Senast kontrollerat : 22/01/2018

Immaterialrätt

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Vad är immaterialrätt?

Immaterialrätten skyddar produkter, arbeten eller processer som du har skapat och som ger dig en konkurrensfördel.

Man brukar dela in skyddet i tre grupper:

Hur kan jag skydda mina immateriella rättigheter?

Du kan skydda dina rättigheter genom de regler som fastställts av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo). Det finns olika typer av skydd:

Immateriella rättigheter skyddas fortfarande främst genom nationell lagstiftning och inte genom EU-lagstiftning. Men att försvara sina rättigheter i varje enskilt EU-land kan vara både komplicerat och kostsamt. Du kan spara både tid och pengar genom att skydda dem på EU-nivå.

Om du gör affärer i flera EU-länder kan du skydda dig i alla EU-länder samtidigt genom ett EU-varumärke och en registrerad gemenskapsformgivning . Du kan registrera varumärket eller formgivningen på vilket som helst av EU:s 23 officiella språk genom en enda ansökan hos EU:s immaterialrättsmyndighet. Det kostar 850 euro för ett varumärke och 350 euro för en gemenskapsformgivning.

Du kan ansöka om nationella patent hos ett patentverk i ett EU-land, eller om europeiskt patent hos Europeiska patentverket. Men ett europeiskt patent måste valideras av den nationella patentbyrånen i varje land där du vill att skyddet ska gälla. Beroende på den nationella lagstiftningenen kan du behöva lämna in översättningar eller betala avgifter inom en viss tid. Läs mer om kostnader och förfaranden i 30 europeiska länder hos Innovaccess.

Läs mer om varje land:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Varumärkesförfalskning (otillåten imitation av ett varumärke) och piratkopiering (otillåten kopiering av en vara som skyddas av immateriella rättigheter) har nått en alarmerande omfattning med betydande konsekvenser för innovation, tillväxt, sysselsättning och konsumenternas hälsa och säkerhet.

Beroende på lagstiftningen i EU-landet i fråga och de förfalskade varornas ursprung ska man vända sig till antingen tullen, marknadsövervakningsmyndigheter (handelsnormer), polis eller patent- eller varumärkesbyråer.

Skydd mot förfalskning

Tullen skyddar dina immateriella rättigheter vid EU:s gränser. Du kan lämna in ansökan om ingripandefrdeen hos de nationella tullmyndigheterna och begära att tullen ska beslagta varor som misstänks för intrång i de materiella rättigheterna.

Ansökningar som lämnas in i ett EU-land kan få samma rättsliga status i alla EU-länder.

Vill du begära ett tullingripande? Här hittar du blanketterfrdeen och handledningfrdeen.

Se också:

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

IPR-hjälpcentralenen

Gratis rådgivning och utbildning om immateriella rättigheter i samband med EU-finansierade projekt och internationella affärsavtal.

IPR-hjälpcentralenen

Gratis rådgivning och verktyg för småföretag som behöver hjälp med sina immateriella rättigheter i Kina, Latinamerika och Sydostasien

InnovAccessen

Nationella stödåtgärder, registreringsförfaranden och lagstiftningsinformation från IPR-organ i 30 europeiska länder

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela dena sida: