Navigatsioonitee

Ajakohastatud 11/12/2017

Töötajavahetuskava (MobiliseSME)

MobiliseSME on katsejärgus liikuvusprojekt, mis annab töötajatele võimaluse osaleda piiriüleses töötajavahetuses. Selle eesmärk on tihendada koostööd ja hõlbustada teadmiste jagamist eri riikides asuvate ettevõtete vahel. Projekti rahastavad Euroopa Liit Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmist ja projekti partneriditalianoDeutschespañolfrançaisEnglish.

Kuidas see toimib?

Teie ettevõte saab vastu võtta vahetustöötaja või saata oma töötaja vahetusega teise ettevõttesse. Osalemiseks tuleb registreeruda kontaktplatvormilDeutschespañolfrançaisitalianoEnglish, kus saate kirjeldada vahetustöötajat, keda soovite teise ettevõttesse saata või sealt vastu võtta.

Kui olete platvormi kaudu teise ettevõttega kontakti saanud, tuleb vahetuse kinnitamiseks saata taotlus riiklikule kontaktpunktile (mis määratakse teile registreerumisel).

Vahetus võib kesta kaks nädalat, ühe kuu, poolteist kuud või kaks kuud. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. juuli 2017. Katseprojekt kestab kuni septembrini 2017 ja töötajavahetus peab lõppema hiljemalt 15. septembril 2017.

Kes saavad osaleda?

Osalemistingimustele vastavad riigid

Projektis osalemiseks peab teie ettevõte asuma ühes järgmistest riikidest:

  • ELi liikmesriik
  • kandidaatriik või potentsiaalne kandidaatriik (Albaania, Makedoonia, Montenegro, Serbia, Türgi, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo)
  • EMP või EFTA riik (Liechtenstein, Island, Norra)

Vahetustöötajat vastu võtvad ettevõtted

Vahetustöötajat vastu võtva ettevõtte suurusele ega vahetuste arvule piiranguid ei ole.

Vahetustöötajat saatvad ettevõtted

Töötajavahetusse saavad töötajaid saata ainult järgmist liiki ettevõtted.

Ettevõte saab töötajavahetusse saata kuni kaks töötajat.

Rahaline toetus

Kui teie soovitud vahetus kiidetakse heaks, saab vahetuses osalev töötaja reisi- ja elamiskulude katteks toetust, mille piirmäär on kindlaks määratud.

Rahaline toetus riigiti

Sihtriik 2 nädalat 4 nädalat 6 nädalat 8 nädalat
Toetuse maksimumsumma riigis viibimise ajal (eurodes).
Albaania 567 756 1008 1260
Austria 972 1296 1728 2160
Belgia 900 1200 1600 2000
Bulgaaria 603 804 1072 1340
Tšehhi Vabariik 657 876 1168 1460
Horvaatia 774 1032 1376 1720
Küpros 846 1128 1504 1880
Taani 1170 1560 2080 2600
Eesti 720 960 1280 1600
Soome 1026 1368 1824 2280
Prantsusmaa 972 1296 1728 2160
Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik 603 804 1072 1340
Saksamaa 900 1200 1600 2000
Kreeka 846 1128 1504 1880
Ungari 720 960 1280 1600
Island 972 1296 1728 2160
Iirimaa 1080 1440 1920 2400
Itaalia 972 1296 1728 2160
Läti 657 876 1168 1460
Liechtenstein 1170 1560 2080 2600
Leedu 603 804 1072 1340
Luksemburg 900 1200 1600 2000
Malta 774 1032 1376 1720
Montenegro 603 804 1072 1340
Madalmaad 900 1200 1600 2000
Norra 1170 1560 2080 2600
Poola 657 876 1168 1460
Portugal 846 1128 1504 1880
Rumeenia 603 804 1072 1340
Serbia 603 804 1072 1340
Sloveenia 774 1032 1376 1720
Slovakkia 657 876 1168 1460
Hispaania 900 1200 1600 2000
Rootsi 1026 1378 1824 2280
Türgi 810 1080 1440 1800
Ühendkuningriik 1080 1440 1920 2400
Äärepoolseimad piirkonnad (EL) 1170 1560 2080 2600

Projekti kohta leiate lisateavet MobiliseSME veebisaidiltDeutschespañolfrançaisitalianoEnglish.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid töötajate värbamisel kodumaal või piiriüleselt.

Euroopa Ombudsman

Kui soovite esitada kaebust ELi institutsiooni, ameti, büroo või agentuuri kohta.