Navigointipolku

Päivitetty 06/12/2017

Sulautumat ulkomaisten yritysten kanssa

Yksi vaihtoehto liiketoiminnan laajentamiseen on sulautua jonkin toisen yrityksen kanssa tai hankkia se omistukseensa. Seuraavat säännöt koskevat osakeyhtiöitä tilanteessa, jossa niihin sovelletaan vähintään kahden eri EU-maan lainsäädäntöä.

Minkälaisia sulautumia säännöt koskevat?

EU-sääntöjä sovelletaan seuraavissa kolmessa tapauksessa:

 • yhden tai useamman yrityksen ostaa kolmas yritys, jolloin ostettavien yritysten varat ja vastuut siirtyvät ostavalle yritykselle. Käytännössä tämä tarkoittaa ostettujen yritysten purkamista, vaikka virallisesti tätä ei katsota niiden asettamiseksi selvitystilaan. Ostavan yrityksen on annettava yrityksen pääomaa edustavia arvopapereita (kuten osakkeita) vastineeksi varoista, joita se saa siirron kautta. Myös käteismaksu voi olla tarpeen, ja se voi enimmillään edustaa 10 prosenttia ostavan yrityksen arvopapereiden nimellis- tai kirjanpitoarvosta.
 • vähintään kaksi yritystä siirtää varansa ja vastuunsa kokonaan uudelle yritykselle, jonka ne aikovat perustaa. Tällöin varansa siirtävät yritykset puretaan menettelyn päätteeksi ilman virallista selvitystilamenettelyä. Uuden yrityksen on annettava arvopapereita (kuten osakkeita), jotka edustavat sen pääomaa varojaan siirtäville yrityksille. Myös käteismaksu voi tulla kyseeseen, ja se voi enimmillään edustaa 10 prosenttia näiden arvopapereiden nimellis- tai kirjanpitoarvosta.
 • yritys siirtää kaikki varansa ja vastuunsa toiselle yritykselle, joka pitää jo hallussaan kaikkia sen arvopapereita. Siirron jälkeen varat siirtävä yritys lakkautetaan ilman virallista selvitystilamenettelyä.

EU-mailla on oikeus olla soveltamatta näitä sääntöjä rajat ylittäviin yrityssulautumiin, joissa on mukana osuustoiminnallisia yhtiöitä, vaikka ne määritelmänsä puolesta olisivatkin osakeyhtiöitä.

Alla kuvattuja EU:n yrityssulautumasääntöjä ei sovelleta rajat ylittäviin yrityssulautumiin, joissa on mukana yrityksiä, jotka sijoittavat yksityisten tai julkisten sijoittajien pääomaa.

Yhteinen sulautumissuunnitelma

Ensimmäinen vaihe kunkin yrityssulautuman osapuolena olevan yrityksen hallinnoinnissa on asiakirja - yhteinen sulautumissuunnitelma - jossa on mainittava vähintään seuraavat asiat:

 • sulautumassa mukana olevien yritysten ja sen tuloksena syntyvän yrityksen nimi ja rekisteröity toimipaikka
 • arvopaperien vaihtoon sovellettavat jakamisehdot (ts. kuinka paljon ostavan yrityksen osakkeita tarjotaan ostettavien yritysten osakkaille) ja kuinka paljon maksussa käytetään käteistä
 • todennäköiset vaikutukset työpaikkoihin
 • päivämäärä, josta eteenpäin sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen arvopapereiden uusilla haltijoilla on oikeus osinkoon
 • sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen yhtiöjärjestys
 • arvio sulautuman tuloksena syntyvän yrityksen varoista ja vastuista.

Yhteinen sulautumissuunnitelma on julkaistava vähintään kuukausi ennen sulautumasta päättävien yritysten yhtiökokouksia. Suunnitelman voi julkaista yritysten verkkosivuilla tai kyseisten EU-maiden erityisellä yrityskeskittymiä koskevilla verkkosivuilla.

Ennen yhtiökokouksia tarvittavat raportit

Ennen yhtiökokouksia on laadittava kaksi raporttia:

 • johdon tai hallinnollisten elinten laatima raportti sulautuman oikeudellisista ja taloudellisista näkökulmista sekä sen seurauksista omistajille, rahoittajille ja työntekijöille. Tämän raportin on oltava valmis vähintään kuukausi ennen yhtiökokousta ja se on toimitettava yrityksen omistajille ja henkilöstön edustajille
 • riippumattoman asiantuntijan raportti pelkästään sulautumassa olevien yritysten omistajille. Tämän raportin on oltava valmis vähintään kuukausi ennen yhtiökokousta ja siinä on kommentoitava yhteisessä sulautumissuunnitelmassa määriteltyä arvopaperien vaihtosuhdetta.

Riippumattoman asiantuntijan raportti voidaan julkistaa, jos mukana olevien yritysten kaikki omistajat hyväksyvät sen.

