Navigation path

Oppdatert: 06/12/2017

Immaterielle rettigheter

Beskytt forretningsideene dine!

Hvis du har en god, innovativ idé, bør du vurdere å beskytte den som immateriell eiendom før du deler den med resten av verden! Store ideer er bare verdifulle hvis du juridisk sett kan gjøre krav på dem som dine egne.

Hva er immaterielle rettigheter?

Immaterielle rettigheter omfatter av produkter, arbeider eller prosesser som du har skapt, og som gir deg et konkurransefortrinn.

Det er 3 underkategorier:

  • Industrielle rettigheter: oppfinnelser (patenter), varemerker, industriell design, nye varianter av planter og indikasjoner på geografisk opphav
  • Kunstneriske verk beskyttet av opphavsrett: originale litterære og kunstneriske verk, musikk, fjernsynsprogrammer, programvare, databaser, arkitekttegninger, reklameverk og multimedia
  • Kommersielle strategier: forretningshemmeligheter, know-how, taushetserklæringer, eller hurtig produksjon.

Hvordan kan jeg beskytte mine immaterielle rettigheter?

Du kan beskytte dine immaterielle rettigheter ved hjelp av de immaterielle rettighetene (IPR - Intellectual Property Rights) som er fastsatt av Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen English español français (WIPO). Beskyttelsesformen avhenger av typen intellektuell eiendom:

  • patenter - lar deg hindre tredjeparter i å lage, bruke eller selge oppfinnelsen din for en viss periode, avhengig av typen oppfinnelse
  • varemerker - beskytter navnet til produktet ditt ved å hindre andre virksomheter i å selge et produkt under samme navn
  • opphavsrett - informerer andre om at du (som opphavsmann) har til hensikt å kontrollere produksjon, distribusjon, fremvisning eller fremførelse av ditt verk. Opphavsretten gis automatisk, uten noe behov for formell registrering. Du kan begynne å bruke opphavsrettssymbolet med en gang.

I mmaterielle rettigheter er fortsatt i hovedsak beskyttet av nasjonale lover snarere enn EU-lover. Det kan bli komplisert og kostbart å skulle forsvare dem i hvert enkelt EU-land. Du kan spare tid og penger på å beskytte dine immaterielle rettigheter på EU-nivå. Dette vil sørge for at dine nyvinninger og det du lager, er beskyttet over hele EU, og at du får betalt for dem.

Hvis du driver forretninger i mer enn ett EU-land, gir et EU-varemerke og et registrert EF-design deg beskyttelse i de 28 medlemslandene i EU med én enkel registrering. Du kan registrere varemerket eller designet på hvilket som helst av de 23 EU-språkene med en enkel søknad ved Kontoret for harmonisering i det indre marked (EUIPO). En nettbasert søknad koster € 850 for et varemerke og € 350 for et EF-design.

Du kan søke om et nasjonalt patent ved et patentkontor i et EU-land eller om et europeisk patent gjennom Det europeiske patentkontoret. Et europeisk patent må imidlertid valideres av det nasjonale patentkontoret English i hvert land hvor beskyttelse er nødvendig. Avhengig av landets lovgivning English kan du måtte skaffe oversettelser eller betale avgift innen en viss dato. Mer informasjon om kostnader og prosedyrer fra IP-kontorer i 30 europeiske land er tilgjengelig her.

Grav dypere, land for land:

Velg et land

Velg et land


* Informasjon som ennå ikke er gitt av nasjonale myndigheter

Forfalskning (uautorisert etterligning av en merkevare) og piratvirksomhet (uautorisert kopiering av noe som er beskyttet av immaterielle rettigheter) har nådd skremmende høyder - med betydelige implikasjoner for nyskaping, vekst, sysselsetting og kundenes helse og sikkerhet.

Avhengig av lovgivningen i EU-landet det gjelder, og opphavet til de forfalskede varene, er myndighetene man skal henvende seg til: tollvesenet, markedsovervåking (handelsstandarder), politiet og styrene for patent- og merkevarer.

Beskyttelse mot forfalskning

Tollmyndighetene er førstelinjeforsvaret for dine immaterielle rettigheter ved EU-grensene. Du kan be dem holde igjen varer som mistenkes for å krenke immaterielle rettigheter, ved å levere inn en søknad om handling (application for action) Deutsch English français til de ansvarlige nasjonale tollmyndighetene.

Selv om forespørselen om hjelp er nasjonal, blir forespørsler som er inngitt i ett EU-land, gitt samme juridiske status i alle EU-land.

Skjemaer Deutsch English français og veiledning Deutsch English français for å be om handling fra tollmyndighetene.

Se også:

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning.

Lokal forretningsstøtte

Hjelpetjenester

Kom i kontakt med spesialiserte hjelpetjenester

Hjelpetjenester

Kontakt en lokal bedriftsveileder

Har du spørsmål angående drift av en bedrift på tvers av grenser, for eksempel eksport eller utvidelse til et annet EU-land? I så fall kan Enterprise Europe Network Europejska Sieć Przedsiębiorczości gi deg gratis rådgivning. For å assistere rådgiveren I det lokale området med å respondere på en betimelig og riktig måte, må du oppgi så mye informasjon som mulig.

EEN-logo

Kontaktskjema

(Alle felter er obligatoriske)
Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.
Oppgi en gyldig epost-adresse.

Personlige detaljer

Firmadetaljer

JaNei

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Frankrike

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Hellas

Athens

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Spania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tsjekkia

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østerrike

Wien

3000/3000

Informasjonen som er oppført i dette skjemaet er sendt direkte til en partner fra Enterprise Europe Network (Bedriftenes Europa-nettverk). Persondata skrevet inn i dette skjemaet vil kun brukes for å hjelpe rådgiveren med å besvare din forespørsel; dataene vil ikke bli lagret etterpå.

Hjelpetjenester

Den europeiske brukertjenesten for immaterielle rettigheterEnglish

offisiell EU-tjeneste som gir hjelp med forvaltning av immaterielle rettigheter og beskyttelse for de som deltar i prosjekter som er delfinansiert av EU, eller overnasjonale forretningsavtaler. Gratis veiledning via en hjelpelinje (svarer innen 3 arbeidsdager) og kurs om immaterielle rettigheter. Faktaark, nyhetsbrev på e-post og oppslagstavle.

IPR SME HelpdeskEnglish

Gratis råd og bedriftsverktøy for å administrere åndsverk i Kina, Latin-Amerika og Sørøst-Asia

InnovAccessEnglish

sentralisert informasjon om lovgivning og registreringsprosesser og om støttetiltak på nasjonalt nivå (ledet av et europeisk nettverk av nasjonale hjelpekontor for immaterielle rettigheter).