Navigācijas ceļš

Atjaunināts 11/12/2017

Personāla apmaiņas programma (MobiliseSME)

Projekts "MobiliseSME" ir eksperimentāla mobilitātes programma, kas piedāvā iespēju piedalīties darbinieku pārrobežu apmaiņā. Programmas mērķis ir uzlabot sadarbību un veicināt zināšanu apmaiņu starp uzņēmumiem, kuri atrodas dažādās valstīs. Projekts saņem finansējumu no ES nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas un no projekta partneriemitalianoDeutschespañolfrançaisEnglish.

Kā tas notiek?

Jūsu uzņēmums var vai nu uzņemt apmaiņas dalībnieku, vai nosūtīt savu darbinieku apmaiņā uz citu valsti. Lai piedalītos, jums jāreģistrējas darbinieku piemeklēšanas platformāDeutschespañolfrançaisitalianoEnglish, kur varat ievadīt ziņas par nosūtāmā vai uzņemamā darbinieka profilu.

Kad platformā ir atrasts partneruzņēmums, nosūtiet pieteikumu attiecīgajam valsts kontaktpunktam, ko jums norādīs reģistrēšanās gaitā un kas apstiprinās jūsu apmaiņas projektu.

Apmaiņas periodi var būt dažādi: 2 nedēļas, 1 mēnesis, 1,5 mēneši un 2 mēneši. Pieteikties var līdz 31. jūlijam. Eksperimentālā programma turpināsies līdz 2017. gada septembrim, bet darbinieku apmaiņai jābeidzas ne vēlāk kā 2017. gada 15. septembrī.

Kas var pieteikties?

Piemērotās valstis

Lai piedalītos šajā programmā, jūsu uzņēmumam jābūt no kādas no šīm valstīm:

  • ES dalībvalstis;
  • kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis (Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija, Turcija, Bosnija un Hercegovina, Kosova);
  • EEZ un EBTA valstis (Lihtenšteina, Islande, Norvēģija).

Apmaiņas dalībnieku uzņemšana

Apmaiņas dalībniekus var uzņemt jebkāda lieluma un veida uzņēmums, apmaiņu skaits nav ierobežots.

Apmaiņas dalībnieku nosūtīšana

Nosūtīt darbiniekus apmaiņas projektā var tikai šādi uzņēmumi:

  • mikrouzņēmumi vai mazie un vidējie uzņēmumi (MVU);
  • individuālie uzņēmumi
    (tikai šādās brīvajās profesijās: advokāti, notāri, nodokļu grāmatveži, sertificēti finanšu revidenti, ārsti, farmaceiti, psihologi, arhitekti, inženieri).

Uzņēmumi var apmaiņā nosūtīt ne vairāk kā 2 darbiniekus.

Finansiāls atbalsts

Ja jūsu apmaiņa ir apstiprināta, tās dalībnieks saņems finansiālu atbalstu ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai. Summa ir ierobežota.

Atbalsts dažādās valstīs

Uzturēšanās valsts 2 nedēļas 4 nedēļas 6 nedēļas 8 nedēļas
Maksimālā summa katrā periodā, uzturoties šajā valstī (€)
Albānija 567 756 1008 1260
Austrija 972 1296 1728 2160
Beļģija 900 1200 1600 2000
Bulgārija 603 804 1072 1340
Čehija 657 876 1168 1460
Horvātija 774 1032 1376 1720
Kipra 846 1128 1504 1880
Dānija 1170 1560 2080 2600
Igaunija 720 960 1280 1600
Somija 1026 1368 1824 2280
Francija 972 1296 1728 2160
Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika 603 804 1072 1340
Vācija 900 1200 1600 2000
Grieķija 846 1128 1504 1880
Ungārija 720 960 1280 1600
Islande 972 1296 1728 2160
Īrija 1080 1440 1920 2400
Itālija 972 1296 1728 2160
Latvija 657 876 1168 1460
Lihtenšteina 1170 1560 2080 2600
Lietuva 603 804 1072 1340
Luksemburga 900 1200 1600 2000
Malta 774 1032 1376 1720
Melnkalne 603 804 1072 1340
Nīderlande 900 1200 1600 2000
Norvēģija 1170 1560 2080 2600
Polija 657 876 1168 1460
Portugāle 846 1128 1504 1880
Rumānija 603 804 1072 1340
Serbija 603 804 1072 1340
Slovēnija 774 1032 1376 1720
Slovākija 657 876 1168 1460
Spānija 900 1200 1600 2000
Zviedrija 1026 1378 1824 2280
Turcija 810 1080 1440 1800
Lielbritānija 1080 1440 1920 2400
ES attālākie reģioni 1170 1560 2080 2600

Vairāk par šo programmu varat izlasīt "MobiliseSME" tīmekļa vietnēDeutschespañolfrançaisitalianoEnglish

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Jūsu EURES padomdevējs

Jūsu EURES padomdevējs pastāstīs par darba noteikumiem un palīdzēs jums darbā pieņemšanas procedūrās gan jūsu valstī, gan pierobežas reģionos.

Eiropas Ombuds

Varat iesniegt sūdzību par ES iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru.