Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 06/12/2017

Polska

Wybierz kraj

Wybierz kraj


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

  1. Dla skutecznej ochrony na terytorium RP, uprawniony z patentu europejskiego ma obowiązek złożyć tłumaczenie patentu europejskiego na język polski do Urzędu Patentowego RP w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania przez EPOfrançaisDeutschEnglish informacji o udzieleniu patentu (B1).

Termin ten nie podlega przywróceniu.

Tłumaczenie obejmuje opis, zastrzeżenia patentowe oraz rysunki.

Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP zobowiązane są działać przed UPRP za pośrednictwem rzecznika patentowego.

  1. Po złożeniu tłumaczenia przeprowadzane jest badanie formalno-prawne mające na celu sprawdzenie, czy:
  1. Rzeczypospolita Polska została wyznaczona jako kraj, w którym udzielono patentu europejskiego.
  2. tłumaczenie zostało wniesione w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania przez EPO informacji o jego udzieleniu
  3. wraz z tłumaczeniem został nadesłany dokument pełnomocnictwa (jeśli tłumaczenie składane jest za pośrednictwem pełnomocnika)
  4. tłumaczenie zostało złożone przez osobę uprawnioną, tzn. osobę, na rzecz której został udzielony patent europejski.
  1. Urząd wzywa do wniesienia opłaty za druk i publikację. Kwota opłaty za publikację ustalana jest na podstawie ilości stron tłumaczenia. Jeżeli opis zawiera do 10 stron opłata będzie wynosić 90,00 zł. Za każdą dodatkową stronę UPRP pobiera 10,00 zł.

Wezwanie jest pierwszym kontaktem UPRP z klientem w danej sprawie, dlatego też zawiera stosowne pouczenia, a ponadto dane bibliograficzne np. tytuł wynalazku, wskazanie uprawnionego i twórcy, symbole MPK, dzięki czemu może być traktowane jako potwierdzenie prawidłowego złożenia tłumaczenia patentu europejskiego w UPRP.

  1. Jeżeli tłumaczenie patentu europejskiego spełnia wymogi formalne, UPRP publikuje patent niezwłocznie. Publikacja dokonywana jest poprzez zamieszenie wzmianki o nadesłaniu tłumaczenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP) oraz udostępnienie treści tłumaczenia w Internecie via Serwer Publikacji oraz do wglądu w czytelni ogólnej UPRP.
  2. UPRP jest uprawniony do pobierania opłat za ochronę patentu europejskiego począwszy od roku ochrony następującego po roku ochrony, w którym EPO opublikowało informację o udzieleniu patentu europejskiego. Opłaty okresowe za kolejne lata ochrony uiszcza się w wysokości takiej samej, jak w przypadku patentów krajowych udzielonych przez Urząd Patentowy RP. Opłaty za ochronę chronionych na terytorium RP patentów europejskich należy wnosić na rachunek Urzędu Patentowego RP, tak jak w przypadku patentów krajowych, z góry, rok przed lub 6 miesięcy po rozpoczęciu kolejnego okresu ochrony (przy jednoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej stanowiącej 30% opłaty za ochronę). Opłata dodatkowa (30%) nie jest wymagana, jeśli opłata za ochronę została wniesiona w ciągu 2 miesięcy od daty publikacji o udzieleniu patentu europejskiego (B1) (art. 141 ust. 2 Konwencji o patencie europejskim).

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady