmesriike siiski üles täitma uue ettevõtte alustamise hõlbustamiseks teatavaid eesmärke:

  • äriühingu asutamisele ei tohiks kuluda rohkem kui 3 tööpäeva;
  • selle asutamisega seotud kulud ei tohiks olla suuremad kui 100 eurot;
  • kõiki asjaomaseid menetlusi peaks olema võimalik ajada ühe haldusasutuse vahendusel;
  • kõiki registreerimistoiminguid peaks olema võimalik teha veebipõhiselt;
  • äriühingut peaks olema võimalik registreerida teises ELi liikmesriigis veebipõhiselt ( riiklike kontaktpunktide vahendusel).

Rahastamine ja toetused

Idufirmasid saab toetada mitmesugustest ELi fondidest. Selleks et leida teie vajadustele vastav fond, otsige veebisaidilt Startup Europe ClubEnglish rahastamisvõimalusiEnglish.

Oma ettevõtte tegevuse laiendamisel või arendamisel võite abi saada ka platvormilt Startup Europe PartnershipEnglish

Kui soovite teha oma ettevõtlusprojekti nähtavamaks, registreerige see Euroopa investeerimisprojektide portaalis. Portaali kaudu saate võtta ühendust võimalike rahvusvaheliste investoritega.

Vt ka:

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Ühtsed kontaktpunktid

Riiklik teave ettevõtte tegevuse laiendamise kohta mõnes teises ELi liikmesriigis.