Navigačný riadok

Aktualizované 22/01/2018

Práva duševného vlastníctva

Čo je duševné vlastníctvo?

Pod duševným vlastníctvom sa rozumejú nehmotné produkty, diela alebo procesy, ktoré ste vytvorili a ktoré vám poskytujú konkurenčnú výhodu.

Existujú tri podkategórie:

  • Priemyselné vlastníctvo: vynálezy (patenty) ochranné známky, priemyselné vzory, nové odrody rastlín a zemepisné označenia pôvodu
  • Umelecké diela chránené autorským právom: pôvodné literárne a umelecké diela, hudba, televízne vysielanie, softvér, databázy, architektonické projekty, reklamné a multimediálne diela
  • Obchodné stratégie: obchodné tajomstvá, know-how, zmluvy o zachovaní dôvernosti alebo 3-D tlač.

Ako môžem chrániť svoje duševné vlastníctvo?

Svoje duševné vlastníctvo môžete chrániť prostredníctvom práv duševného vlastníctva ustanovených Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). Forma ochrany závisí od typu duševného vlastníctva:

  • patenty – bránia tretím stranám, aby vyrábali, používali alebo predávali váš vynález počas určitého obdobia (v závislosti od typu vynálezu),
  • ochranné známky – chránia názov vášho výrobku a bránia iným firmám, aby predávali výrobky s rovnakým názvom,
  • autorské práva – autorská značka informuje ostatných, že vy ako autor chcete kontrolovať výrobu, distribúciu, vystavovanie alebo predstavovanie vášho diela. Autorské práva vznikajú automaticky, bez povinnosti formálnej registrácie. Symbol autorskej značky môžete začať používať okamžite.

Práva duševného vlastníctva sú chránené vo väčšej miere vnútroštátnymi ako európskymi právnymi predpismi. Ich ochrana v jednotlivých členských štátoch EÚ môže byť komplikovaná a nákladná. Ochranou svojho duševného vlastníctva na úrovni EÚ ušetríte čas aj peniaze.

Ak obchodujete s viac než jednou krajinou EÚ, ochranná známka Európskej únie a registrovaný dizajn Spoločenstva vám poskytujú ochranu v 28 členských štátoch EÚ v rámci jednej registrácie. Zaregistrovať svoju ochrannú známku alebo dizajn môžete v ktoromkoľvek z 23 jazykov EÚ pomocou jedinej žiadosti na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Poplatok za online žiadosť za ochrannú známku je 850 EUR a 350 EUR za dizajn Spoločenstva.

O udelenie vnútroštátneho patentu požiadajte patentový úrad v danej krajine EÚ. O udelenie európskeho patentu sa žiada na Európskom patentovom úrade (EPÚ). Európsky patent posudzuje vnútroštátny patentový úradEnglish v každej krajine, v ktorej sa žiada o patentovú ochranu. V závislosti od právnych predpisov danej krajinyEnglish budete musieť v určitej lehote poskytnúť preklad dokumentácie alebo uhradiť určité poplatky. Viac informácií o poplatkoch a postupoch na úradoch ochrany duševného vlastníctva v 30 európskych krajinách nájdete tu .

Hľadajte viac podľa krajín:

Výber štátu

Výber štátu


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Falšovanie (neoprávnená imitácia tovaru chráneného ochrannou známkou) a pirátstvo (neoprávnené kopírovanie materiálu chráneného autorskými právami) dosiahli alarmujúce rozmery a majú negatívny vplyv na inováciu, rast, zamestnanosť a na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

V závislosti od právnych predpisov členského štátu a pôvodu falšovaného tovaru sa podnikatelia môžu obrátiť na tieto príslušné orgány: colnú správu, orgány pre dohľad nad trhom (obchodné normy), políciu alebo úrady pre patenty a ochranné známky.

Ochrana proti falšovaniu

Colné orgány stoja v prednej línii ochrany duševného vlastníctva európskych firiem. O zadržanie tovaru podozrivého z porušenia práv duševného vlastníctva môžete požiadať prostredníctvom žiadosti o prijatie opatreniafrançaisDeutschEnglish adresovanej príslušnému colnému orgánu.

Hoci žiadosť o pomoc má vnútroštátny charakter, žiadosti podané v jednom členskom štáte môžu byť uznané aj v ďalších krajinách EÚ.

Žiadosť o prijatie opatrenia – formulárefrançaisDeutschEnglish a manuálfrançaisDeutschEnglish.

Pozri aj:

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Služba miestnej podpory podnikov

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Pomoc a poradenstvo

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network. Aby vám mohol váš miestny poradca odpovedať včas a správne, uveďte čo najviac informácií.

EEN-logo

Kontaktný formulár

(Vyplnenie všetkých políčok je povinné)
Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.
Uveďte platnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje

Údaje o spoločnosti

ÁnoNie

Belgicko

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvátsko

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Copenhagen

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Francúzsko

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grécko

Athens

Holandsko

Den Haag

Írsko

Dublin

Island

Reykjavík

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nórsko

Oslo

Poľsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakúsko

Wien

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španielsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

Taliansko

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

3000/3000

Informácie uvedené v tomto formulári sa zašlú priamo partnerovi siete Enterprise Europe Network. Osobné údaje uvedené vo formulári sa použijú len na účely zodpovedania otázky poradcom; údaje sa následne nebudú uchovávať.

Pomoc a poradenstvo

Európska asistenčná služba pre otázky duševného vlastníctvaEnglish

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava v oblasti riadenia duševného vlastníctva – projekty spolufinancované  EÚ alebo medzinárodné obchodné dohody

IPR SME HelpdeskEnglish

Bezplatné poradenstvo a obchodné nástroje na riadenie práv duševného vlastníctva v Číne, Latinskej Amerike a juhovýchodnej Ázii

InnovAccessEnglish

Vnútroštátne podporné opatrenia, postupy registrácie a informácie o právnych predpisoch poskytnuté úradmi duševného vlastníctva v 30 krajinách Európy