Yhtiökokoukset

Yhteinen sulautumissuunnitelma on hyväksyttävä mukana olevien yritysten yhtiökokouksissa. Jokainen mukana oleva yritys voi asettaa sulautuman ehdoksi sen, että sulautuman tuloksena olevassa yrityksessä vahvistetaan henkilöstön osallisuutta koskevat ehdot.

EU-maat voivat määrätä, että ostavan yrityksen ei tarvitse hyväksyttää sulautumaa yhtiökokouksessa, tietyin ehdoin, esimerkiksi jos ostava yritys julkaisee yhteisen sulautumissuunnitelman vähintään kuukautta ennen kaikkien ostettavien yhtiöiden yhtiökokouksia. Samalla sen on toimitettava kaikki muut sulautuman kannalta oleelliset asiakirjat - kuten ostettavien yritysten tilinpäätökset ja vuosikertomukset - omien osakkaidensa arvioitaviksi.

Sulautuman laillisuuden tarkistaminen

Viranomaisen on tarkastettava sulautuman laillisuus kansallisen lainsäädännön näkökulmasta kaikissa EU-maissa, joita sulautuminen koskee. Viranomainen voi olla esimerkiksi tuomioistuin tai notaari. Jos kaikki on kunnossa, viranomainen myöntää sulautumista edeltävän todistuksen.

Sen jälkeen on tarkastettava vielä sulautuman toteuttaminen, esimerkiksi se, että kaikki mukana olevat yritykset ovat hyväksyneet saman yhteisen sulautumissuunnitelman. Lopuksi uuden yrityksen perustamis- ja rekisteröintimaan viranomainen tarkastaa uuden yrityksen perustamisen laillisuuden.

Eri maiden toimivaltaiset viranomaiset löytyvät seuraavista linkeistä.

Valitse maa:

 • AlankomaatNederlandsEnglish
 • BelgiafrançaisNederlandsEnglish
 • BulgariaбългарскиEnglish
 • EspanjaEnglish
 • IrlantiEnglish
 • ItaliaitalianoEnglish
 • ItävaltaDeutschEnglish
 • Kreikka
 • KroatiahrvatskiEnglish
 • KyprosΕλληνικάEnglish
 • LatviaEnglish
 • LiettuaEnglish
 • Luxemburgfrançais
 • MaltaEnglish
 • NorjaEnglish
 • PortugaliportuguêsEnglish
 • PuolaEnglish
 • RanskaEnglish
 • RomaniaromânăEnglish
 • RuotsisvenskaEnglish
 • SaksaDeutschEnglish
 • SlovakiaSlovenčinaEnglish
 • SloveniaSlovenščinaEnglish
 • Suomi
 • TanskaDanskEnglish
 • TšekkičeštinaEnglish
 • UnkarimagyarEnglish
 • ViroEestiEnglish
 • Yhdistynyt kuningaskuntaEnglish

Voimaantulo

Sulautuman voimaantulopäivä - joka on joka tapauksessa laillisuustarkastuksen jälkeen - määräytyy ostavan tai uuden yrityksen rekisteröintimaan lainsäädännön mukaan. Jokaisen yrityksen on julkistettava sulautuma oman maansa julkisessa rekisterissä. Vanhat rekisteröinnit voidaan sen jälkeen poistaa.

Henkilöstön osallistuminen

Henkilöstön osallistuminen määritellään yleensä ostavan tai uuden yrityksen rekisteröintimaan lainsäädännön mukaan.

Rekisteröintimaan sääntöjä ei voida soveltaa henkilöstön osallistumiseen sulautumisen tuloksena syntyvässä yrityksessä, jos:

 • niiden mukaan henkilöstön osallistumisen taso jää alhaisemmaksi kuin ostetuissa yrityksissä
 • vähintään yhdessä sulautuvista yrityksistä oli keskimäärin yli 500 työntekijää 6 kuukautta ennen yhteisen sulautumissuunnitelman julkaisemista.

Euroopan laajuiset sulautumat

Jos EU:ssa toimiva yritys, jonka liikevaihto ylittää tietyn kynnyksen (alkaen 2,5 miljardin euron maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta), haluaa tehdä yrityssulautuman, sen on pyydettävä hyväksyntää Euroopan komissioltaEnglish - riippumatta yrityksen pääkonttorin sijaintimaasta. Sulautuman ehdot ja kynnysarvot on määritetty EY:n sulautuma-asetuksen 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa. Komissio arvioi ehdotetun sulautuman vaikutuksen kilpailuun EU:ssa. Jos sulautuminen rajoittaisi kilpailua EU:ssa huomattavasti, komissio torjuu sen. Joskus sulautumat hyväksytään tietyin lisäehdoin.

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua. Vastaamista helpottaa ja nopeuttaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

KylläEn

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.